следващ
предишен
елементи

Транспорт

Според доклада за шумово замърсяване на околната среда, публикуван днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), поне един от всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се смятат за опасни за здравето. Очаква се през следващите години този брой да се увеличи.

Преглед на каталог

Действия към документ