Транспорт

Смяна на език

На транспортния сектор се дължи около една трета от крайното потребление на енергия в държавите ― членки на ЕИП и повече от една пета от емисиите на парникови газове. Той е отговорен също за голяма част от замърсяването на въздуха в градовете, както и за шумовото замърсяване. Освен това транспортът упражнява сериозно въздействие върху ландшафта, тъй като разделя естествените райони на малки участъци със сериозни последици за животните и растенията. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни