další
předchozí
položky

Article

Zlepšování environmentálního řízení organizací

Změnit jazyk
Article Publikováno 25.06.2021 Poslední změna 04.10.2021
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Kromě poskytování důvěryhodných informací o našem životním prostředí a klimatu pracuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na zlepšení vlastního environmentálního řízení organizace. Hovořili jsme s Melanií Sporer, která tuto aktivitu v rámci EEA koordinuje, a to s využitím systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Co je to systém EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)?

Systém EU pro environmentální řízení podniků a audit neboli zkráceně EMAS je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který vede organizace k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Systém EMAS se používá ke sledování a zlepšování vlivu činností organizací na životní prostředí a ke zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení. Jedná se například o snižování spotřeby energie, spotřeby papíru, omezování produkovaného odpadu, snižování emisí skleníkových plynů a tak dále. Systém EMAS vytvořila Evropská komise v roce 1993.

Pokud se systém pro environmentální řízení určité organizace řídí pokyny nařízení o systému EMAS, může být v systému EMAS registrována. V současnosti je v systému EMAS registrováno více než 4 600 organizací.

Jak EEA systém EMAS používá?

Mandátem EEA je pomoc s dosahováním významných a měřitelných zlepšení evropského životního prostředí a podporovat udržitelný rozvoj. S ohledem na tuto skutečnost uznáváme, že máme jasnou odpovědnost ve vlastním environmentálním řízení.

Jako všechny organizace i my spotřebováváme přírodní zdroje a náš každodenní provoz má dopad na životní prostředí. Systém pro environmentální řízení jsme zřídili proto, abychom tyto dopady minimalizovali a soustavně strukturovaně zlepšovali naše environmentální řízení. Náš systém pro environmentální řízení se řídí pravidly nařízení o systému EMAS, přičemž EEA byla registrována v systému EMAS v roce 2005.

Chceme vytvořit agenturu, jejíž provoz je co nejudržitelnější, a díky systému EMAS můžeme zajistit důvěryhodnost a plnou transparentnost. Náš systém pro environmentální řízení a průběžné zlepšování našeho environmentálního řízení každý rok hodnotí externí ověřovací subjekt a každoročně zveřejňujeme naše indikátory environmentálních prohlášení, naše cíle a akční plány ve zprávě o vlivu činnosti EEA na životní prostředí.

Čeho EEA v poslední době díky systému EMAS dosáhla?

Environmentální řízení EEA v roce 2020 bylo samozřejmě významně ovlivněno pandemií COVID-19, která měla za následek významně nižší spotřebu elektřiny, papíru a snížení emisí CO2 uvolňovaných v souvislosti s realizovanými služebními cestami a jednáními.

Zaznamenáváme dopady pandemie COVID-19 jako katalyzátoru vývoje, který by jinak mohl trvat několik let: například kancelář bez fyzických dokumentů a rozšířené používání videokonferencí místo osobních fyzických jednání. Na cestě ven z pandemie bude důležité zachovat užitečné postupy a návyky a toto povědomí o nich zvyšovat. Musíme se pokusit vyhnout se případným zpětným účinkům, například pokud se zaměstnanci vrátí k předchozí praxi tisknutí dokumentů v kancelářích, nebo zpětným účinkům spojeným s rozšířením práce na dálku, jako je větší spotřeba elektřiny při práci z domova.

Co byste poradila jiným organizacím, které uvažují, zda systém EMAS používat?

Zúčastněné strany stále více věnují pozornost a kontrolují, jaké je environmentální řízení jejich organizací, zejména pokud jde o uhlíkovou stopu. Je stále důležitější chopit se iniciativy a převzít odpovědnost za dopady na životní prostředí a klima, a to nejen z důvodu naplňování hodnot organizace, ale také pro řízení rizik a dobrého jména. Díky systému EMAS můžete tuto práci udělat správně a důvěryhodně.

Další přínosy mohou pro organizaci spočívat ve snížení nákladů na energie a nakládání s odpady, v minimalizaci rizik, v podpoře souladu s právními předpisy a ve zlepšování vztahů s interními a externími zúčastněnými stranami. Z jedné studie Evropské komise vyplývá, že systém EMAS může rovněž pomoci získat konkurenční výhodu.

Jaké jsou další kroky ke zlepšení environmentálního řízení EEA?

Loni jsme se rozhodli, že zvýšíme úroveň klimatických ambicí v rámci environmentální politiky EEA. Všechna odvětví hospodářství – včetně orgánů a institucí EU – budou muset přispět k ambici Evropy stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Proto EEA usiluje o to, stát se do roku 2030 klimaticky neutrální organizací a podpořit jiné evropské agentury na cestě k udržitelnosti, zejména během tohoto roku, kdy EEA předsedá síti agentur EU.

Elektřina odebíraná EEA pochází již nyní ze 100 % z obnovitelných zdrojů, především se jedná o větrnou energii. Emise CO2 uvolněné v důsledku služebních cest zaměstnanců a návštěvníků jsou kompenzovány. Tyto kompenzace se využívají na podporu projektů v oblasti energetické účinnosti v Africe s certifikací organizace Gold Standard. Nyní pracujeme na rozšíření rozsahu hodnocení naší uhlíkové stopy a na vypracování reálně proveditelného plánu na dosažení klimatické neutrality do roku 2030. EEA vyjadřuje plné odhodlání toto opatření zrealizovat.

Melanie Sporer

expertka na zmírňování změny klimatu a koordinátorka systému EMAS

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů