další
předchozí
položky

Efektivita využívání zdrojů a odpady

Ve většině evropských zemí a v Evropské unii jako celku produkce odpadů roste, nicméně tento růst je pomalejší než v případě hospodářství. Podle nedávno zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) však neexistují žádné známky toho, že by se Evropa blížila dosažení obecného cíle v oblasti snižování celkové produkce odpadů. Závěry zprávy poukazují na příležitosti k účinnějšímu předcházení vzniku odpadů, přičemž v centru pozornosti se nachází odvětví textilu.

Procházet katalog

Akce dokumentů