ďalej
späť
body

Article

Spoločne môžeme ísť ďalej: budovanie udržateľnej planéty po šoku z koronavírusu

Zmeniť jazyk
Article Publikované 21. 07. 2020 Posledná zmena 11. 05. 2021
4 min read
Ako môžeme vybudovať udržateľnejší a odolnejší svet po kríze zapríčinenej koronavírusom? V tejto kritickej dobe, v ktorej sa budú prijímať kľúčové rozhodnutia v oblasti obnovy s vplyvom na našu budúcnosť, Európska environmentálna agentúra spojí poznatky o koronavíruse a otázkach týkajúcich sa životného prostredia a prispeje k informovanej diskusii.

Úmrtia v dôsledku koronavírusu na celom svete prekročili hranicu 400 000 a ich počet sa naďalej zvyšuje, aj keď v niektorých oblastiach rýchlejšie ako v iných. Náklady a riziká súvisiace s COVID-19 sú skutočné a vyžadujú si globálne riešenia a solidaritu. 

Na zabránenie šíreniu vírusu sa v mnohých krajinách vrátane takmer všetkých členských štátov EÚ zaviedli prísne opatrenia na obmedzenie pohybu. Niektorým krajinám sa podarilo úspešne spomaliť šírenie infekcie a začínajú sa opatrne otvárať. Po týchto prvých mesiacoch, počas ktorých sa pozornosť venovala hlavne urgentným vplyvom na zdravie a riešeniam, sa takisto zreteľne ukázalo, že ekonomické dôsledky pandémie sú rozsiahle a budeme ich pociťovať ešte aj počas ďalších rokov. Vlády využívajú verejné výdavky na zmiernenie najvážnejších vplyvov a oživenie ekonomiky. Použijú sa tieto prostriedky na návrat do čias pred koronavírusom alebo na vybudovanie udržateľného a spravodlivého sveta?

Európsky plán obnovy je potvrdením cesty smerom k udržateľnosti

Európa svoj cieľ deklarovala jasne: zelená, digitálna a odolná Európa. V európskej zelenej dohode už Európska komisia navrhla ambiciózny a spravodlivý prechod k trvalej udržateľnosti, pričom dôraz sa kladie na otázky týkajúce sa životného prostredia a klímy. Na realizáciu tejto vízie boli navrhnuté hlavné politické balíky vrátane nedávno navrhnutej stratégie v oblasti biodiverzity a stratégie z farmy na stôl.

Európa svoj cieľ deklarovala jasne: zelená, digitálna a odolná Európa


Tieto priority sa takisto zreteľne odzrkadľujú vo viacročnom návrhu rozpočtu EÚ vo výške 1,1 bil. EUR na obdobie rokov 2021 – 2027. V rámci plánu obnovy z tejto hospodárskej krízy Európska komisia nedávno navrhla nový dodatočný finančný nástroj s názvom Next Generation EU, ktorý dosahuje výšku 750 miliárd EUR. Tieto finančné prostriedky, ktoré boli začlenené do jasne vymedzených politických cieľov, môžu pomôcť Európe pri transformácii jej ekonomiky a zároveň pri dosahovaní klimatickej neutrality a udržateľnosti a riešení sociálnej nerovnosti. 

Počas celého prechodného obdobia budú znalosti zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa tieto finančné prostriedky pridelili na súdržné opatrenia smerom k tejto spoločnej vízii. 

Rastúci súbor znalostí na podporu prechodných rozhodnutí 

Celosvetové spoločenstvo bude potrebovať roky, ak nie desaťročia, aby si uvedomilo a vyhodnotilo plný rozsah tejto krízy od demografických zmien a nerovností až po využívanie zdrojov a trendy v oblasti emisií znečisťujúcich látok. Už však existujú určité náznaky, ako opatrenia v súvislosti s koronavírusom môžu vplývať na životné prostredie, a to z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska. 

Jedným z merateľných výsledkov opatrení súvisiacich s koronavírusom je viditeľné zlepšenie kvality ovzdušia. V dôsledku poklesu cestnej premávky sa v mnohých európskych mestách, v ktorých platia obmedzenia pohybu, namerali znížené koncentrácie niektorých hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie. EEA monitoruje týždenné priemerné koncentrácie oxidu dusičitého, aby zachytila rozsah týchto zlepšení. V porovnaní s rovnakým týždňom v roku 2019 boli v niektorých mestách koncentrácie o viac ako 50 % nižšie. Takisto možno očakávať zníženie znečistenia hlukom z cestnej dopravy. Vzhľadom na oživovanie hospodárskych činností však pravdepodobne dôjde k zvráteniu týchto pozitívnych trendov.

Výsledkom spomalenia hospodárskej činnosti budú pravdepodobne aj nižšie emisie skleníkových plynov v roku 2020. Úplné hodnotenie na základe konkrétnych údajov bude k dispozícii neskôr v roku 2021. Podobne ako v prípade kvality ovzdušia, s opätovným oživením ekonomiky sa tento razantný pokles emisií určite neudrží. 

Z celého sveta sú hlásené prípady, že sa začína dariť voľne žijúcej zveri, pretože nie je tak rušená ľudskou činnosťou, alebo že viac jednorazových plastových výrobkov sa prestáva vyrábať a byť hrozbou pre životné prostredie. Výskumní pracovníci a verejné orgány v celej Európe a vo svete vyvíjajú iniciatívy na identifikáciu a potvrdenie týchto trendov. 

Aby sme zabezpečili, že sa budeme uberať smerom ku klimaticky neutrálnemu a udržateľnému kontinentu a planéte, podelíme sa o čoraz rozsiahlejšie poznatky, ktoré má EEA a naši partneri k dispozícii, a umožníme informovanú diskusiu na našom webovom portáli: Zem po koronavíruse (Post-Corona Planet). 

 

Jedna planéta, jedno spoločenstvo

Prežívame ťažké obdobie. Vo veľmi krátkom čase sa všetko okolo nás zmenilo: sociálne kontakty, pracovný život, vzdelávanie, dovolenka, pracovné príležitosti a digitálna konektivita. Ani budúcnosť nie je príliš istá. V tejto ťažkej dobe by sme však nemali zabúdať na obrovskú silu, húževnatosť a solidaritu, ktorú sme preukázali ako jednotlivci, rodiny a ako súčasť svetového spoločenstva. Spolu dokážeme konať, tvoriť, prispôsobovať sa a napredovať. Musíme tak robiť udržateľným spôsobom. 

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx 

výkonný riaditeľ EEA 

Editoriál uverejnený vo výtlačku č. 02/2020 spravodajcu EEA z júna 2020 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: coronavirus
Akcie dokumentu