следващ
предишен
елементи

Article

Заедно можем да продължим напред: изграждане на устойчива планета след шока от коронавируса

Смяна на език
Article Публикуван 22-06-2020 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Juan Miguel, REDISCOVER Nature/EEA
Как можем да изградим по-устойчив и надежден свят след кризата от коронавируса? В този критичен период, в който ще бъдат взети ключови решения за възстановяване, формиращи бъдещето ни, Европейската агенция по околна среда ще събере знанията, свързани с коронавируса и околната среда, и ще допринесе за провеждането на информиран дебат.

За съжаление смъртните случаи в света, свързани с коронавируса, надвишиха 400 000 и продължават да растат, в някои региони по-бързо, в сравнение с други. Разходите и рисковете, свързани с COVID-19, са реални и изискват глобални действия и солидарност.

За да се спре разпространението на вируса, много държави, сред които почти всички държави — членки на ЕС, въведоха строги ограничителни мерки. Някои държави успяха да намалят процента на заболелите и започват внимателно да отпускат мерките. След тези първи месеци, при които фокусът беше върху спешните въздействия върху здравето и намирането на решения, стана ясно също така, че икономическите последици от пандемията са мащабни и ще бъдат усещани в продължение на години. Правителствата насочват публични средства, за да смекчат най-лошите последици и да стимулират икономиката. Ще се използва ли този ресурс, за да се върнем назад към света преди коронавируса, или за изграждането на един устойчив и справедлив свят?

Планът за възстановяването на Европа потвърждава пътя към устойчивост

Европа направи ясно своя избор: зелена, цифрова и устойчива Европа. В рамките на Европейския зелен пакт Европейската комисия вече предложи амбициозен и справедлив преход към дългосрочна устойчивост, като постави в неговия център загрижеността за околната среда и климата. За изпълнението на тази визия бяха представени големи пакети от политики, в това число неотдавна предложените стратегии „От фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие.

Европа направи ясно своя избор: зелена, цифрова и устойчива Европа

Тези приоритети са ясно отразени и в многогодишното предложение за бюджета на ЕС в размер на 1,1 трилиона евро за периода 2021—2027 г. Като част от плана за възстановяване от настоящата икономическа криза, неотдавна Европейската комисия предложи нов финансов инструмент, наречен „Next Generation EU“ („ЕС от следващо поколение“) в размер на 750 милиарда евро. В рамките на добре дефинирани политически цели тези фондове могат да помогнат на Европа да трансформира своята икономика, като същевременно се постигне неутралност по отношение на климата и устойчивост и се преодолеят социалните неравенства.

През целия преходен период знанията ще играят ключова роля, за да се гарантира, че тези средства се разпределят за съгласувани действия за постигането на тази споделена визия.

Развиващ се набор от знания в подкрепа на решенията във връзка с преходния период

Световната общност ще се нуждае от години, ако не и от десетилетия, за да направи преглед и оценка на пълния размер на тази криза — от демографските промени и неравенствата до използването на ресурсите и тенденциите по отношение на емисиите на замърсители. Въпреки това вече има данни за това как мерките за коронавируса могат да окажат въздействие върху околната среда както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Един от първите измерими резултати от свързаните с коронавируса мерки е видимото подобрение на качеството на въздуха. С намаляването на движението по пътищата в много европейски градове, които бяха в карантина, се наблюдава рязко намаляване на концентрациите на някои основни замърсители на въздуха. За да разбере степента на тези подобрения, ЕАОС наблюдава средните седмични концентрации на азотен диоксид, като се оказа, че в някои големи градове концентрациите са били с над 50 % по-ниски от същата седмица през 2019 г. Може също така да очакваме намаляване на шумовото замърсяване от автомобилния транспорт. Независимо от това, тъй като икономическата дейност се ускорява, има вероятност за обрат в напредъка на тези подобрения.

Намаляването на икономическите дейности вероятно ще доведе и до намаляване на емисиите от парникови газове през 2020 г. Пълна оценка въз основа на конкретни данни ще бъде на разположение в края на 2021 г. Подобно на качеството на въздуха, със сигурност ще има обрат, тъй като икономиката започва да се възстановява.

От целия свят пристигат доклади за случаи на възстановяване на дивата флора и фауна в резултат на намалените смущения от различните човешки дейности или за по-големи количества пластмаса за еднократна употреба, попадаща в околната среда. Изследователите и публичните органи в цяла Европа и в света разработват инициативи за определяне и утвърждаване на тези тенденции.

За да запазим нашия курс към неутрален по отношение на климата и устойчив континент и планета, ще споделяме нарастващия набор от знания, притежаван от ЕАОС и от нашите партньори, и ще улесним информирания дебат в нашия нов център: Планетата след коронавируса.

Една планета — една общност

Преминаваме през труден период. Всичко около нас се променя с безпрецедентни темпове за кратък период от време: социални взаимодействия, професионален живот, образование, почивки, възможности за работа и цифрова свързаност. Нашето бъдеще също е изпълнено с много неясноти. Но в тези трудни времена никога не трябва да забравяме впечатляващата сила, устойчивост и солидарност, които сме доказали като личности, семейства и като част от световна общност. Заедно можем да действаме, да обновяваме, да се адаптираме и да продължаваме напред. Трябва да направим това по устойчив начин.

Ханс Брюнинкс

Изпълнителен директор на Европейска агенция за околната среда

Уводната статия е публикувана в юнското издание на EEA Newsletter 02/2020


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: coronavirus
Действия към документ