kitas
ankstesnis
punktai

Klimato kaitos švelninimas

Europa yra sparčiausiai šiltėjantis žemynas pasaulyje, o su klimatu susiję pavojai kelia grėsmę jos energetiniam ir apsirūpinimo maisto saugumui, taip pat ekosistemoms, infrastruktūrai, vandens ištekliams, finansiniam stabilumui ir žmonių sveikatai. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) atliktu vertinimu, daugelis šių pavojų jau pasiekė kritinį lygį ir gali turėti katastrofiškų padarinių, jei skubiai nebus imtasi ryžtingų veiksmų.

ES biomasės naudojimo poreikiai auga ir konkuruoja tarpusavyje: biomasė naudojama biožaliaviniams produktams gaminti statybos, energetikos, transporto, baldų ir tekstilės pramonės sektoriuose, tačiau taip pat gamtos apsaugai ir anglies dioksido sekvestracijai. Lapkričio 8 d. paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje pabrėžiama, kad atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse numatytas skirtingas biomasės funkcijas ir galimą biomasės tiekimo trūkumą ateityje reikia skubiai nustatyti biomasės naudojimo prioritetus.

Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Tendencijos ir prognozės“ pateikti skaičiavimai rodo, kad lyginant su 2021 m., praėjusiais metais visoje Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo dviem procentais. Tačiau, nepaisant pasiekimų mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, ataskaitoje įspėjama, kad norint pasiekti ambicingus ES klimato ir energetikos tikslus, reikia skubiai imtis aktyvesnių veiksmų.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai