Energetika

Naš način proizvodnje in potrošnje hrane in energije ter način prevoza potnikov in blaga imata velik vpliv na naše okolje, podnebje in zdravje. Evropska agencija za okolje s svojim novim fotografskim natečajem z naslovom „Trajnostno vaš“ vabi vse Evropejce, naj pošljejo svoje fotografije, ki upodabljajo izzive in možnosti, kako narediti naš način prehranjevanja, porabe energije in mobilnosti bolj trajnosten.

Delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, se je pri skupni porabi energije v Evropski uniji (EU) od leta 2005 podvojil, vendar pa se je ta rast v zadnjih letih upočasnila, zlasti zaradi vse večje porabe energije in pomanjkanja napredka v prometnem sektorju. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da morajo države članice EU vložiti še več truda, če želijo do leta 2020 izpolniti cilj glede obnovljive energije.

Objavljeno: 16.11.2017

Evropska agencija za okolje (EEA) vsako leto objavi publikacijo Signali, ki podaja strnjen pregled vprašanj, ki so predmet aktualnih razprav o okolju in zanimiva za širšo javnost. Osrednja tema Signalov 2017 je energija.

Brskanje kataloga