следващ
предишен
елементи

Article

Електромобилите: към устойчива система за мобилност

Смяна на език
Article Публикуван 14-11-2016 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Norsk elbilforening
Съвременното общество зависи от движението на стоки и хора, но настоящите транспортни системи оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда. Разговаряме с Магдалена Южвицка, ръководител на проект за предстоящ доклад върху електромобилите, за екологичните предимства и проблеми при използването на електроенергия като алтернатива на традиционните горива за превозните средства.

Какви електромобили се използват днес в Европа?

Днес има различни видове. Когато говорим за леки автомобили, можем да ги разделим на изцяло акумулаторни електромобили, задвижвани само от електродвигател, и различни видове хибридни автомобили, които имат както електродвигател, така и двигател с вътрешно горене.

Други видове превозни средства също могат да се движат с електроенергия. Все по-често срещаме на пътя електрически велосипеди, микробуси и автобуси. В останалите видове транспорт има също мотриси, фериботи, кораби и лодки.

Разпространени ли са електромобилите в Европа?

Всяка година продажбите им се увеличават — както на изцяло акумулаторните автомобили, така и на хибридите. Миналата година в ЕС са продадени около 150 000 нови електромобила. Въпреки че в процентно изражение продажбите растат бързо, те все още съставляват малка част от всички продажби — едва 1,2% през 2015 г. По приблизителните ни изчисления едва 0,15% от превозните средства на пътя са електрически. С други думи, само един на всеки 700 леки автомобила. Важно е да споменем Норвегия, която е начело по продажби на електромобили. Миналата година там са продадени около 34 000 нови електромобила или една от всеки пет нови коли.

Каква е европейската политика по отношение на електромобилите?

ЕС си поставя за цел да премахне въглеродните емисии от транспортната система и подкрепя алтернативи на традиционните технологии за двигатели с вътрешно горене и горива. Електромобилите са само един пример. Някои политики насърчават развитието на възобновяемите горива и електроенергията, докато други са насочени към инфраструктурата, необходима за електромобилите — например пунктове за зареждане в цяла Европа. Отделни нормативни разпоредби поставят цели за количеството въглероден двуокис (CO2), които новите превозни средства могат да отделят на километър. По този начин се стимулира производството на превозни средства с ниски емисии, включително на електромобили.

Защо е важно в автопарка да бъдат включени електромобилите?

Използването на изкопаеми горива в транспорта влошава качеството на местния въздух и нашия климат. Това се дължи на емисиите на CO2 и вредните замърсители на въздуха, например азотни окиси и твърди частици в отработените газове.  Освен това движението по пътищата безспорно е основният източник на шум в Европа. Очевидно включването на електромобили в автопарка може съществено да намали общите емисии на парникови газове (ПГ) и замърсяването на въздуха, особено ако електроенергията се произвежда от възобновяеми източници. Дори ако електроенергията се произвежда от изкопаеми горива, градската околна среда пак може да спечели от преминаването към електромобили, предвид намаленото замърсяване на местния въздух и по-ниските нива на шума.

Защо електромобилите са по-разпространени в някои страни, отколкото в други?

Почти всички страни стимулират използването на електромобили по някакъв начин, но сравнително малко са онези, които успешно са постигнали сериозен ръст на продажбите. През 2015 г. например деветдесет процента от новите електромобили са продадени в шест държави — членки на ЕС: Дания, Франция, Германия, Швеция, Холандия и Обединеното кралство.  Норвегия, за която вече споменахме, е начело в тази област и е добър пример за страна, която използва пълен пакет от стимули. Една от най-ефективните мерки, изглежда, е субсидията за покупка, която прави цената на електромобилите сравнима с тази на традиционните коли. Други стимули са свързани с намалените разходи за притежаване — например намаляване на годишните данъци или безплатно зареждане, безплатно паркиране или използване на лентите за автобуси от електромобилите.

Какви проблеми можем да очакваме?

За да могат електромобилите да спечелят повече потребители, са необходими още много подобрения в технологията.  Пробегът например трябва да се удължи, а времето за зареждане — да се съкрати. В момента зареждането на един автомобил отнема 20—30 минути за 100 км пробег на най-бързите зарядни станции. Освен това имаме нужда от по-добра инфраструктура — обществените пунктове за зареждане трябва да станат колкото бензиностанциите — и мощностите за генериране на електроенергия от възобновяеми източници трябва да се разширят, за да се възползваме напълно от предимствата на електромобилите. Електромобилите също са по-скъпи от традиционните превозни средства.

Важно е да се има предвид, че простата замяна на традиционните превозни средства с електромобили няма да реши много от проблемите, които свързваме с транспорта. Макар че могат да помогнат за намаляване на емисиите на ПГ, замърсяването на въздуха и шума, електромобилите няма да решат други проблеми — например задръстванията или необходимостта от нова пътна инфраструктура и места за паркиране. За да бъде транспортът устойчив, се налага ние, като общество, да преосмислим цялостната система за движение и да потърсим находчиви начини за намаляване на нашата зависимост от превозните средства. Това може да включва промени от рода на програмите за съвместно използване на автомобили, разработката на по-добра инфраструктура на обществения транспорт и увеличеното използване на видове транспорт с ниски или нулеви емисии.

Какво прави ЕАОС по отношение на електромобилите?

Тази есен ще издадем две публикации за електромобилите: ръководство, обобщаващо текущото ниво на познанията за електромобилите в Европа, и кратка прогноза за някои от потенциалните въздействия върху енергийната система и околната среда, свързани с хипотетичното мащабно навлизане на електромобилите до 2050 г.

 

Магдалена Южвицка

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage