další
předchozí
položky

Zmírnění změny klimatu

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí. Podle dnes zveřejněného hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) již mnohá z těchto rizik dosáhla kritické úrovně a bez urychlených a rozhodných opatření by mohla znamenat katastrofu.

V EU jsou patrné rostoucí a vzájemně si konkurující požadavky na využívání biomasy – vedle jejího využití na produkty z biologického materiálu v odvětvích, jako je stavebnictví, energetika, doprava, nábytek a textilní průmysl, se také mluví o tom, že bude zachována pro účely ochrany přírody a ukládání uhlíku. Dnes zveřejněná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zdůrazňuje, že vzhledem k různým využitím biomasy stanoveným v Zelené dohodě pro Evropu a potenciálnímu nedostatku jejích dodávek v budoucnosti je nezbytně nutné její využívání prioritizovat.

Emise skleníkových plynů v Evropské unii se podle odhadů nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), snížily v loňském roce oproti úrovním z roku 2021 o 2 %. Zpráva však upozorňuje, že navzdory dosaženým výsledkům v oblasti snižování emisí, energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti je za účelem splnění ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu a energetiky nezbytně nutné postupovat rychleji.

Procházet katalog

Akce dokumentů