naslednji
prejšnji
zadetki

Energetika

Po podatkih danes objavljenega informativnega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) evropska mestna središča državljanom ponujajo priložnosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v vlogi proizvajalcev-odjemalcev energije. Mesta imajo lahko ključno vlogo pri prehodu Evrope na nizkoogljično prihodnost. S spodbujanjem mestnih proizvajalcev-odjemalcev energije lahko pripomoremo k pospešitvi tega procesa.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta