kitas
ankstesnis
punktai

Article

Aplinkosauginio veiksmingumo organizacijose gerinimas

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2021-06-23 Paskutinį kartą keista 2021-10-04
3 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Europos aplinkos agentūra (EAA) ne vien teikia patikimą informaciją apie mūsų aplinką ir klimatą, bet ir siekia pagerinti savo, kaip organizacijos, aplinkosauginį veiksmingumą. Mes kalbėjomės su Melanie Sporer, kuri koordinuoja šias EAA pastangas pasitelkus ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).

Kas yra ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)?

ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, arba EMAS, yra savanoriška aplinkosaugos vadybos priemonė, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms. EMAS naudojama organizacijos ataskaitoms teikti ir aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti bei jį gerinti, pavyzdžiui, siekiant mažinti energijos suvartojimą, popieriaus suvartojimą, atliekų susidarymą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pan. Europos Komisija sukūrė EMAS 1993 m.

Jeigu organizacijos aplinkosaugos vadybos sistema atitinka EMAS reglamento gaires, ji gali būti įregistruota EMAS sistemoje. Šiuo metu daugiau kaip 4 600 organizacijų yra įregistruotos EMAS.

Kaip EAA naudoja EMAS?

EAA yra įgaliota padėti siekti reikšmingo ir išmatuojamo Europos aplinkos gerinimo ir remti tvarų vystymąsi. Atsižvelgdami į tai, pripažįstame, kad mums tenka aiški atsakomybė valdyti savo pačių aplinkosauginį veiksmingumą.

Kaip ir kitos organizacijos, vykdydami kasdienę veiklą, naudojame gamtos išteklius ir darome poveikį aplinkai. Sukūrėme aplinkosaugos vadybos sistemą, siekdami šį poveikį sumažinti ir toliau struktūriškai gerinti aplinkosauginį veiksmingumą. Mūsų aplinkosaugos vadybos sistema atitinka EMAS reglamento taisykles, todėl 2005 m. EAA buvo įregistruota EMAS.

Mes norime kurti agentūrą, kuri kuo tvariau veiktų, ir, naudodami EMAS, galime užtikrinti patikimumą ir visišką skaidrumą. Mūsų aplinkosaugos vadybos sistemą ir nuolatines pastangas gerinti aplinkosauginį veiksmingumą kasmet įvertina trečiosios šalies tikrintojas, ir kasmet EAA aplinkosaugos ataskaitoje skelbiame savo aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius, tikslus ir veiksmų planus.

Ką neseniai, naudodama EMAS, pasiekė EAA?

Akivaizdu, kad 2020 m. EAA aplinkosauginį veiksmingumą paveikė COVID-19 pandemija, dėl kurios itin sumažėjo elektros suvartojimas, popieriaus suvartojimas ir dėl verslo kelionių ir susitikimų susidarantis CO2 kiekis.

Matome, kad COVID-19 pandemija tapo katalizatoriumi, paskatinusiu pokyčius, kurie kitu atveju galėjo užtrukti kelerius metus, pavyzdžiui, bepopierė biuro aplinka ir vietoj fizinių susitikimų plačiai rengiamos vaizdo konferencijos. Baigiantis pandemijai, bus svarbu išlaikyti naudingą praktiką bei įpročius ir didinti informuotumą. Turime bandyti išvengti šalutinio poveikio, pavyzdžiui, jei darbuotojai vėl grįš prie ankstesnės spausdinimo praktikos biure, arba šalutinio poveikio, susijusio su padažnėjusiu nuotoliniu darbu, kaip antai padidėjęs elektros suvartojimas namų biure.

Ką pasakytumėte kitoms organizacijoms, kurios svarsto, ar naudoti EMAS?

Organizacijos vis dažniau atsiduria dėmesio centre ir jų aplinkosauginį veiksmingumą, visų pirma jų anglies pėdsaką, tikrina suinteresuotosios šalys. Aktyviai prisiimti atsakomybę už poveikį aplinkai ir klimatui tampa vis svarbiau ne tik siekiant paremti organizacijos vertybes, bet ir valdyti riziką bei reputaciją. Su EMAS šį darbą galite atlikti tinkamai ir patikimai.

Kita nauda organizacijai – gali sumažėti išteklių ir atliekų tvarkymo sąnaudos, sumažėti rizika, gali būti teikiama pagalba laikantis teisės aktų reikalavimų ir pagerėti santykiai su vidaus ir išorės suinteresuotosiomis šalimis. Europos Komisijos atliktas tyrimas parodė, kad EMAS taip pat gali padėti įgyti konkurencinį pranašumą.

Kokie yra tolesni žingsniai gerinant EAA aplinkosauginį veiksmingumą?

Praeitais metais nusprendėme padidinti EAA aplinkos politikos klimato srities užmojų lygį. Visi ekonomikos sektoriai, kartu su ES įstaigomis ir institucijomis, turės prisidėti prie Europos užmojo iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Todėl EAA siekia iki 2030 m. tapti neutralaus poveikio klimatui organizacija ir remti kitas tvarumo siekiančias Europos agentūras, ypač šiais metais, kai EAA pirmininkauja ES agentūrų tinklui.

EAA tiekiama elektra jau 100 proc. gaunama iš atsinaujinančiosios energijos, daugiausia iš vėjo energijos. Taip kompensuojamas CO2 kiekis, susijęs su darbuotojų verslo kelionėmis ir svečių kelionėmis. Kompensavimas naudojamas aukso standartu sertifikuotiems energijos vartojimo efektyvumo projektams Afrikoje remti. Dabar stengiamės atidžiau įvertinti savo anglies pėdsaką ir parengti įgyvendinamas veiksmų gaires, kaip iki 2030 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą. EAA visiškai įsipareigojusi įgyvendinti šį tikslą.

Melanie Sporer

Klimato kaitos švelninimo ekspertė ir EMAS koordinatorė

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai