další
předchozí
položky

Zmírnění změny klimatu

Města mohou nabídnout nové příležitosti pro prozumenty energie z obnovitelných zdrojů

Podle nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), se emise skleníkových plynů a spotřeba energie v roce 2021 zvýšily, a to především v důsledku oživení Evropy po pandemii. Většina členských států EU úspěšně splnila cíle EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020 a nyní se zaměřuje na klimatickou neutralitu a zároveň řeší aktuální krizi dodávek energie. Splnění ambicióznějších cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 bude vyžadovat více než zdvojnásobení ročních výsledků při implementaci obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Procházet katalog

Akce dokumentů