Смекчаване на изменението на климата

Смяна на език

Изменението на климата вече е реалност: температурите се повишават, режимът на валежите се измества, ледниците и снежната покривка се топят, а средното морско равнище в световен мащаб се покачва. Затоплянето най-вероятно се дължи основно на наблюдаваното повишение на концентрацията на парникови газове в атмосферата, дължащо се на емисиите на такива газове в резултат от човешката дейност. За да смекчим изменението на климата, ние трябва да ограничим или да предотвратим тези емисии. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни