Zmírnění změny klimatu

Změnit jazyk

Ke změně klimatu již dochází: stoupá teplota, mění se prostorové i časové rozložení srážek, tají ledovce, ubývá sněhové pokrývky a stoupá průměrná hladina světového oceánu. Významný podíl na oteplování klimatu má s velkou pravděpodobností pozorovaný nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře způsobený emisemi, pocházejícími z lidské činnosti. Abychom změnu klimatu zmírnili, musíme tyto emise snížit nebo jim zamezit. Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás