kitas
ankstesnis
punktai

Klimato kaitos švelninimas

ES biomasės naudojimo poreikiai auga ir konkuruoja tarpusavyje: biomasė naudojama biožaliaviniams produktams gaminti statybos, energetikos, transporto, baldų ir tekstilės pramonės sektoriuose, tačiau taip pat gamtos apsaugai ir anglies dioksido sekvestracijai. Lapkričio 8 d. paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje pabrėžiama, kad atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse numatytas skirtingas biomasės funkcijas ir galimą biomasės tiekimo trūkumą ateityje reikia skubiai nustatyti biomasės naudojimo prioritetus.

Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Tendencijos ir prognozės“ pateikti skaičiavimai rodo, kad lyginant su 2021 m., praėjusiais metais visoje Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo dviem procentais. Tačiau, nepaisant pasiekimų mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, ataskaitoje įspėjama, kad norint pasiekti ambicingus ES klimato ir energetikos tikslus, reikia skubiai imtis aktyvesnių veiksmų.

Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešimu, Europos miestų centruose piliečiams, kaip gaminantiems vartotojams, sudaromos galimybės gaminti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Miestai gali atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant Europoje ateitį, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos. Šis procesas gali paspartėti, jei bus palengvintos sąlygos miestuose energiją gaminantiems vartotojams.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai