naslednji
prejšnji
zadetki

Ublažitev podnebnih sprememb

Evropa je celina, ki se na svetu najhitreje segreva, podnebna tveganja pa ogrožajo njeno energetsko in prehransko varnost, ekosisteme, infrastrukturo, vodne vire, finančno stabilnost ter zdravje ljudi. Glede na oceno Evropske agencije za okolje (EEA), ki je bila objavljena danes, so številna od teh tveganj že dosegla kritično raven in bi lahko imela zelo hude posledice , če ne bomo hitro ter odločno ukrepali.

V EU je povpraševanje po uporabi biomase čedalje večje in konkurenčnejše, zlasti v proizvodnji izdelkov na biološki osnovi v gospodarskih panogah, kot so gradbeništvo, energetika, promet, pohištvena in tekstilna industrija, pa tudi za naravovarstvene namene in sekvestracijo ogljika. Evropska agencija za okolje (EEA) v današnjem poročilu poudarja, da je treba nujno dati prednost uporabi biomase zaradi različnih vlog, predvidenih zanjo v evropskem zelenem dogovoru, in zaradi morebitnega pomanjkanja biomase v prihodnosti.

Po ocenah danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom „Trends and Projections“ (Gibanja in projekcije) so se emisije toplogrednih plinov lani po vsej Evropski uniji v primerjavi z letom 2021 zmanjšale za dva odstotka. Kljub dosežkom pri zmanjševanju emisij, izrabe energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti se v poročilu opozarja, da je za uresničitev ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev EU nujno treba pospešeno ukrepati.

Objavljeno: 04.11.2023

V več ocenah agencije EEA je povezava med okoljem in dobrim počutjem zelo jasna. Kljub napredku v zadnjih desetletjih onesnaževanje in druga okoljska tveganja še naprej škodujejo zdravju ljudi v Evropi, medtem ko lahko izboljšanje stanja okolja in ublažitev podnebnih sprememb ustvarita neposredne in posredne koristi za vse v Evropi.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta