sonraki
önceki
öğeler

Article

Kuruluşlarda çevresel performansı iyileştirme

Dili değiştir
Article Yayınlandı 03.08.2021 Son değiştirilme 04.10.2021
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), çevre ve iklim hakkında güvenilir bilgiler sağlamanın yanı sıra, kuruluş olarak kendi çevresel performansını iyileştirme üzerine de çalışmaktadır. AÇA'da AB Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı'ndan (EMAS) faydalanarak bu çalışmaları koordine eden Melanie Sporer ile röportaj yaptık.

AB Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (EMAS) nedir?

AB Çevre yönetimi ve denetleme planı, yani kısaca EMAS, şirketler ve diğer kuruluşlar için gönüllülük esasına dayalı bir çevre yönetimi aracıdır. EMAS, kuruluşun çevresel performansına ilişkin enerji tüketimini, kağıt tüketimini, atık üretimini, sera gazı emisyonlarını azaltma gibi faaliyetleri değerlendirmek, raporlamak ve iyileştirmek için kullanılır. EMAS, Avrupa Komisyonu tarafından 1993 yılında oluşturuldu.

Çevre yönetimi sistemleri EMAS Tüzüğünün yönergelerini izleyen kuruluşlar EMAS'a kaydolabilir. Şu anda 4600'ü aşkın EMAS'a kayıtlı kuruluş bulunmaktadır.

AÇA, EMAS'tan nasıl faydalanıyor?

AÇA, Avrupa'da çevre bakımından önemli ve ölçülebilir bir iyileşme sağlanmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir gelişmeye destek olmakla görevlidir. Bunu göz önünde bulundurarak, kendi çevresel performansımızı yönetmek bakımından net bir sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz.

Tüm kuruluşlar gibi biz de günlük faaliyetlerimizde doğal kaynakları tüketiyor ve çevreyi etkiliyoruz. Bu etkileri en aza indirmek ve çevresel performansımızı yapılandırılmış bir şekilde iyileştirmeye devam etmek için bir çevre yönetimi sistemi oluşturduk. Çevre yönetimi sistemimiz, EMAS Tüzüğünün kurallarını izlemektedir ve AÇA, 2005 yılında EMAS'a kaydolmuştur.

Faaliyetlerini mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde yürüten bir Ajans yaratmak istiyoruz ve EMAS sayesinde güvenilirlik ve tam şeffaflık sağlayabiliriz. Çevre yönetimi sistemimiz ve çevresel performansımızdaki sürekli iyileşme, üçüncü taraf bir doğrulama mercii tarafından her yıl değerlendiriliyor ve çevresel performans göstergelerimizi, hedeflerimizi ve eylem planlarımızı AÇA'nın çevre beyanı raporunda yıllık olarak yayınlıyoruz.

AÇA, EMAS aracılığıyla en son neyi başardı?

AÇA'nın 2020 yılındaki çevresel performansı elbette COVID-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilendi. Bu süreç, iş seyahatleri ve toplantıların azalmasıyla çok daha az elektrik tüketimi, kağıt tüketimi ve CO2 emisyonu ile sonuçlandı.

COVID-19 pandemisinin etkilerini, pandemi olmasaydı gerçekleşmesi seneler alacak olan, kağıtsız ofis ve fiziksel toplantılar yerine video konferansın geniş çaplı kullanımı gibi gelişmelerin ardındaki itici güç olarak görüyoruz. Pandemiden çıkış sürecinde, faydalı uygulama ve alışkanlıkları sürdürmek ve bu farkındalığı yaratmak önem kazanacak. Personelin ofiste önceki yazdırma uygulamalarına geri dönmesi gibi olası geri sekme etkilerinden veya evden çalışırken daha fazla elektrik tüketimi gibi, uzaktan çalışmanın artmasıyla ilişkili geri sekme etkilerinden kaçınmaya çalışmamız gerekiyor.

EMAS'tan faydalanmayı düşünen diğer kuruluşlara ne söylemek istersiniz?

Kuruluşlar, çevresel performansları söz konusu olduğunda, özellikle de karbon ayak izleri konusunda, paydaşları tarafından her geçen gün daha çok mercek altına alınıyor. Kuruluşların çevre ve iklim üzerindeki etkilerinin sorumluluğunu alma konusunda ön alıcı bir tutum benimsemeleri, kuruluşun değerlerini desteklemenin yanı sıra riskleri ve itibarı yönetme bakımından da gitgide önem kazanıyor. EMAS sayesinde bu işi doğru şekilde ve güvenilirlik çerçevesinde yapabilirsiniz.

Kuruluşların sağlayabileceği diğer avantajlar, kaynak ve atık yönetimi maliyetlerini azaltmak, riskleri en aza indirmek, mevzuat uygunluğunu desteklemek ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkileri iyileştirmek olabilir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çalışma, EMAS'ın rekabet avantajı sağlamaya da yardımcı olabileceğini gösterdi.

AÇA'nın çevresel performansını iyileştirmeye yönelik sonraki adımlar neler olacak?

Geçtiğimiz yıl AÇA'nın çevre politikasında, iklime gösterilen ilgiyi artırmaya karar verdik. Ekonominin tüm sektörlerinin yanı sıra AB kuruluşları ve kurumlarının, Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim bakımından nötr olan ilk kıta olma hedefine katkıda bulunması gerekecek. Bu nedenle AÇA, 2030 yılına kadar iklim bakımından nötr bir kuruluş olmayı ve özellikle AÇA'nın AB Ajansları Ağı'na başkanlık ettiği bu yıl boyunca diğer Avrupa ajanslarını sürdürülebilirlik yönünde desteklemeyi hedefliyor.

AÇA'nın elektriği halihazırda %100 yenilenebilir kaynaklardan ve ağırlıklı olarak rüzgar enerjisinden temin ediliyor. Personelin iş seyahatleri ve ziyaretçilerin seyahatlerinden kaynaklı CO2 emisyonları dengelendi. Dengelemeler, Afrika'daki Gold Standard sertifikalı enerji verimliliği projelerini desteklemek için kullanılıyor. Artık karbon ayak izimizi daha geniş bir kapsamda değerlendirmek için ve 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak üzere uygun bir yol haritası çizmek için çalışıyoruz. AÇA bu eyleme tamamen kendini adamış durumda.

Melanie Sporer

İklim değişikliği azaltma uzmanı ve EMAS koordinatörü

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

Belge İşlemleri