volgende
vorige
items

Artikelen

Taal wijzigen:
Artikelen
Menu
Hoe maken we het gebruik en de productie van textiel duurzamer?

Mensen zijn zich steeds meer bewust van de gevolgen die onze consumptie heeft voor de natuur en het klimaat. Een van de belangrijkste consumptiecategorieën betreft kleding en ander textiel. We spraken over textiel en de impact ervan op het milieu met Lars Mortensen, deskundige van het EEA op vlak van kringloopeconomie, consumptie en productie.

Lees meer

Interview: Investeren in duurzaamheid

De Europese Investeringsbank (EIB) is de grootste multilaterale financiële instelling ter wereld en een van de belangrijkste aanbieders van klimaatfinanciering in de vorm van subsidies, leningen en garanties. We spraken met Eva Mayerhofer, hoofddeskundige Biodiversiteit en Milieu bij de EIB, over de uitdagingen en kansen van het versneld doorvoeren van de groene transitie in Europa door middel van duurzame financiering.

Lees meer

Stand van zaken: Energie aan de basis van de Europese klimaatambities

Europa is op weg naar een toekomst met koolstofarme energie. Het jaar 2020 was een belangrijke mijlpaal: in dat jaar heeft de EU haar eerste drie klimaat- en energiedoelstellingen gehaald, namelijk een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20 % ten opzichte van het niveau van 1990, een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie tot 20 % en een verbetering van de energie-efficiëntie met 20 %.

Lees meer

Interview: Hoe kunnen we zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie?

De Europese Green Deal hecht er veel belang aan niemand achter te laten en een rechtvaardige transitie te waarborgen bij de totstandbrenging van een modernere, hulpbronnenefficiënte en concurrentiele economie. Wat houdt een sociaal rechtvaardige transitie in de praktijk in? We spraken met Jorge Cabrita, onderzoeksmanager bij Eurofound.

Lees meer

Een toekomst op basis van hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, lijken een voor de hand liggende weg voorwaarts in de situatie van klimaatverandering, sterk stijgende energieprijzen en zorgen over de leveringszekerheid. Wat zou er nodig zijn om het bestaande Europese energiesysteem om te vormen tot een systeem dat gebaseerd is op hernieuwbare bronnen?

Lees meer

Veilige, betaalbare en schone energie in tijden van crisis?

Europa voorziet voor een steeds groter deel in zijn energiebehoeften via hernieuwbare bronnen, maar is ook nog steeds afhankelijk van olie en gas. De snel veranderende energieprijzen, de bezorgdheid van mensen of ze hun huis nog kunnen verwarmen deze winter en het streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maken het noodzakelijk dat we energie besparen, onze energiebronnen diversifiëren, sneller overstappen op hernieuwbare energiebronnen en de meest kwetsbaren ondersteunen.

Lees meer

Hoog tijd om de mobiliteitssector sneller te hervormen

Samenlevingen zijn in veel opzichten afhankelijk van het economisch en efficiënt verplaatsen van mensen en goederen van de ene naar de andere plaats. Internationale handel biedt ons toegang tot buitenlandse producten en markten. Mensen moeten zich verplaatsen naar school, werk en andere activiteiten. Vervoer is een essentieel onderdeel van onze manier van leven, maar in zijn huidige staat is het afhankelijk van fossiele brandstoffen en zet het het milieu en het klimaat zwaar onder druk.

Lees meer

Interview: Een duurzaam financieringssysteem – waar is dat goed voor?

Wat is duurzame financiering en welke rol is daaraan toebedeeld in de overgang van Europa naar koolstofneutraliteit? We vroegen Andreas Barkman, hoofddeskundige duurzame financiering van het EEA, uit te leggen wat de EU doet om ervoor te zorgen dat de financiële sector zijn steentje bijdraagt aan het vergroenen van ons financiële systeem ter ondersteuning van duurzame groei.

Lees meer

Van de redactie: Koers houden op weg naar een duurzaam Europa

De droogteperioden, hittegolven en natuurbranden in de zomer van 2022 maakten het overduidelijk waarom het beperken van de klimaatverandering een van de belangrijkste uitdagingen vormt van de 21ste eeuw. Met de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, heeft de EU de meest ambitieuze klimaatagenda ter wereld. Met de prestatie van dit doel zouden wij een broodnodig voorbeeld stellen dat andere landen en regio’s kunnen volgen.

Lees meer

Vastberaden en geëngageerd op het gebied van duurzaamheid in Europa

Het jaar 1972: Ik herinner me dat ik, na de Antwerpse boekenbeurs te hebben bezocht, samen met mijn vader naar huis liep met een stapel boeken onder mijn arm. Van al die boeken heb ik er nog steeds drie: een boek over bedreigde diersoorten, de Times Wereldatlas en De grenzen aan de groei. Mijn vader is degene die me jarenlang heeft aangespoord om mijn nieuwsgierigheid voor de natuur verder te ontwikkelen, een nieuwsgierigheid voor een wereld die veel groter is dan onze directe omgeving, en voor de wetenschap die kritische debatten mogelijk maakt over de toekomst van de samenleving.

Lees meer

Klimaat, natuur en mensen: een gezamenlijke toekomst voor onze planeet

Er heeft nog nooit zó veel op het spel gestaan! Onze planeet warmt op en verliest plant- en diersoorten in een alarmerend tempo. In de afgelopen twee maanden brachten twee wereldconferenties mensen uit de hele wereld samen rond een gemeenschappelijk thema: klimaat en biodiversiteit. De uitdagingen op beide gebieden zijn symptomen van hetzelfde probleem: onze niet-duurzame productie en consumptie. Ondanks de complexiteit van de onderhandelingen zijn deze van cruciaal belang voor wereldwijde bewustmaking, consensus en dringende maatregelen.

Lees meer

Interview — Prosumenten en de energiecrisis: burgers dragen bij aan de energietransitie in Europa

Wat zijn “prosumenten” van energie en welke rol kunnen zij spelen bij het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie in Europa? We hebben met Javier Esparrago, EEA-deskundige op het gebied van energie en milieu, gesproken over hoe burgers, instellingen en bedrijven de huidige energiecrisis kunnen helpen aanpakken door prosumenten te worden die zowel hernieuwbare energie produceren als consumeren. Het EEA heeft eerder deze maand een rapport gepubliceerd met een overzicht van de rol van prosumenten van hernieuwbare energie en de bredere toepassing van prosumptie, die wordt gestimuleerd door betere en betaalbaardere technologie en beleid.

Lees meer

Zomer 2022: leven in een tijd met meerdere crises

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere lijkt op te volgen: een pandemie, extreme hittegolven en droogte als gevolg van klimaatverandering, inflatie, oorlog en een energiecrisis. Deze winter zien we waarschijnlijk een aanhoudende onzekerheid en grote volatiliteit op de wereldmarkten, zoals de energie- en voedselmarkten, die sommige landen en groepen meer zullen treffen dan andere. Het aanpakken van deze crises, vooral op lange termijn, vereist een niet aflatende beleidsinzet en investeringen in duurzaamheid om onze samenlevingen veerkrachtiger te maken.

Lees meer

Focus op gezondheid: verontreiniging naar nul voor een gezonder leven in Europa

Milieuverontreiniging heeft gevolgen voor onze gezondheid en onze kwaliteit van leven. De beoordelingen van het Europees Milieuagentschap hebben duidelijk gemaakt welke gevolgen vervuiling heeft, en welke voordelen een schoner milieu kan hebben. Zo zouden we sommige gevallen van kanker kunnen voorkomen. Met elke maatregel die we nemen om de verontreiniging in Europa tot nul terug te brengen, kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren.

Lees meer

Duurzamer vervoer in Europa

Vervoer verbindt mensen, plaatsen, culturen en economieën met elkaar, maar veroorzaakt ook grote milieu- en klimaatproblemen. Wij hebben het met twee vervoers- en milieudeskundigen van het Europees Milieuagentschap (EEA) – Rasa Narkeviciute en Tommaso Selleri – gehad over de uitdagingen en kansen die komen kijken bij de verduurzaming van het Europese vervoerssysteem en over het rapport dat we onlangs hebben gepubliceerd.

Lees meer

Interview – Op weg naar een Europese samenleving zonder verontreiniging

De Europese Unie heeft het ambitieuze plan opgevat om schadelijke emissies en milieuvervuiling de komende decennia drastisch terug te dringen. Onderdeel daarvan is het onlangs gelanceerde actieplan “Verontreiniging naar nul”, dat erop is gericht lucht-, water- en bodemverontreiniging terug te brengen tot een niveau dat niet langer als schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu wordt beschouwd. We hebben een gesprek gevoerd met Ian Marnane, EEA-deskundige milieu, gezondheid en welzijn. Hij werkt momenteel aan een verslag van het EEA over nulvervuiling, dat naar verwachting later dit jaar zal worden gepubliceerd.

Lees meer

Europese solidariteit in oorlogstijd

Het leven van de Oekraïense bevolking is in één klap onherkenbaar veranderd toen het Russische leger het land binnenviel. De gevolgen van deze ongegronde oorlog laten zich niet alleen in Oekraïne zelf voelen maar ook tot ver buiten de landsgrenzen. Het zal jaren en mogelijk zelfs generaties lang duren om de nasleep van dit conflict achter ons te laten.

Lees meer

In een notendop: EU-wetgeving  inzake natuur

De lidstaten van de EU zijn in de jaren ’70 begonnen met de coördinatie van het milieubeleid en natuur was het eerste gebied voor Europese actie. Tot op heden vormen de natuurrichtlijnen — de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, die respectievelijk in 1979 en 1992 zijn aangenomen — de hoeksteen van de inspanningen van de EU om de biodiversiteit te beschermen en in stand te houden.

Lees meer

Natuurbescherming in een  veranderend klimaat: onze  acties moeten zich richten  op veerkracht

Van veranderingen in soortenhabitats en -gemeenschappen tot de beschikbaarheid van water en bloeiseizoenen, klimaatverandering heeft gevolgen voor ecosystemen en biodiversiteit. We vroegen professor dr. Beate Jessel, voorzitter van de Duitse federale dienst voor natuurbehoud, naar het verband tussen biodiversiteit en klimaatverandering en wat er kan worden gedaan om de veerkracht van de natuur in een veranderend klimaat te vergroten.

Lees meer

De essentiële rol van  vogelwachters

De monitoring van wilde dieren en planten en habitats speelt een sleutelrol bij de beoordeling door deskundigen. We spraken met Petr Voříšek, lid van het coördinatieteam van de European Breeding Bird Atlas 2 bij de Tsjechische Vereniging voor Ornithologie, over de manier waarop dergelijke informatie en gegevens op Europese schaal worden samengebracht en over de uitdagingen waarmee vogelpopulaties momenteel worden geconfronteerd.

Lees meer

Permalinks

Documentacties