Смекчаване на изменението на климата

Смяна на език

Изменението на климата вече е реалност: температурите се повишават, режимът на валежите се измества, ледниците и снежната покривка се топят, а средното морско равнище в световен мащаб се покачва. Затоплянето най-вероятно се дължи основно на наблюдаваното повишение на концентрацията на парникови газове в атмосферата, дължащо се на емисиите на такива газове в резултат от човешката дейност. За да смекчим изменението на климата, ние трябва да ограничим или да предотвратим тези емисии. Повече

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100