naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Električna vozila: na poti k sistemu trajnostne mobilnosti

Spremeni jezik
Article Objavljeno 14.11.2016 Zadnja sprememba 11.05.2021
Photo: © Norsk elbilforening
Sodobna družba je odvisna od pretoka blaga in oseb, vendar obstoječi prevozni sistemi negativno vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Z Magdaleno Jóźwicko, projektno vodjo prihodnjega poročila o električnih vozilih, smo se pogovarjali o okoljskih prednostih in izzivih, povezanih z uporabo elektrike kot nadomestne možnosti za uporabo konvencionalnih goriv v vozilih.

Katere vrste električnih vozil se danes uporabljajo v Evropi?

Danes obstaja veliko različnih vrst vozil. Pri osebnih vozilih lahko razlikujemo med povsem akumulatorskimi električnimi vozili, ki jih poganja samo električni motor, in različnimi vrstami hibridnih avtomobilov, ki se polnijo iz električnega omrežja ter imajo električni motor in motor z notranjim zgorevanjem.

Tudi druge vrste vozil lahko poganja elektrika. Na cesti opažamo vedno več električnih koles, dostavnih vozil in avtobusov. Od drugih načinov prevoza poznamo še lokomotive, trajekte, ladje in majhne čolne.

Kako razširjena so električna vozila v Evropi?

Opažamo, da se prodaja električnih osebnih vozil iz leta v leto povečuje, kar velja za izključno akumulatorska in tudi hibridna vozila, ki se polnijo iz električnega omrežja. Lani je bilo v EU prodanih približno 150 000 novih električnih vozil. Čeprav se prodaja v odstotkih hitro povečuje, še vedno pomeni le majhen del celotne prodaje, in sicer zgolj 1,2 % v letu 2015. Ocenjujemo, da je samo približno 0,15 % vozil na cesti električnih. Z drugimi besedami, le eden od 700 osebnih avtomobilov. Pomembna država, ki jo moram izpostaviti, je Norveška, ki je vodilna na področju prodaje električnih vozil. Lani je bilo v tej državi prodanih približno 34 000 novih električnih vozil, kar je ena petina vseh novih vozil.

Kakšna je evropska politika o električnih vozilih?

EU je zavezana razogljičenju svojega prevoznega sistema ter zagotavljanju podpore pri iskanju nadomestnih možnosti za konvencionalne tehnologije motorjev z notranjim zgorevanjem in goriva. Električna vozila so le eden od elementov. Nekatere politike spodbujajo razvoj goriv in elektrike iz obnovljivih virov, druge pa si prizadevajo za infrastrukturo, potrebno za električna vozila, kot so polnilna mesta po vsej Evropi. Nekateri zakonodajni akti določajo cilje glede količine ogljikovega dioksida (CO2), ki jo lahko vozila ustvarijo na kilometer. Ti cilji pomagajo spodbujati proizvodnjo vozil z nizkimi izpusti, vključno z električnimi vozili.

Zakaj je pomembno vključiti električna vozila v vozni park?

Uporaba fosilnih goriv v prometu škodljivo vpliva na kakovost zraka v lokalnem okolju in naše podnebje. To je posledica izpustov CO2 iz izpušnih plinov in škodljivih onesnaževal zraka, kot so dušikovi oksidi in trdni delci. Cestni promet je tudi daleč največji vir hrupa v Evropi. Jasno je, da lahko z vključitvijo električnih vozil v vozni park znatno zmanjšamo skupno raven izpustov toplogrednih plinov in onesnaženost zraka, zlasti če elektrika, ki se uporablja, izvira iz obnovljivih virov. Vendar tudi če se elektrika proizvaja iz fosilnih goriv, je lahko za mestno okolje prehod na električna vozila še vedno koristen zaradi manjše onesnaženosti zraka v lokalnem okolju in nižjih ravni hrupa.

Zakaj so električna vozila v nekaterih državah bolj razširjena kot v drugih?

Skoraj vse države na določen način promovirajo električna vozila, vendar je razmeroma malo tistih, ki so bile uspešne pri večjem povečanju prodaje. Leta 2015 je bilo na primer kar 90 % novih električnih vozil prodanih v samo šestih državah članicah EU, in sicer na Danskem, v Franciji, Nemčiji, na Švedskem, Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. Prej omenjena Norveška je vodilna na tem področju in dober primer države, ki izkorišča celoten sveženj spodbud. Zdi se, da so eden od najučinkovitejših ukrepov subvencije za nakup električnih vozil, zaradi katerih je njihova cena podobna ceni konvencionalnih avtomobilov. Med drugimi spodbudami so nižji stroški lastništva vozila, kot so znižanje letnega davka ali brezplačno polnjenje, brezplačno parkiranje ali uporaba voznih pasov, namenjenih avtobusom, za električne avtomobile.

Kakšni izzivi nas čakajo v prihodnosti?

Da bi potrošniki širše sprejeli elektromobilnost, je treba tehnologijo z različnih vidikov še dodatno izboljšati. Treba je na primer povečati vozni doseg in hitrost polnjenja. Zdaj je na najhitrejših polnilnih postajah za polnjenje vozila za 100 km vožnje potrebnih 20–30 minut. Potrebujemo tudi boljšo infrastrukturo, da bi javna polnilna mesta postala tako razširjena kot konvencionalne bencinske črpalke, poleg tega moramo povečati zmogljivost za proizvodnjo obnovljive energije, da bi v celoti izkoristili prednosti elektromobilnosti. Električna vozila so tudi dražja od konvencionalnih vozil.

Treba je še opozoriti, da številnih težav, povezanih s prometom, ne bomo rešili zgolj z nadomestitvijo konvencionalnih vozil z električnimi. Čeprav lahko prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, onesnaženosti zraka in hrupa, z električnimi vozili ne bomo rešili drugih težav, kot so zastoji ali potreba po novi cestni infrastrukturi in parkirnih mestih. Da bi bil promet resnično trajnosten, moramo kot družba ponovno proučiti naš celotni sistem mobilnosti in poiskati inovativne načine za zmanjšanje svoje odvisnosti od vozil. To lahko vključuje spremembe, kot so programi souporabe avtomobilov, razvoj boljše infrastrukture javnega prevoza in povečanje uporabe načinov prevoza z nizkimi izpusti ali brez njih.

Kako agencija EEA ukrepa v zvezi z električnimi vozili?

Če se ozremo v prihodnost, bomo jeseni izdali dve publikaciji o električnih vozilih: vodnik s povzetkom trenutnega stanja na področju znanja o električnih vozil v Evropi in kratko, v prihodnost usmerjeno poročilo o nekaterih možnih vplivih električnih vozil na energetski sistem in okolje do leta 2050, če bi se uporaba teh vozil močno razširila.

 

Magdalena Jóźwicka

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage