Efektivita využívání zdrojů a odpady

Změnit jazyk

Celosvětové problémy v oblasti životního prostředí, s nimiž se dnes potýkáme, jsou do velké míry důsledkem toho, že nadměrně využíváme přírodní zdroje, včetně (fosilních) paliv, nerostů, vody, půdy a přírodního kapitálu. Je čím dál jasnější, že model hospodářského rozvoje, který v Evropě převládá a který je založen na intenzivním využívání zdrojů, vzniku odpadů a znečištění, není dlouhodobě udržitelný. Dnes je Evropská unie do značné míry odkázána na dovoz a k pokrytí naší poptávky po přírodních zdrojích je zapotřebí oblast o dvojnásobné rozloze EU. Velké množství uvedených zdrojů se používá pouze krátkodobě nebo o ně hospodářství přichází na skládkách, případně je opětovně využívá, což je ovšem spojeno se snížením jejich hodnoty a kvality (tzv. downcycling). Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás