naslednji
prejšnji
zadetki

Vode in morsko okolje

Pomorski promet ima in bo tudi v prihodnje imel ključno vlogo v svetovni in evropski trgovini in gospodarstvu. V zadnjih letih je pomorski sektor sprejel pomembne ukrepe za ublažitev vplivov, ki jih ima na okolje. Glede na predvideno povečanje obsega svetovnega pomorskega prometa novo poročilo prvič v celoti razkriva vpliv sektorja pomorskega prometa EU na okolje in opredeljuje izzive za doseganje trajnosti.

Iz danes objavljenega letnega poročila o kopalnih vodah je razvidno, da je leta 2020 skoraj 83 % evropskih kopališč izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti Evropske unije za „odlično“ kakovost vode. Najnovejša ocena, ki jo je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, temelji na spremljanju 22 276 kopališč po vsej Evropi leta 2020. V oceni za leto 2020 so bile zajete države članice EU ter Albanija in Švica.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta