следващ
предишен
елементи

Транспорт

Около 18 милиона души страдат от дългосрочен дискомфорт заради шума от транспорта в Европейския съюз (ЕС). Действията на Европейската комисия за нулево замърсяване имат за цел до 2030 г. броят на хората, засегнати от шума от транспорта, да бъде намален с 30 % в сравнение с нивата от 2017 г. Според оценката на Европейската агенция за околна среда, публикувана днес, е малко вероятно тази цел да се постигне без допълнителни регулаторни или законодателни промени главно поради трудността да се намали големият брой хора, изложени на шум от движението по пътищата.

Преглед на каталог

Действия към документ