следващ
предишен
елементи

Article

Редакционна статия — Подготовката на Европа за променящия се климат

Смяна на език
Article Публикуван 05-03-2024 Последна промяна 05-03-2024
1 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
От горски пожари до катастрофални наводнения в Южна Европа — лятото на 2023 г. ще бъде запомнено с екстремни метеорологични явления. Доколко сме подготвени за такива събития и последиците от тях? Непрестанните интензивни горещи вълни, на които са подложени милиони европейци на целия континент, горските пожари и внезапните наводнения, които засягат много общности, изискват още по-амбициозни действия, за да се подготви новата реалност и същевременно да се ускори преходът към устойчивост.

Това лято беше най-горещото, регистрирано в световен мащаб, и петото най-горещо за Европа. От началото на тази година до момента в горските пожари в ЕС изгоряха над 468 000 хектара, като много от пожарите засегнаха туристическите дестинации в южната част на континента и нанесоха удар върху местната икономика. След дълги периоди на много високи температури и суша цели общности и поминъкът им пострадаха тежко за броени часове в Родос и Корфу.

Природата също беше засегната. Над 40% от изгорелите площи тази година са зони по „Натура 2000“, което оказва въздействие върху местообитанията и видовете, зависими от тези екосистеми. Горещите вълни съвпаднаха с проливни дъждове и внезапни наводнения в България, Гърция, Словения и Турция, което доведе до жертви и значителни икономически загуби. През последните 42 години икономическите загуби и щети, причинени от екстремни метеорологични и климатични условия, възлизат общо на най-малко 560 милиарда евро, като годишните загуби през 2021 г. и 2022 г. надвишават 50 милиарда евро. Подобни са очакванията за загубите и през 2023 г.

Година след година се изненадваме от нарастващата интензивност на тези събития и се натъжаваме от размера на загубите, до които водят. Тези екстремни метеорологични явления обаче вече не трябва да ни изненадват. За съжаление, по отношение на климата преживяваме сценарий, за който учените ни предупреждават от десетилетия.


Нова реалност: по-горещо, по-сухо, по-влажно...

В началото на лятото публикувахме уеб продукта „Екстремно време през лятото в условията на променящ се климат: подготвена ли е Европа?“, в който се прави задълбочено проучване на основните екстремни летни метеорологични явления, които все повече засягат европейското население, икономика и природа. Потребителите могат да разгледат интерактивни карти и диаграми за информация относно горещи вълни, наводнения, суши и горски пожари, както и за разпространението на болести, чувствителни към изменението на климата, като например треската “денга”. В допълнение към прегледа на въздействието на миналите събития, продуктът предоставя перспектива за бъдещето въз основа на най-новите научни познания.

Посланието е ясно — очаква се лятото да доведе до повече, по-силни и по-дълги горещи вълни, по-чести и екстремни наводнения, както и по-големи суши и горски пожари, както и до увеличаване на чувствителните към изменението на климата заболявания. Както заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на ЕС тази седмица по отношение на Европейската зелена сделка: „Реалността е, че планетата вече ври.“

Европа вече предприема мерки за адаптиране към изменението на климата, но нашият анализ откроява области за спешни и допълнителни действия. Трябва да сведем до минимум въздействието на изменението на климата върху обществото и икономиката ни, а предстои да преодолеем много предизвикателства. Как можем да защитим по-добре най-уязвимите, например възрастните хора, от силните горещини? Как можем да подготвим градовете си — за наводнения, горещи вълни или суша?

Знаем, че селското стопанство също ще трябва да се адаптира. Как можем да гарантираме, че земеделието ще продължи да осигурява храна и стабилни доходи на земеделските стопани, като същевременно допринася за постигането на европейските цели за устойчивост? Как обществото може да се подготви за тази нова реалност?

 

Готовност на обществото

Въздействията от изменението на климата и нивата на готовност на обществото варират значително в различните части на Европа. В мерките, които общностите трябва да предприемат, трябва да се отчетат предизвикателства и наличните ресурси. Знанията ще играят решаваща роля в помощ на подготовката на Европа. Европейската платформа за адаптация към изменението на климата Climate-ADAPT предлага над 100 проучени случая и примери за потенциални възможности за адаптация, както и инструменти, които подпомагат планирането на адаптацията.

ЕАОС подкрепя политиките за адаптиране и тяхното прилагане в Европа чрез поредица от показатели и оценки, включително Европейската оценка на риска, свързан с климата, която ще публикуваме в началото на следващата година. Ще се направи оценка на настоящите и бъдещите въздействия на изменението на климата и на рисковете за околната среда, икономиката и обществото като цяло в Европа.

Мерките за адаптиране трябва да вървят ръка за ръка с необходимостта от драстично и бързо намаляване на емисиите на парникови газове. Тези усилия трябва да бъдат допълнени от също толкова амбициозни мерки за справяне със замърсяването, загубата на биологично разнообразие и неустойчивото използване на ресурсите. А тези мерки трябва да бъдат въведени по справедлив и честен начин, като се гарантира, че хората в най-неравностойно положение в нашето общество няма да бъдат пренебрегнати.

Европейският зелен пакт предлага всеобхватна и съгласувана политическа рамка за действие на всички тези фронтове. Прилагането на Зеления пакт е от решаващо значение за укрепване на цялостната обществена устойчивост на Европа. А ние в ЕАОС, заедно с нашата мрежа Eionet, сме изцяло отдадени на предоставянето на данните и знанията, необходими за подпомагане на прилагането на Европейският зелен пакт.

 

Лена Юла-Мононен
Изпълнителен директор на ЕАОС

Редакционната статия е публикувана в септемврийското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 3 от 2023 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: extreme weather
Действия към документ