Efektyvus išteklių naudojimas ir atliekos

Pakeisti kalbą

Visuotines aplinkosaugos problemas, su kuriomis susiduriame šiandien, daugiausia lemia tai, kad žmonės pereikvoja gamtos išteklius, tarp jų – (iškastinį) kurą, mineralus, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę. Tampa vis aiškiau, kad Europoje vyraujantis ekonominės plėtros modelis, pagrįstas aktyviu išteklių naudojimu, atliekų susidarymu ir tarša, negali būti taikomas ilgą laiką. Šiandien Europos Sąjunga ypač priklausoma nuo importo. Kad patenkintume išteklių paklausą, mums reikėtų dvigubai didesnio nei ES žemės ploto. Dauguma išteklių naudojami tik trumpą laiką arba prarandami – patenka į sąvartynus arba netenka pirminės vertės (išteklių atkūrimo procesų metu suprastėja jų kokybė). Daugiau

Naršyti katalogą