sonraki
önceki
öğeler

Makaleler

Dili değiştir
Makaleler
Menu
İklim, doğa ve insanlar: gezegenimiz için ortak bir gelecek

Riskler daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Gezegenimiz giderek ısınıyor ve canlı türleri oldukça kritik bir hızla yok oluyor. Geçtiğimiz iki ay içinde iki küresel konferans, dünyanın dört bir köşesinden farklı insanları ortak bir konu etrafında bir araya getirdi: iklim ve biyoçeşitlilik. Her iki alandaki engeller de aynı sorunun belirtileri: sürdürülemez üretim ve tüketimimiz. Görüşmelerin karmaşıklığına karşın, bunlar küresel farkındalık, fikir birliği ve acil eylem konusunda kritik önem taşıyor.

Daha fazla okuyun

Röportaj — Üreten tüketiciler ve enerji krizi: Avrupa’nın enerji geçişine katkıda bulunan vatandaşlar

Enerji alanındaki “üreten tüketiciler” kimlerdir ve Avrupa’da yenilenebilir enerji kullanımını artırmada hangi rolü oynayabilirler? AÇA çevre ve enerji uzmanı Javier Esparrago ile yaptığımız görüşmede vatandaşların, kurumların ve işletmelerin, yenilenebilir enerjiyi hem üreten hem de tüketen, üreten tüketiciler olarak mevcut enerji kriziyle mücadele etmeye nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında konuştuk. AÇA, bu ayın başlarında yayınladığı bir raporda yenilenebilir enerji alanındaki üreten tüketicilerin rolüne dair genel bir bakış sağlıyor. Hem daha iyi hem de daha ucuz teknolojinin ve bu teknolojiyi destekleyen politikaların sonucunda bu konudaki artan uygulamalardan bahsediyor.

Daha fazla okuyun

Yaz 2022: Birden çok kriz durumuyla yaşamak

Pandemi, aşırı sıcak dalgaları, iklim değişikliği kaynaklı kuraklık, enflasyon, savaş ve enerji krizi derken bir süredir yaşadığımız krizlerin ardı arkası kesilmiyor gibi görünüyor. Sürekli belirsizlik, enerji ve gıda gibi küresel pazarlarda yüksek istikrarsızlık bu kışa damgasını vuracak gibi ve bu olumsuzluklar bazı ülkeleri ve grupları diğerlerinden daha fazla etkileyecek. Bu krizlerle özellikle uzun vadede mücadele etmek, kararlı politikalara bağlı kalmayı ve toplumumuzun direncini güçlendiren sürdürülebilirlik yatırımlarını gerektiriyor.

Daha fazla okuyun

Sağlık mercek altında: Sıfır kirliliğe doğru ilerleme, Avrupa'da daha sağlıklı yaşamlar demek

Çevre kirliliği sağlığımızı ve yaşam kalitemizi etkiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın değerlendirmeleri, bu etkileri ve daha temiz bir çevreden elde edebileceğimiz potansiyel kazanımları vurguluyor. Bazı kanser vakalarını önleyebilir, Avrupa'da sıfır kirlilik için attığımız her adımla yaşam kalitemizi geliştirebiliriz.

Daha fazla okuyun

Avrupa'da ulaşımın daha sürdürülebilir hale getirilmesi

Ulaşım, insanları, yerleri, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlar, ancak çevre ve iklim üzerinde de büyük baskılar uygular. Avrupa'nın ulaşım sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesinin zorlukları ve fırsatları ile yakın zamanda yayımladığımız rapor hakkında Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Ulaştırma ve Çevre uzmanlarından Rasa Narkeviciute ve Tommaso Selleri ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Genel bakış: AB’nin doğa mevzuatı

AB Üye Devletleri, çevre politikalarını düzenlemeye 1970’li yıllarda başlamıştır ve Avrupa’da eyleme geçilecek ilk konu doğa olmuştur. Bugüne kadar doğa ile ilgili olarak hazırlanan Kuş Direktifi ve Habitat Direktifi (ilk olarak sırasıyla 1979 ve 1992 yıllarında kabul edilmiştir) AB’nin biyoçeşitliliği koruma ve muhafaza etmeye yönelik çabalarının dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Daha fazla okuyun

Röportaj —  Biyoçeşitliliğin ekonomisi: hesap yapmak doğanın korunmasına yardımcı olabilir mi?

Doğaya bir değer biçilmesi onu korumamıza yardımcı olur mu yoksa yeni yönetim modellerine mi ihtiyacımız var? Ticaret, biyoçeşitlilik kaybı ve eşitsizliklerle nasıl ilişkili? Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi’nde (UNEP-WCMC) baş ekonomist olan ve özellikle ticaret ve biyosfer üzerine odaklanan bölümde biyoçeşitlilik ekonomisine ilişkin Dasgupta incelemesine katkıda bulunan James Vause ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Doğayı eski haline getirme

Avrupa, sağlıklı bir doğal dünyanın topluma faydalarını artırarak, doğanın iyileşmesine ve gelişmesine izin vermek için iddialı politika hedefleri belirlemiştir. Doğanın sağlığındaki kötüleşmeyi tersine çevirmek için korunan alanlar ve yeşil-mavi alt yapıdan restorasyona, yeniden yabanlaştırmaya ve iklim değişikliğine karşı doğa temelli çözümler kullanmaya kadar pek çok adım atılması gerekmektedir.

Daha fazla okuyun

Röportaj — İklim değişikliğinde doğanın korunması: Eylemlerimiz dayanıklılığa odaklanmalıdır

İklim değişikliği, türlerin habitatlarında ve topluluklarındaki değişikliklerden su varlığı ve çiçek açma mevsimlerine kadar ekosistemleri ve biyoçeşitliliği pek çok yönde etkilemektedir. Alman Federal Doğa Koruma Ajansı Başkanı Profesör Dr. Beate Jessel’e biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki ilişkileri ve değişen iklim koşullarında doğanın direncini güçlendirmek için neler yapılabileceğini sorduk.

Daha fazla okuyun

Avrupa’nın doğasına ne zarar veriyor?

Avrupa’nın doğası uzun süreli kötüye kullanım ve kirliliğin sonuçlarından muzdariptir. Doğa bize gıda, giysi, ilaç, barınak, enerji ve diğer kaynakları sağlamaktadır ancak, ekosistemler, birçok bitki ve hayvan türleri azalmakta, bazen de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Doğaya en çok zararı veren insan faaliyetleri nelerdir? Mevcut biyoçeşitlilik kaybını nasıl durdurabiliriz ve geriye çevirebiliriz?

Daha fazla okuyun

Röportaj - Kuş izlemenin hayati rolü

Yaban hayatının ve yaşam alanlarının izlenmesi uzman değerlendirmelerinde kilit rol oynar. Çek Ornitoloji Derneği’nde İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası koordinasyon ekibinin bir üyesi olan Petr Voříšek ile bu bilgilerin ve verilerin Avrupa ölçeğinde nasıl bir araya getirildiğini ve kuş popülasyonlarının günümüzde karşılaştıkları zorlukları konuştuk.

Daha fazla okuyun

Doğa acilen yardımımıza ihtiyaç duyuyor

Doğaya dair farkındalık düzeyimiz hiç bu kadar yüksek olmamıştı. COVID-19 pandemi kısıtlamaları sonrasında birçoğumuz, nefes almak ve teselli bulmak için en yakınımızdaki yeşil alanlara gittik. Çünkü sokağa çıkma yasağıyla yaşadığımız günlerde hepimizin bir molaya ihtiyacı vardı. Pandemi, doğanın ruhsal ve fiziksel refahımızdaki hayati ve değerli rolünü bize bir kez daha hatırlattı.

Daha fazla okuyun

Editöryal — Doğanın değeri

Günümüzde şahit olduğumuz biyoçeşitlilik ve doğal ekosistem kaybı iklim değişikliği kadar yıkıcı etkiye sahiptir. Aslında iklim değişikliği biyoçeşitlilik kaybını hızlandırdığından ve sağlıklı ekosistemler iklim değişikliğine karşı mücadelede kritik bir müttefik olduğundan bu ikisi birbiri içine geçmiş durumdadır.

Daha fazla okuyun

Röportaj — Avrupa’da sıfır kirlilik nasıl sağlanacak?

Avrupa Birliği, önümüzdeki on yıllar içinde emisyonları ve kirliliği belirgin ölçüde azaltmak amacıyla iddialı planlar hayata geçirdi. Bu planların bir kısmını, kısa süre önce başlatılan ve hava, su ve toprak kirliliğini insan sağlığı ve çevreye zararlı kabul edilmeyen seviyelere indirmeye odaklanan ve yakın zaman önce hayata geçirilen Sıfır Kirlilik Eylem Planı oluşturuyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın çevre, sağlık ve refah uzmanı Ian Marnane ile görüştük. Marnane şu anda bu yıl yayınlanması planlanan AÇA Sıfır Kirlilik raporu üzerinde çalışıyor.

Daha fazla okuyun

Savaş zamanında Avrupa’da dayanışma

Rusya ordusunun Ukrayna’daki saldırganlığı, Ukraynalıların yaşamının günden güne değişmesine neden oldu. Haksız yere başlatılan bu savaşın etkileri yalnızca Ukrayna’da değil, Ukrayna sınırlarının çok ötesinde de hissedilmekte ve hepimizi, hatta gelecek nesilleri bile yıllar boyunca etkilemeye devam edecek.

Daha fazla okuyun

Covid-19 sonrası toparlanmanın ve sürdürülebilir daha iyi bir geleceğin yolu dayanışmadan geçiyor

2021 yılı Covid-19’un ve iklim değişikliğinin etkilerinin gözle görülür biçimde yaşandığı bir yıl oldu. Enerji fiyatlarındaki yüksek artış ve sağlıkla ilgili endişelerle karşı karşıya olan Avrupa’nın toparlanması için 2022 yılında zorlu kararların alınması gerekiyor. Geciken adımlar ve yeterince istekli olunamaması, uzun vadede sosyal ve ekonomik açıdan daha maliyetli olacağa benziyor. Sürdürülebilirlik yolundaki bu geçiş sırasında sosyal eşitsizlikleri ele almak, hepimiz için daha iyi bir geleceğin anahtarıdır.

Daha fazla okuyun

Batı Balkan ülkeleri, çevre ve iklim sorunlarının üstesinden gelebilmek için AÇA ile ortaklık kurmada değerli bir rol oynamaktadır.

Avrupa Çevre Ajansı, Batı Balkanlar da dahil olmak üzere çok sayıda ülke ile işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği AB'nin çevre konusundaki çalışmalarını nasıl ilerletecek ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova’ya nasıl yarar sağlayacaktır? AÇA'nın çevreyi iyileştirmek için bu ülkelerle nasıl çalıştığını tartışmak üzere Koordinasyon, Ağ ve Strateji Programı Başkanı Luc Bas ile bir araya geldik.

Daha fazla okuyun

Deniz taşımacılığı ve çevre hakkında bilgi edinmeye yönelik ortak çalışmalar

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) kısa süre önce Avrupa’daki deniz taşımacılığının çevre üzerindeki etkileri hakkında ortak bir değerlendirme niteliği taşıyan Avrupa Deniz Taşımacılığı Çevre Raporunu (European Maritime Transport Environmental Report) (EMTER) yayımladı. Biz de raporun hazırlanmasında görev alan AÇA takımına liderlik eden ve AÇA’da su ve deniz konularıyla ilgili grubun başkanı olan Stéphane Isoard ile röportaj gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilir şehirler: Avrupa’nın kentsel peyzajını dönüştürme

Avrupa; karbon nötrlüğünden döngüsel ekonomiye ve daha temiz havadan daha temiz ulaşıma kadar çevre ve iklimle ilgili bir dizi iddialı hedef belirledi. Avrupalıların büyük bir bölümünün yaşadığı şehirlerin, Avrupa’nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında etkin bir rol oynaması gerekiyor. Asıl soru şu: Şehirler nasıl sürdürülebilir hale gelebilir?

Daha fazla okuyun

Kuruluşlarda çevresel performansı iyileştirme

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), çevre ve iklim hakkında güvenilir bilgiler sağlamanın yanı sıra, kuruluş olarak kendi çevresel performansını iyileştirme üzerine de çalışmaktadır. AÇA'da AB Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı'ndan (EMAS) faydalanarak bu çalışmaları koordine eden Melanie Sporer ile röportaj yaptık.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri