neste
forrige
elementer

Article

Sammen kan vi gå fremover: utvikling av en bærekraftig planet etter koronasjokket

Endre språk
Article Publisert 22.06.2020 Sist endret 11.05.2021
3 min read
Photo: © Juan Miguel, REDISCOVER Nature/EEA
Topics:
Hvordan kan vi utvikle en mer bærekraftig og robust verden i kjølvannet av koronakrisen? I denne kritiske omstillingsperioden når viktige beslutninger med betydning for fremtiden kommer til å tas, vil Det europeiske miljøbyrået samle kunnskap relatert til korona og miljøet for å bidra til en informert debatt.

Antall korona-relaterte dødsfall i verden er nå dessverre over 400 000 og fortsetter å øke, men i raskere takt i noen regioner, enn i andre. Kostnadene og risikoene forbundet med covid-19 er reelle og fordrer global handling og solidaritet.

For å stoppe virusspredningen, ble strenge nedstengningstiltak innført av mange land, herunder nesten alle EU-medlemslandene. Noen land har klart å redusere infeksjonsraten og begynner forsiktig å åpne opp igjen. Etter disse første månedene med fokus på akutte helsevirkninger og -løsninger, har det også blitt opplagt at de økonomiske virkningene av pandemien er enorme og vil ha ringvirkninger i årevis fremover. Myndigheter kanaliserer offentlig forbruk slik at det kan mildne de alvorligste konsekvensene og stimulere økonomien. Vil disse midlene brukes til å gå tilbake til den virkeligheten vi hadde før korona, eller til å utvikle en bærekraftig og rettferdig verden?

Europas omstillingsplan bekrefter veien til bærekraft

Europa har gjort et tydelig valg: et grønt, digitalt og robust Europa. I European Green Deal hadde Europakommisjonen allerede foreslått en ambisiøs og rettferdig omstilling til en langsiktig bærekraftig utvikling, ved å sette fokus på miljø og klimaspørsmål. Omfattende politiske pakker, herunder de nylig foreslåtte strategiene for biologisk mangfold og “Fra gård til gaffel”, er lagt frem for å iverksette denne visjonen.

Europa har gjort sitt valg klart: et grønt, digitalt og robust Europa

Disse prioriteringene gjenspeiles også klart i det flerårige EU-budsjettforslaget på 1,1 billioner euro for 2021-2027. Som en del av en omstillingsplan ut av den økonomiske krisen, foreslo nylig Europakommisjonen i tillegg et nytt økonomisk virkemiddel kalt “Next Generation EU” som beløper seg til 750 milliarder euro. Innenfor rammen av veldefinerte politiske målsettinger, kan disse midlene transformere økonomien i Europa samtidig som en oppnår klimanøytralitet og bærekraft, og adresserer sosial ulikhet.

Gjennom hele overgangsperioden vil kunnskap spille en viktig rolle for å sikre at midlene allokeres til tiltak som trekker i samme retning mot denne felles visjonen.

Økende kunnskapsmengde som grunnlag for omstillingsbeslutninger

Verdenssamfunnet vil trenge flere år, enn si tiår, for å se og analysere det endelige omfanget av denne krisen, fra demografiske endringer og ulikheter, til trender for ressursbruk og forurensingsutslipp. Det er imidlertid allerede noen indikasjoner på hvordan koronatiltak påvirker miljøet, både på kort og lang sikt.

En av de første målbare utfallene av koronarelaterte tiltak, er en synlig forbedring av luftkvaliteten. Med redusert veitrafikk kunne mange europeiske byer under nedstengingen se reduserte konsentrasjoner av alvorlige luftforurensende stoffer. For å forstå omfanget av disse forbedringene har Det europeiske miljøbyrået målt gjennomsnittlig ukentlige konsentrasjoner av nitrogendioksid, og i noen byer var konsentrasjonene over 50 % lavere enn samme uke i 2019. Vi kan også forvente en reduksjon i støyforurensning fra veitrafikk. Når den økonomiske aktiveten kommer i gang igjen, vil imidlertid disse forbedringene sannsynligvis reverseres.

Redusert økonomisk aktivitet vil også trolig føre til lavere utslipp av klimagasser i 2020. En fullstendig analyse av konkrete data vil være tilgjengelig sent i 2021. På samme måte som for luftkvaliteten, vil den dramatiske utslippsreduksjonen garantert sprette opp igjen, når økonomien tar seg opp igjen.

Verden rundt rapporteres det om villfauna som tar tilbake områder som følge av mindre forstyrrelser fra menneskeaktiviteter eller av mer engangsplast som ender opp i miljøet. Forskere og offentlige myndigheter over hele Europa og verden utvikler initiativer for å identifisere og verifisere disse trendene.

For å sikre at vi fortsetter kursen mot et kontinent og en planet som er klimanøytralt og bærekraftig, vil vi dele den økende kunnskapsmengden som Det europeiske miljøbyrået og våre partnere har, og legge til rette for en informert debatt på vår netthub: Planeten etter korona.

Én planet, ett samfunn

Vi lever i en vanskelig tid. Alt rundt oss har endret seg i en utrolig fart på kort tid: sosiale samhandlinger, arbeidsliv, utdanning, ferier, jobbmuligheter og digital tilkobling. Fremtiden er likeledes fylt med mye usikkerhet. Men i denne utfordrende situasjonen må vi ikke glemme den imponerende styrken, tilpasningsdyktigheten og solidariteten vi har utvist som enkeltpersoner, familier og som en del av et globalt fellesskap. Sammen kan vi foreta oss noe, skape nytt, tilpasse oss og gå fremover. Dette må vi gjøre på en bærekraftig måte.

Hans Bruyninckx

Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrået

Lederartikkelen ble publisert i EEAs nyhetsbrev 02/2020, juni 2020Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tagger

arkivert under:
arkivert under: coronavirus
Dokumenter handlinger