naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Kakovost in količina vode sta ključnega pomena za dobro počutje

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.11.2023 Zadnja sprememba 16.11.2023
5 min read
Photo: © Pirjo Tyrväinen, Well with Nature /EEA
Čista voda je ključnega pomena za naravo ter zdravje in dobro počutje ljudi. Je tudi ključni vir za številne gospodarske sektorje. Številna območja v Evropi zaradi prekomernega izkoriščanja in podnebnih sprememb vse bolj trpijo zaradi pomanjkanja vode. Hkrati onesnaževanje ustvarja dodaten pritisk na ta omejen vir.

Če v Evropi želite plavati, obstaja zelo velika verjetnost, da je kakovost vode na vašem izbranem kopalnem območju odlična. Poleg tega lahko večina evropskih prebivalcev uživa v kakovostni pitni vodi neposredno iz pipe.

Vendar pa mora Evropa zmanjšati onesnaževanje voda s kmetijskih zemljišč in iz industrije ter izboljšati čiščenje odpadnih voda. To pa zato, ker se pojavljajo novi dokazi o mikroonesnaževalih, mikroplastiki in protimikrobni odpornosti, ki vplivajo na kakovost vode. Hkrati podnebne spremembe na nekaterih območjih vse bolj ogrožajo vodne vire.

 

Konkurenčne potrebe, onesnaževanje in podnebne spremembe

Voda je ključen del narave in bistven vir za ljudi. Poleg pitja vodo uporabljamo za vse, od kuhanja do čiščenja, prhanja, splakovanja in kopanja. Podobno so vsi naši gospodarski sektorji, vključno z energetiko, prometom, kmetijstvom in proizvodnjo, odvisni od vode.

Konkurenčne potrebe po vodi prispevajo k onesnaževanju in lahko privedejo do prekomernega izkoriščanja, kar lahko negativno vpliva na zdravje ljudi. Neposredni pomisleki v zvezi z zdravjem so pogosto povezani s posebnimi kontaminanti v vodi, kot so bakterije, virusi, kovine ali pesticidi. Čeprav ima večina ljudi v Evropi dober dostop do visokokakovostne pitne vode in kopalne vode, so novi podatki o kemičnem onesnaževanju in pomanjkanju vode vse bolj skrb vzbujajoči.

Podnebne spremembe povečujejo izzive za Evropo glede količine in kakovosti vode. Opažamo na primer pogostejše ter intenzivnejše suše in poplave. Poplave so najdražja vrsta s podnebjem povezanih ekstremnih dogodkov, saj so v zadnjih štirih desetletjih povzročile za več kot 223 milijard evrov škode. Zlasti v južni Evropi se bo pomanjkanje vode poslabšalo in bo vplivalo na vse sektorje.

Podzemna voda zagotavlja približno 65 % pitne vode v EU. Vendar je bilo na podlagi najnovejše ocene EEA o tem ključnem viru ugotovljeno kemično onesnaževanje v približno četrtini podzemnih voda EU, medtem ko je skoraj 10 % podzemnih voda prizadetih zaradi netrajnostne ravni črpanja.

Poleg tega so bile ugotovljene čezmerne ravni enega ali več pesticidov na od 4 % do 11 % mest spremljanja podzemnih voda.

Drugi pomisleki v zvezi z zdravjem so med drugim onesnaževanje s plastikomikroplastika iz tekstila in kemična onesnaževala, kot so PFAS, ki jih je v vsej Evropi mogoče najti v tleh in vodi.

Slika 1. Viri mikroplastike, poti sproščanja in nalaganje

Vir: Ponazoritev Centra za sodelovanje na področju trajnostne potrošnje in proizvodnje (CSCP) za Evropski tematski center za krožno gospodarstvo in rabo virov (ETC/CE) ter EEA.

 

Zmanjševanje onesnaževanja pri viru

Na kakovost vode v Evropi vplivajo onesnaževanje, ki ga povzročajo komunalne in industrijske odpadne vode, kmetijstvo, rudarstvo in hiše, ki niso priključene na kanalizacijski sistem. V skladu z analizo EEA bi pomagalo boljše in bolj usklajeno izvajanje zakonodaje EU o vodah. Poleg tega bi morali vsi sektorji, v katerih se porablja voda, kot so kmetijstvo, energetika in rudarstvo, sprejeti prakse, s katerimi lahko vodni ekosistemi ostanejo zdravi in odporni. Te vključujejo kmetijske programe, ki zmanjšujejo uporabo gnojil in pesticidov.

Čiščenje komunalnih odpadnih voda v vsej Evropi se je v zadnjih desetletjih izboljšalo. Poleg tega večina evropskih držav učinkovito zbira in obdeluje odpadne vode za večino svojega prebivalstva. Vendar pa analiza EEA kaže, da bodo za vzdrževanje obstoječe infrastrukture za čiščenje odpadnih voda, prilagajanje podnebnim spremembam, povezovanje podeželskih območij in spopadanje z novimi onesnaževali potrebne znatne naložbe.

Za boj proti morskim odpadkom in mikroplastiki iz tekstila je treba onesnaževanje zaustaviti pri samem viru. V informativni predstavitvi EEA o mikroplastiki iz tekstila je navedenih več načinov za zmanjšanje te vrste onesnaževanja, vključno z bolj trajnostno zasnovo in proizvodnimi postopki, boljšim vzdrževanjem oblačil ter boljšim odstranjevanjem in recikliranjem. V analizi EEA o morskih odpadkih je poudarjeno, da iz kopenskih virov prihaja 80 % morskih odpadkov. Približno 85 % jih je iz plastike.

 

Številni obstoječi zakoni EU in nove ambicije na področju voda

Ključni zakonodajni akti EU o vodi in zdravju ljudi se trenutno nanašajo na pitno vodo, kopalne vode in komunalne odpadne vode.Po drugi strani je v okvirni direktivi o vodah izražen splošni cilj doseči dobro stanje evropskih rek, jezer in podzemne vode. Hkrati so z vodo močno povezane tudi druge politike in predpisi, ki se nanašajo na kmetijstvo, industrijo, kemikalije in druge sektorje.

Ambicija evropskega zelenega dogovora, da bi do leta 2050 imeli okolje brez škodljivega onesnaževanja, se nanaša tudi na vodo. Evropska komisija je v okviru akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje predlagala strožja pravila za omejevanje onesnaževal površinskih in podzemnih voda ter boljše čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Cilji predlogov vključujejo boljše in stroškovno učinkovitejše čiščenje komunalnih odpadnih voda, ponovno pridobivanje hranil, odgovornost proizvajalcev za mikroonesnaževala in nove zahteve za spremljanje mikroplastike. Komisija predlaga tudi posodobitev seznama onesnaževal vode in strožji nadzor nad tem, kaj prihaja v površinske in podzemne vode. Te snovi vključujejo PFAS, pesticide, bisfenol A in nekatera zdravila.

 

Na kratko: voda in zdravje

  • Dostop do čiste vode je bistvenega pomena za zdravje in dobro počutje ljudi. Večina evropskih prebivalcev uživa v kakovostni pitni vodi.
  • Številna območja imajo vedno več težav zaradi pomanjkanja vode, kar ustvarja pritisk na porabo vode v kmetijskem in energetskem sektorju.
  • Akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje določa ambiciozne cilje za vodo z novimi predlogi za boj proti onesnaževalom.
  • Z izboljšanjem čiščenja komunalnih odpadnih voda ter preprečevanjem onesnaževanja iz kmetijstva in rudarstva bi se izboljšala kakovost vode po vsej Evropi.

 

Kaj lahko storim?

  • Obrnite se na lokalne organe za vode, da boste obveščeni o kakovosti pitne vode v svojem kraju, in razmislite o načinih varčevanja z vodo.
  • Preverite kakovost vode na lokalnem kopalnem območju. Podatki EEA o rezultatih lanskega spremljanja so dobro izhodišče.
  • Razmislite o svojih potrošniških navadah. Ali lahko uporabljate proizvode, ki vsebujejo manj kemikalij in varnejše kemikalije? Ali lahko preprečite onesnaževanje z mikroplastiko iz tekstila, če ste pozorni na to, kaj kupujete in kako perete?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcije dokumenta