naslednji
prejšnji
zadetki

Članki

Spremeni jezik
Članki
Menu
Intervju – Evropska agencija za okolje proučuje izpostavljenost javnosti bisfenolu A

Uporaba sintetične kemikalije bisfenol A (BPA), ki se uporablja v številnih plastičnih in kovinskih vsebnikih za hrano ter drugih potrošniških izdelkih, in izpostavljenost ljudi tej kemikaliji sta za številne ljudi v Evropi razlog za vse večjo zaskrbljenost. Z Magnusom Løfstedtom, strokovnjakom za kemikalije, okolje in zdravje pri agenciji EEA, smo se pogovarjali o nedavno objavljenem informativnem poročilu agencije EEA o tveganjih, ki jih predstavlja bisfenol A.

Preberite več

Uvodnik – Priprava Evrope na spreminjajoče se podnebje

Poletje 2023 si bomo zapomnili po ekstremnih vremenskih dogodkih, od gozdnih požarov do katastrofalnih poplav v južni Evropi. Kako smo pripravljeni na tovrstne dogodke in njihove posledice? Neprestani vročinski valovi, ki prizadenejo milijone Evropejcev po vsej celini, požari v naravi in hudourniške poplave, ki vplivajo na številne skupnosti, zahtevajo še bolj ambiciozne ukrepe za pripravo na novo realnost in pospešitev prehoda na trajnost.

Preberite več

Ali opažate škodljiv hrup okoli sebe?

Hrup je povsod. Od glasnih siren do avtomobilov na avtocesti in letal nad glavo – hrup je v našem življenju bolj razširjen kot kdaj prej. Številni ljudje se morda ne zavedajo, da dolgotrajna izpostavljenost prometnemu hrupu ni le nadloga, temveč škoduje našemu telesnemu in duševnemu zdravju.

Preberite več

Uredništvo – Skrb za okolje je skrb za nas same

Narava je temelj našega zdravja in dobrega počutja. Zagotavlja nam čist zrak, vodo, hrano, materiale in prostor za rekreacijo. Preživljanje časa v naravi je koristno za naše duševno zdravje. Če ne skrbimo za planet, njegovo podnebje in ekosisteme, spodkopavamo delovanje družbe, poslabšujemo svoje življenje in, kar je morda najbolj neposredno, škodujemo lastnemu dobremu počutju.

Preberite več

Zrak v Evropi postaja čistejši in prispeva k izboljšanju zdravja ljudi

Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje. Vendar onesnažen zrak še vedno poslabšuje zdravje in povzroča smrti, ki jih je mogoče preprečiti, zlasti v mestih. Dobra novica je, da lahko pomagajo čistejše rešitve za promet, ogrevanje, industrijo in kmetijstvo.

Preberite več

Varne in trajnostne kemikalije

Kemikalije so povsod. Kamnine, morja, zrak, rastline, živali in mi ljudje smo namreč sestavljeni iz kemičnih elementov. Dobra novica je, da niso vse kemikalije strupene. Slaba novica pa je, da nekatere so. Na srečo si Evropa prizadeva za zmanjšanje škode zaradi nevarnih snovi.

Preberite več

Intervju – Vlaganje v varnejše kemikalije

Nevarne kemikalije so povsod okoli nas. Varnejše alternative, kemikalije v krožnem gospodarstvu ter način, na katerega lahko znanje in predpisi pripomorejo k oblikovanju odločitev potrošnikov in vlagateljev, so bile teme, ki smo jih obravnavali z Jerkerjem Ligthartom iz švedske nevladne organizacije ChemSec, katere cilj je pospešiti prehod v svet brez nevarnih kemikalij.

Preberite več

Intervju – Kaj je evropski okoljski in zdravstveni atlas?

Evropski okoljski in zdravstveni atlas EEA je zbirka podatkov in zemljevidov, ki prikazujejo ključne informacije o kakovosti okolja in okoljskih tveganjih v Evropi. Z Gerardom Sanchezom, strokovnjakom EEA za okolje, zdravje in dobro počutje, smo se pogovarjali o atlasu in o tem, komu lahko koristi.

Preberite več

Vročinski valovi in drugi s podnebjem povezani ekstremni pojavi so nevarni za zdravje, zlasti za najbolj ranljive

Vročinski valovi, suše, gozdni požari in poplave v spreminjajočih se podnebnih razmerah vse bolj vplivajo na naše zdravje in dobro počutje. EU spodbuja ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje na nacionalni, mestni in občinski ravni. Ali nam bodo ti ukrepi pomagali, da se bomo v prihodnosti lažje upirali ekstremnim vremenskim razmeram?

Preberite več

Kakovost in količina vode sta ključnega pomena za dobro počutje

Čista voda je ključnega pomena za naravo ter zdravje in dobro počutje ljudi. Je tudi ključni vir za številne gospodarske sektorje. Številna območja v Evropi zaradi prekomernega izkoriščanja in podnebnih sprememb vse bolj trpijo zaradi pomanjkanja vode. Hkrati onesnaževanje ustvarja dodaten pritisk na ta omejen vir.

Preberite več

Kako bi lahko potrošnja in proizvodnja tekstila postala bolj trajnostna?

Ljudje se vse bolj zavedajo vpliva, ki ga ima naša potrošnja na naravo in podnebje. Ena ključnih kategorij potrošnje so oblačila in drugi tekstilni izdelki. Govorili smo z Larsom Mortensenom, strokovnjakom Evropske agencije za okolje za krožno gospodarstvo, potrošnjo in proizvodnjo, ki je pripravil več ocen v zvezi s tekstilom in njegovih vplivov na okolje.

Preberite več

Odločeni in predani trajnosti Evrope

Leto 1972: Spominjam se, ko sva se z očetom peš vračala s knjižnega sejma v Antwerpnu, obložena s knjigami. Tri so mi ostale v spominu: knjiga o ogroženih vrstah, Timesov atlas sveta in Omejitve za rast. Oče je vedno spodbujal moje zanimanje za naravoslovje, za svet, ki se mi je zdel neskončen v primerjavi z domačim okoljem, in znanost, ki spodbuja kritično razpravo o prihodnosti družbe.

Preberite več

Podnebje, narava in ljudje: skupna prihodnost našega planeta

Še nikoli nismo bili tako ogroženi. Naš planet se segreva, vrste pa izumirajo z zaskrbljujočo hitrostjo. V zadnjih dveh mesecih so na dveh svetovnih konferencah udeleženci z vsega sveta razpravljali o skupni tematiki – podnebju in biotski raznovrstnosti. Izzivi na obeh področjih so simptomi iste problematike, tj. naše netrajnostne proizvodnje in potrošnje. Kljub kompleksnosti pogajanj so te konference ključnega pomena za ozaveščanje, dosego soglasja in takojšnje ukrepanje na svetovni ravni.

Preberite več

Pogovor – Proizvajalci-odjemalci in energetska kriza: državljani prispevajo k evropskemu energetskemu prehodu

Kaj so proizvajalci-odjemalci energije in kakšno vlogo lahko imajo pri spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov po vsej Evropi? S Javierjem Esparragojem, strokovnjakom za okolje in energijo pri Evropski agenciji za okolje (EEA), smo govorili o tem, kako lahko državljani, ustanove in podjetja pomagajo pri spopadanju s sedanjo energetsko krizo tako, da sami postanejo t.i. proizvajalci-odjemalci, ki proizvajajo in porabljajo energijo iz obnovljivih virov. Agencija EEA je v začetku tega meseca objavila poročilo, ki vsebuje pregled vloge proizvajalcev-odjemalcev energije iz obnovljivih virov, ki postaja vse pogostejša praksa zaradi boljše in cenejše tehnologije in politik, ki jo spodbujajo.

Preberite več

Poletje 2022: življenje v času številnih kriz

Zdi se, kot da se krize vrstijo ena za drugo – najprej pandemija, nato ekstremni vročinski valovi in suša kot posledica podnebnih sprememb, inflacija, vojna ter nazadnje še energetska kriza. Letošnja zima bo najbrž zaznamovana z vsesplošno negotovostjo in zelo nestabilnimi svetovnimi trgi, kot sta energetski in prehranski trg, kar bo nekatere države ter skupine prebivalstva prizadelo bolj kot druge. Da bi se odzvali na te težave, še posebej dolgoročno, so potrebne odločna zavezanost politik in naložbe v trajnostnost, s čemer bomo okrepili odpornost naše družbe.

Preberite več

Zdravje v središču pozornosti: prehod na ničelno onesnaževanje pomeni bolj zdravo življenje v Evropi

Onesnaževanje okolja vpliva na naše zdravje in kakovost življenja. Evropska agencija za okolje v svojih ocenah poudarja te vplive in možne koristi, ki bi jih prineslo čistejše okolje. Z vsakim ukrepom, ki ga sprejmemo za doseganje ničelnega onesnaževanja v Evropi, lahko preprečimo nekaj primerov raka in izboljšamo kakovost življenja.

Preberite več

Zagotavljanje bolj trajnostnega prometa v Evropi

Promet povezuje ljudi, kraje, kulture in gospodarstva, vendar povzroča tudi velike pritiske na okolje in podnebje. S strokovnjakoma za promet in okolje Evropske agencije za okolje — Raso Narkeviciute in Tommasom Sellerijem — smo se pogovarjali o izzivih in priložnostih pri zagotavljanju bolj trajnostnega evropskega prometnega sistema ter o poročilu, ki smo ga objavili pred kratkim.

Preberite več

Razgovor – Kako naj Evropa doseže ničelno onesnaževanje?

Evropska unija je začela izvajati ambiciozne načrte za občutno zmanjšanje emisij in onesnaževanja v prihodnjih desetletjih. Del teh prizadevanj je zajet v nedavno uvedenem akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje, ki je osredotočen na zmanjšanje onesnaženosti zraka, vode in tal na ravni, ki ne veljajo več za škodljive zdravju ljudi in okolju. Srečali smo se z Ianom Marnanejem, strokovnjakom za okolje, zdravje in blaginjo pri Evropski agenciji za okolje, ki je odgovoren za pripravo prihodnjega poročila Evropske agencije za okolje o ničelnem onesnaževanju, ki naj bi bilo objavljeno kasneje v tem letu.

Preberite več

Solidarnost v Evropi v času vojne

Vojaška agresija ruskih sil v Ukrajini je čez noč postavila na glavo življenja prebivalcev te države. Posledice te neupravičene vojne se ne čutijo le v Ukrajini, temveč tudi zunaj njenih meja, njihov vpliv pa bomo čutili še v prihodnjih letih in celo prihodnjih generacijah.

Preberite več

Solidarnost je ključnega pomena za okrevanje po pandemiji covida-19 ter boljšo in trajnostno prihodnost

Leto 2021 so zaznamovali učinki pandemije covida-19 in podnebnih sprememb. Zaradi višjih cen energentov in zdravstvene krize bo za okrevanje Evrope v letu 2022 treba sprejeti težke odločitve. Zavlačevanje z ukrepi in premalo ambiciozno zastavljeni cilji lahko dolgoročno povzročijo višje družbene in gospodarske stroške. Odpravljanje družbenih neenakosti pri prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo je ključnega pomena za boljšo prihodnost za vse nas.

Preberite več