следващ
предишен
елементи

Статии

Смяна на език
Статии
Menu
Съвместни усилия за по-добро познаване на морския транспорт и околната среда

Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) и Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) наскоро публикуваха „Доклад за въздействието на европейския морски транспорт върху околната среда“, съвместна оценка на въздействието на морския транспорт върху околната среда в Европа. Интервюирахме Стефан Изоар, ръководител на групата по въпросите на водите и морските въпроси в ЕАОС, който ръководи екипа на ЕАОС, работещ по доклада.

Прочетете повече

Устойчиви градове — преобразяване на градската среда в Европа

Европа си поставя амбициозни цели в областта на околната среда и климата — от въглеродна неутралност до кръгова икономика, от по-чист въздух до по-чист транспорт. Градовете, в които живее по-голямата част от европейците, трябва да играят решаваща роля за постигането на целите на Европа за устойчивост. Въпросът е как могат да станат устойчиви.

Прочетете повече

Живот в условията на множество кризи: кризи, свързани със здравето, природата, климата, икономиката или просто системна неустойчивост?

От политическите коридори до академичните платформи, светът говори за световни кризи: здравна криза, икономическа и финансова криза, климатична и природна криза. В крайна сметка всички те са симптоми на един и същ проблем: нашето неустойчиво производство и потребление. Шокът от кризата с COVID-19 разкри само слабостта на системи като световната икономика и общество с всичките му неравенства.

Прочетете повече

Подобряване на екологичните резултати в организациите

Освен, че предоставя надеждна информация за околната среда и климата, Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) работи за подобряване на собствените си екологични резултати като организация. Проведохме интервю с Мелани Спорер, която координира тези усилия в ЕАОС чрез използване на Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).

Прочетете повече

Как европейските градове се адаптират към изменението на климата и постигат устойчиво бъдеще?

Адаптацията към последиците от изменението на климата е основен приоритет в Европейския съюз. Какво кара градовете да въвеждат важни мерки, за да бъдат смекчени тези въздействия и да бъде повишена гъвкавостта и устойчивостта на градските центрове? Разговаряхме с Ивон Перейра Мартинш, експерт на Европейска агенция по околна среда (ЕАОС) по въпросите на устойчивостта на градовете, за това какво прави Агенцията, за да подпомогне тази жизненоважна работа.

Прочетете повече

Осигуряване на чисти води за хората и природата

Водата покрива повече от 70 % от земната повърхност и е от основно значение за живота на нашата планета. 96,5 % от цялата вода на Земята се съдържа в океаните под формата на солена вода, а останалите 3,5 % са сладководни басейни — езера, реки, подпочвени води и лед. Доброто управление на този ограничен и ценен ресурс е абсолютно необходимо за благосъстоянието на хората и природата.

Прочетете повече

Замърсяване на земята и почвата — широко разпространено, вредно и нарастващо

Какво е общото между лозята, разпръснати в идилични пейзажи, промишлените обекти и депата за отпадъци? Отговорът вероятно е наличието на химикали. Почвата, в която отглеждаме храна, и земята, върху която строим домове, могат да бъдат замърсени с различни замърсители — от тежки метали до органични замърсители и пластмасови микрочастици. Замърсителите са широко разпространени и се натрупват в европейските земи и почви. Как можем да се справим с този проблем?

Прочетете повече

Здравословен начин на живот в един химичен свят

Замърсяването може да се категоризира според това къде го намираме — в почвата, водата или въздуха — или да се разглеждат различни видове замърсяване, например с химикали. Синтетичните химикали са навсякъде около нас. Някои от тях могат да бъдат много вредни за нашето здраве и околната среда. Как можем да ограничим отрицателните въздействия от химикалите, които са станали част от настоящия ни начин на живот?

Прочетете повече

Интервю - Справяне с рисковете за здравето, свързани с околната среда

Според Световната здравна организация (СЗО) замърсяването е причина за 1,4 милиона предотвратими смъртни случая годишно в Европа, но положението се подобрява и Европейският зелен пакт може да бъде възможност за постигане на устойчивост. Говорихме за замърсяването и здравето с Франческа Рачиопи, ръководител на Европейския център за околна среда и здраве в СЗО.

Прочетете повече

Шумовото замърсяване все още е широко разпространено в Европа, но има начини за намаляване на силата на звука

Много от нас все по-често се сблъскват с шум в ежедневието си. Шумните автомобили на улицата, ниско прелитащите самолети над главите ни или намиращият се в близост влак често водят със себе си дискомфорт и неудовлетвореност. Тяхното въздействие върху здравето и околната среда обаче може да бъде много по-лошо, отколкото предполагаме.

Прочетете повече

Чрез подобряване на качеството на въздуха се подобряват здравето и продуктивността на хората

Качеството на въздуха в Европа се подобри значително през последните десетилетия, но замърсителите все още вредят на нашето здраве и околната среда. Мерките за ограничаване на замърсяването ще подобрят качеството на живот, ще спестят пари на здравеопазването, ще повишат продуктивността на работниците и ще защитят околната среда.

Прочетете повече

Предизвикателството за намаляване на промишленото замърсяване

Промишленото замърсяване в Европа намалява благодарение на смесица от регулаторни мерки, развитие на производството и инициативи в областта на околната среда. Същевременно промишлеността продължава да замърсява и преминаването към нулево замърсяване в този сектор е амбициозно предизвикателство.

Прочетете повече

Интервю - Замърсителят плаща ли?

Една проста, но мощна идея е в основата на законите за околната среда в ЕС: принципът „замърсителят плаща“. Този принцип се прилага под формата на данъци, глоби и други мерки, например квоти за емисии на замърсители и Директивата за екологичната отговорност. Разговаряхме с професор Герт Ван Калстер за този принцип, ползите и недостатъците от него.

Прочетете повече

Към нулево замърсяване в Европа

Миналата пролет коронавирусът преобрази света за няколко седмици. Много от нещата, които приемахме за даденост, изведнъж вече не бяха достъпни. Пандемията пламна неочаквано, но ако бяхте попитали учен, работещ в област, свързана с инфекциозните заболявания, той щеше да ви кажа, че е въпрос на време.

Прочетете повече

Здравето и околната среда, включително замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване — във фокуса на дейността на ЕАОС

Замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и въздействията от изменението на климата са основните рискове за здравето и благосъстоянието на европейците в ежедневния им живот. Разговаряме с Катрин Ганцлебен, ръководител на групата по замърсяването на въздуха, околната среда и здравето, Алберто Гонзалес, експерт от ЕАОС по качеството на въздуха и Юлалия Перис, експерт от ЕАОС по шумовото замърсяване, за да научим повече за това какво прави ЕАОС за подобряване на знанията в тази важна област .

Прочетете повече

Към „Европа 2030“: устойчива природа, устойчива икономика и здравословен начин на живот

Пандемията от COVID-19 дава ясен пример колко крехки могат да бъдат нашите общества и икономики, когато са изправени пред голям шок. Очаква се влошаването на състоянието на околната среда и изменението на климата да допринасят за подобни сътресения по-често и в по-тежка форма. Изправени пред несигурност и многобройни предизвикателства, единственият възможен вариант е да се гарантира, че всяко решение, което вземаме в този критичен период, ни доближава до нашите цели за социално и устойчиво развитие.

Прочетете повече

Екологични ли са новите продукти от биоразградима, компостируема и произведена на биологична основа пластмаса?

Знаем, че замърсяването с пластмаса и пластмасовите отпадъци са сериозен проблем за околната среда. През последните години на пазара бяха пуснати нови пластмасови продукти, за които се твърди, че са по-добри за околната среда. В публикуван наскоро анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се оценяват екологичните им параметри. За да научим повече, разговаряхме с Алмут Райхел, експерт на ЕОАС по устойчиво използване на ресурсите и управление на отпадъците.

Прочетете повече

Прогнозни оценки за по-добро разбиране на перспективите за устойчиво развитие

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) наскоро публикува доклад относно „двигателите на промяната“, които оказват въздействие върху перспективите за опазване на околната среда и устойчиво развитие на Европа. Интервюирахме ръководителя на проекта на доклада, г-н Лоренцо Бенини, който работи в ЕАОС като експерт по системна оценка и устойчиво развитие.

Прочетете повече

Заедно можем да продължим напред: изграждане на устойчива планета след шока от коронавируса

Как можем да изградим по-устойчив и надежден свят след кризата от коронавируса? В този критичен период, в който ще бъдат взети ключови решения за възстановяване, формиращи бъдещето ни, Европейската агенция по околна среда ще събере знанията, свързани с коронавируса и околната среда, и ще допринесе за провеждането на информиран дебат.

Прочетете повече

Размисли върху амбициите на Европа за неутралност по отношение на климата по време на епидемията с Covid-19

Европейските държави предприемат драстични мерки за ограничаване на въздействието от Covid-19 върху здравето на европейските граждани и икономиката. Подобни кризи обикновено оказват преки и сериозни въздействия върху цялото население и икономиката. Предвид потенциала на епидемията да засегне важни сектори на икономиката, се очаква кризата, предизвикана от коронавируса, да намали някои от въздействията на икономическите дейности върху околната среда и климата. От друга страна, Европейският съюз е поел ангажимент да трансформира икономиката си и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., но съвсем не чрез големи и внезапни сътресения, свързани с изключително високи разходи за обществото. Европейският зелен пакт и неотдавна предложеният Европейски законодателен акт в областта на климата предвиждат необратимо и постепенно намаляване на емисиите, като същевременно се гарантира справедлив преход, подпомагащ засегнатите лица.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ