dalje
prethodno
stavke

Article

Kvaliteta i količina vode ključne su za dobrobit

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2023-10-29 Zadnja izmjena 2023-11-16
5 min read
Photo: © Pirjo Tyrväinen, Well with Nature /EEA
Čista voda ključna je za prirodu te zdravlje i dobrobit ljudi, ali ona je i neophodan resurs za brojne gospodarske sektore. Zbog prekomjernog iskorištavanja i klimatskih promjena brojna područja u Europi sve su više pogođena nestašicama vode, a onečišćenje stvara dodatan pritisak na taj ograničeni resurs.

Ako se želite kupati u Europi, kvaliteta vode na vašem odabranom kupalištu vrlo je vjerojatno izvrsna. Osim toga, većina stanovnika Europe ima pristup kvalitetnoj vodi za piće izravno iz slavine.

No Europa mora smanjiti onečišćenje voda s poljoprivrednih zemljišta i iz industrije te poboljšati pročišćavanje otpadnih voda, na što upućuju novi dokazi o mikroonečišćujućim tvarima, mikroplastici i antimikrobnoj otpornosti, koji utječu na kvalitetu vode. U isto vrijeme, klimatske promjene sve više ugrožavaju vodne resurse na nekim područjima.

 

Suprotstavljene potrebe, onečišćenje i klimatske promjene

Voda je ključan dio prirode i neophodan resurs za ljude. Osim što je pijemo, vodu upotrebljavamo za sve od kuhanja do čišćenja, tuširanja, ispiranja iz vodokotlića i plivanja. Slično tome, i naši se gospodarski sektori, uključujući energetiku, promet, poljoprivredu i proizvodnju, oslanjaju na vodu.

Suprotstavljene potrebe za vodom doprinose onečišćenju i mogu dovesti do prekomjernog iskorištavanja, što može negativno utjecati na ljudsko zdravlje. Neki izravni zdravstveni problemi često su povezani s pojedinim onečišćujućim tvarima u vodi, kao što su bakterije, virusi, metali ili pesticidi. Iako većina ljudi u Europi ima dobar pristup visokokvalitetnoj vodi za piće i vodi za kupanje, sve je veća zabrinutost zbog novih dokaza o kemijskom onečišćenju i nestašicama vode.  

Klimatske promjene pogoršavaju probleme u pogledu količine i kvalitete vode u Europi. Na primjer, svjedočimo češćim i intenzivnijim sušama i poplavama. Poplave su bile najskuplji ekstremni događaj povezan s klimom te su u protekla četiri desetljeća prouzročile štetu veću od 223 milijarde EUR. Nestašica vode bit će još ozbiljnija i utjecat će na sve sektore, posebno u južnoj Europi.

Približno 65 % vode za piće u EU dolazi iz podzemnih voda. No prema najnovijoj procjeni EEA o tom ključnom resursu, kemijsko onečišćenje otkriveno je u približno četvrtini podzemnih voda EU, dok se kod gotovo 10 % podzemnih voda bilježe neodržive razine zahvaćanja.

Nadalje, prekomjerne razine jednog ili više pesticida otkrivene su na između 4 % i 11 % mjesta za praćenje podzemnih voda.

Drugi razlozi za zabrinutost u pogledu zdravlja odnose se na onečišćenje plastikom, mikroplastiku iz tekstila i kemijske onečišćujuće tvari, kao što su PFAS-ovi, koji se u cijeloj Europi nalaze u tlu i vodi. 

Slika 1. Izvori mikroplastike, putovi ispuštanja i ponori

Izvor: Ilustracija Centra za suradnju u području održive potrošnje i proizvodnje (CPNR) za Europski tematski centar za kružno gospodarstvo i upotrebu resursa (ETC/CE) i Europsku agenciju za okoliš (EEA)

 

Smanjenje onečišćenja na izvoru

Onečišćenje iz komunalnih i industrijskih otpadnih voda, poljoprivrede, rudarstva i kuća koje nisu povezane s kanalizacijskim sustavom utječe na kvalitetu vode u Europi. Prema analizi EEA, u tom pogledu pomogla bi bolja i usklađenija provedba zakonodavstva EU o vodama. Nadalje, svi sektori u kojima se upotrebljava voda, kao što su poljoprivreda, energetika i rudarstvo, trebali bi usvojiti prakse kojima se vodeni ekosustavi mogu održavati zdravima i otpornima. To uključuje programe za poljoprivredu kojima se smanjuje primjena gnojiva i pesticida.

Posljednjih desetljeća poboljšalo se pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u cijeloj Europi. Štoviše, većina europskih zemalja učinkovito prikuplja i pročišćava otpadne vode većine svojeg stanovništva. Međutim, analiza EEA pokazuje da će održavanje postojeće infrastrukture za pročišćavanje otpadnih voda, prilagođavanje klimatskim promjenama, povezivanje ruralnih područja i otklanjanje novih onečišćujućih tvari zahtijevati znatna ulaganja.

Kako bi se suzbilo nastajanje otpada u moru i ispuštanje mikroplastike iz tekstila, onečišćenje bi trebalo zaustaviti na samom izvoru. U kratkom izvješću EEA o mikroplastici iz tekstila navodi se nekoliko načina za smanjenje te vrste onečišćenja, uključujući održiviji dizajn i postupke proizvodnje, bolju skrb o odjeći te bolje odlaganje i recikliranje. Analiza EEA o otpadu u moru upućuje na to da 80 % tog otpada dolazi iz izvora na kopnu te da približno 85 % tog otpada čini plastika.

 

Brojni postojeći EU zakoni  i nove ambicije za vodu

Ključni dijelovi zakonodavstva EU koji se odnose na vodu i ljudsko zdravlje trenutačno se bave vodom za piće, vodom za kupanje i komunalnim otpadnim vodama. Usto, Okvirna direktiva o vodama sadržava opći cilj postizanja dobrog stanja europskih rijeka, jezera i podzemnih voda. S vodom su snažno povezani i druge politike i propisi u području poljoprivrede, industrije, kemikalija te drugih sektora.

Cilj Europskog zelenog plana da do 2050. u okolišu ne bude štetnog onečišćenja odnosi se i na vodu. U okviru Akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja Europska komisija predložila je stroža pravila za ograničavanje onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama te bolje pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. 

Ciljevi tih prijedloga uključuju bolje i troškovno učinkovitije pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, obnovu hranjivih tvari, odgovornost proizvođača za mikroonečišćujuće tvari i nove zahtjeve za praćenje mikroplastike. Komisija predlaže i ažuriranje popisa onečišćujućih tvari u vodi i strožu kontrolu tvari koje ulaze u površinske vode i podzemne vode. Te tvari uključuju PFAS-ove, pesticide, bisfenol A i neke farmaceutske proizvode.

 

Ukratko: voda i zdravlje

  • Pristup čistoj vodi ključan je za ljudsko zdravlje i dobrobit, a većina stanovnika Europe ima pristup kvalitetnoj vodi za piće.
  • Brojna su područja sve više pogođena nestašicom vode, što stvara teškoće u pogledu upotrebe vode u poljoprivrednom i energetskom sektoru.
  • Akcijskim planom EU za postizanje nulte stope onečišćenja postavljaju se ambiciozni ciljevi za vodu i daju novi prijedlozi za otklanjanje problema onečišćujućih tvari.
  • Boljim pročišćavanjem komunalnih otpadnih voda i sprječavanjem onečišćenja iz poljoprivrede i rudarstva poboljšala bi se kvaliteta vode u cijeloj Europi.

 

Što ja mogu učiniti?

  • Obratite se lokalnim tijelima nadležnima za vodu želite li se informirati o kvaliteti lokalne vode za piće i razmislite o načinima uštede vode.
  • Provjerite kvalitetu vode na svojem lokalnom kupalištu. Dobra su polazišna točka podatci EEA o prošlogodišnjim rezultatima praćenja.
  • Razmislite o svojoj potrošnji. Biste li mogli upotrebljavati proizvode koji sadržavaju manje kemikalija i sigurnije kemikalije? Biste li mogli spriječiti onečišćenje mikroplastikom iz tekstila tako da vodite računa o tome što kupujete i kako to perete?

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument