naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Izboljšanje okoljske uspešnosti v organizacijah

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.10.2021 Zadnja sprememba 04.10.2021
3 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Evropska agencija za okolje (EEA) si poleg zagotavljanja zanesljivih informacij o našem okolju in podnebju prizadeva izboljšati svojo okoljsko uspešnost kot organizacija. Pogovarjali smo se z Melanie Sporer, ki usklajuje ta prizadevanja pri tej agenciji s pomočjo sistema EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Kaj je sistem EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)?

Sistem EU za okoljsko ravnanje in presojo ali na kratko sistem EMAS je prostovoljno orodje okoljskega ravnanja za podjetja in druge organizacije. Uporablja se za ocenjevanje, poročanje in izboljševanje okoljske uspešnosti organizacije, na primer za zmanjšanje porabe energije, porabe papirja, nastajanja odpadkov, emisij toplogrednih plinov itn. Leta 1993 ga je vzpostavila Evropska komisija.

Organizacije, katerih sistem okoljskega ravnanja upošteva smernice iz uredbe o sistemu EMAS, so lahko registrirane v tem sistemu. Trenutno je v sistemu registriranih več kot 4 600 organizacij.

Kako agencija EEA uporablja sistem EMAS?

Agencija EEA je pooblaščena, da prispeva k znatnemu in merljivemu izboljšanju okolja v Evropi ter podpira trajnostni razvoj. Zavedamo se namreč, da imamo jasno odgovornost pri upravljanju lastne okoljske uspešnosti.

Tako kot vse organizacije tudi mi v naših vsakodnevnih dejavnostih uporabljamo naravne vire in vplivamo na okolje. Vzpostavili smo sistem okoljskega ravnanja, da bi čim bolj zmanjšali te vplive in strukturirano stalno izboljševali svojo okoljsko uspešnost. Naš sistem okoljskega ravnanja upošteva pravila iz uredbe o sistemu EMAS, agencija EEA pa je bila v sistem evidentirana leta 2005.

Želimo si agencijo, ki bo delovala čim bolj trajnostno, s sistemom EMAS pa lahko zagotovimo verodostojnost in popolno preglednost. Naš sistem okoljskega ravnanja in nenehno izboljševanje naše okoljske uspešnosti vsako leto oceni neodvisni preveritelj, prav tako vsako leto svoje kazalnike okoljske uspešnosti, cilje in akcijske načrte objavimo v svojem poročilu z okoljskimi izjavami.

Kateri so najnovejši dosežki agencije EEA prek sistema EMAS?

Na okoljsko uspešnost agencije EEA v letu 2020 je seveda močno vplivala pandemija covida-19, ki je povzročila znatno manjšo porabo električne energije in papirja ter emisij CO2, ki so posledica službenih potovanj in poslovnih sestankov.

Menimo, da vplivi pandemije covida-19 spodbujajo napredek, na katerega bi sicer lahko čakali še več let: na primer pisarne brez papirja in razširjena uporaba videokonferenčnih klicev namesto fizičnih sestankov. Ob koncu pandemije bo bistveno, da še naprej obdržimo dobre prakse in navade ter povečamo ozaveščenost o njih. Prizadevati si moramo, da ne bi prišlo do morebitnih povratnih učinkov, na primer, da bi se zaposleni ponovno zatekli k prejšnji praksi tiskanja v pisarni, ali povratnih učinkov, povezanih s pogostejšim delom na daljavo, kot je večja poraba električne energije v domači pisarni.

Kaj bi rekli drugim organizacijam, ki razmišljajo o uporabi sistema EMAS?

Organizacije so vedno bolj v ospredju in njihova okoljska uspešnost je pod drobnogledom njihovih deležnikov, zlasti kar zadeva njihov ogljični odtis. Proaktivno prevzemanje odgovornosti za svoje vplive na okolje in podnebje ni pomembno le za podkrepitev vrednot organizacije, temveč tudi za upravljanje tveganj in ugleda. S sistemom EMAS lahko to storite na pravi način in verodostojno.

Druge prednosti za organizacijo so lahko zmanjšanje stroškov za ravnanje z viri in odpadki, zmanjšanje tveganj, podpora skladnosti z zakonodajo ter izboljšanje odnosov z notranjimi in zunanjimi deležniki. Študija Evropske komisije je pokazala, da lahko sistem EMAS pomaga tudi pri doseganju konkurenčne prednosti.

Kateri so naslednji koraki za izboljšanje okoljske uspešnosti agencije EEA?

Lani smo se odločili, da v svoji okoljski politiki povečamo število podnebnih ciljev. Vse gospodarske panoge, pa tudi organi in institucije EU, bodo morali prispevati k ciljem Evrope, da do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina. Zato si bo agencija EEA prizadevala, da bi do leta 2030 postala podnebno nevtralna agencija in tako s tem spodbudila tudi druge evropske agencije k doseganju trajnosti, še zlasti letos, ko predseduje mreži agencij EU.

Oskrba z električno energijo agencije EEA je že 100-odstotno obnovljiva, v glavnem jo poganja vetrna energija. Emisije CO2, povezane s službenimi potmi uslužbencev in potovanji obiskovalcev, se izravnajo. Izravnave se uporabljajo kot podpora projektom na področju energetske učinkovitosti, certificiranim z zlatim standardom, v Afriki. Trenutno pripravljamo obsežnejšo oceno našega ogljičnega odtisa in si prizadevamo za pripravo izvedljivega načrta, po katerem bomo do leta 2030 dosegli podnebno nevtralnost. Evropska agencija za okolje je v celoti zavezana temu ukrepu.

Melanie Sporer

Strokovnjakinja za blažitev podnebnih sprememb in koordinatorica sistema EMAS

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značke

Akcije dokumenta