sonraki
önceki
öğeler

Article

Birlikte ileriye doğru hareket edebiliriz: Korona şokunun ardından sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek

Dili değiştir
Article Yayınlandı 22.06.2020 Son değiştirilme 11.05.2021
4 min read
Photo: © Juan Miguel, REDISCOVER Nature/EEA
Korona virüsü krizinin ardından, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz? Geleceğimizi şekillendirecek hayatî kararların alınacağı bu kritik dönemde, Avrupa Çevre Ajansı korona ve çevreye dair bilgileri bir araya getirerek, çok yönlü bir tartışmaya katkıda bulunuyor.

Dünya’da Koronaya bağlı ölümler ne yazık ki 400.000 seviyesini aştı ve bazı bölgelerde diğerlerinden daha hızlı olmak üzere artmaya devam ediyor. COVID-19’a dair maliyet ve riskler ciddi ve bu nedenle küresel eylem ve dayanışma gerektiriyor.

Virüsün yayılmasını durdurmak için, neredeyse tüm AB Üye Devletleri de dahil olmak üzere, birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlaması önlemleri alındı. Bazı ülkeler enfeksiyon oranlarını düşürmeyi başararak, dikkatli bir şekilde yeniden açılmaya başlıyorlar. Acil sağlık etkileri ile çözümlerine odaklanılan bu ilk aylardan sonra, pandeminin ekonomik etkilerinin çok büyük olduğu ve yıllar boyunca hissedileceği oldukça açık bir şekilde ortadır. Hükûmetler, en kötü etkileri azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kamu harcamalarına yönelmektedirler. Acaba bu fonlar korona öncesi dünyaya geri dönmek için mi, yoksa sürdürülebilir ve adil bir dünya inşa etmek için mi kullanılacaklar?

Avrupa'nın kurtulma planı, sürdürülebilirliğe giden yolu teyit etmektedir

Avrupa seçimini net bir şeklide yapmıştır: yeşil, dijital ve dayanıklı bir Avrupa. Avrupa Yeşil Anlaşması’nda Avrupa Komisyonu, hâlihazırda çevre ve iklim kaygılarını kendi merkezine yerleştiren, uzun vadeli sürdürülebilirlik yönünde iddialı ve adil bir geçiş önermiştir. Bu vizyonu hayata geçirmek üzere, yakın zamanda önerilen Biyoçeşitlilik ve Çiftlikten-Çatala Stratejileri de dahil olmak üzere, belli başlı politika paketleri ortaya konulmuştur.

Avrupa seçimini net bir şeklide yapmıştır: yeşil, dijital ve dayanıklı bir Avrupa

Bu öncelikler, 2021-2027 dönemi için 1,1 trilyon Avro'luk çok-yıllı AB bütçe teklifine de açıkça yansımıştır. Bu ekonomik krizden kurtulma planının bir parçası olarak, yakın zamanda Avrupa Komisyonu tarafından “Yeni Nesil AB” adı verilen ve 750 milyar Avro tutarında yeni bir ek finansal araç önerildi. İyi tanımlanmış politika hedefleri çerçevesinde yer alan bu fonlar, Avrupa’nın iklim-zararsızlığı ve sürdürülebilirlik hedeflerini başarmasını sağlarken ve sosyal eşitsizlikleri irdelerken, kendi ekonomisini de dönüştürmesine yardımcı olabilir.

Geçiş dönemi boyunca “bilgi”, söz konusu fonların paylaşılan bu vizyona yönelik tutarlı eylemlere tahsis edilmesini sağlamada kilit rol oynayacaktır.

Geçiş kararlarını desteklemek üzere giderek artan bilgi birikimi

Küresel topluluğun demografik değişim ve eşitsizliklerden, kaynak kullanımı ve kirletici emisyon eğilimlerine kadar bahsekonu krizin kapsamını tam olarak görmesi ve değerlendirmesi için, onlarca yıla olmasa bile, yıllara ihtiyacı olacaktır. Bununla birlikte, korona önlemlerinin hem kısa hem de uzun vadede çevreyi nasıl etkileyebileceğine dair bazı göstergeler bulunmaktadır.

Korona ile ilgili önlemlerin ilk ölçülebilir sonuçlarından birisi, hava kalitesinde gözle görülür bir iyileşme olduğudur. Karayolu trafiğinin azalmasıyla birlikte, sokağa çıkma kısıtlaması altındaki birçok Avrupa kenti, bazı önemli hava kirleticilerinin konsantrasyonlarında bir azalma gözlemledi. Bu gelişmelerin boyutlarını anlamak amacıyla AÇA, haftalık ortalama azot dioksit konsantrasyonlarını izliyor ve bazı kentlerde bu konsantrasyonlar, 2019 yılının aynı haftasına göre % 50’den daha düşük seviyedeydi. Karayolu taşımacılığından kaynaklanan gürültü kirliliğinde de azalmalar bekleniyor. Ancak, ekonomik faaliyetlerin temposu arttıkça, bu gelişmelerin tersine dönme olasılığı yüksek.

Azalan ekonomik faaliyet seviyeleri de, 2020'de muhtemelen daha düşük sera gazı emisyonlarına neden olacaktır. Somut verilere dayalı tam bir değerlendirme ise, 2021'in sonlarında hazır olacak. Ekonomide iyileşme başladığında, hava kalitesine benzer şekilde emisyonlardaki ciddi düşüş de kuşkusuz süratle geriye doğru dönecektir.

Dünyanın dört bir yanında, insan faaliyetlerinin veya çevreye çok fazla yayılan tek kullanımlık plastiklerin daha az rahatsız edici seviyeye inmesiyle, yaban hayatın geriye döndüğü rapor ediliyor. Avrupa ve dünyadaki araştırmacılar ve kamu yetkilileri, bu eğilimleri belirlemek ve doğrulamak üzere girişimlerde bulunuyorlar.

İklim-zararsız ve sürdürülebilir bir kıta ve gezegene doğru yolumuza devam etmemizi sağlamak üzere, AÇA ve ortaklarımız bünyesinde mevcut bulunan artan bilgi birikimini paylaşacak ve yeni merkezimizde çok yönlü bir tartışmaya olanak sağlayacağız: Korona Sonrası Gezegen.

Bir gezegen, bir toplum

Bizler zor bir dönemden geçiyoruz. Çevremizdeki her şey; sosyal etkileşimler, çalışma hayatı, eğitim, tatiller, iş fırsatları ve dijital bağlantı kısa bir sürede eşi benzeri görülmemiş bir hızda değişti. Önümüzdeki gelecek, aynı derecede birçok belirsizlikle dolu. Ancak bu zor zamanlarda, bireyler, aileler ve küresel topluluğun bir parçası olarak gösterdiğimiz etkileyici gücü, dayanıklılığı ve dayanışmayı asla unutmamalıyız. Birlikte hareket edebilir, yenilik getirebilir, uyum sağlayabilir ve ileriye doğru gidebiliriz. Bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmalıyız.

Hans Bruyninckx

AÇA İcra Direktörü

Bu yazı AÇA Bülteni 02/2020 Haziran 2020 sayısında yayınlanmıştır.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: coronavirus
Belge İşlemleri