naslednji
prejšnji
zadetki

Energetika

Po podatkih danes objavljenega informativnega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) evropska mestna središča državljanom ponujajo priložnosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v vlogi proizvajalcev-odjemalcev energije. Mesta imajo lahko ključno vlogo pri prehodu Evrope na nizkoogljično prihodnost. S spodbujanjem mestnih proizvajalcev-odjemalcev energije lahko pripomoremo k pospešitvi tega procesa.

Po podatkih najnovejšega poročila „Trendi in projekcije“, ki ga je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), so se emisije toplogrednih plinov in poraba energije leta 2021 povečale predvsem zaradi okrevanja Evrope po pandemiji. Večina držav članic EU je uspešno dosegla podnebne in energetske cilje EU za leto 2020, zdaj pa svojo pozornost usmerja k podnebni nevtralnosti in pri tem rešuje tudi trenutno krizo na področju oskrbe z energijo. Da bi dosegli ambicioznejše podnebne in energetske cilje za leto 2030, bo treba več kot podvojiti letni napredek pri uvajanju obnovljivih virov energije ter zmanjšati porabo energije in emisije toplogrednih plinov.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta