næste
forrige
emner

Article

Leder – Sådan forbereder vi Europa på et klima i forandring

Skift sprog
Article Udgivet 05/03 2024 Sidst ændret 05/03 2024
3 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
Fra naturbrande til katastrofale oversvømmelser mange steder i Sydeuropa – sommeren 2023 vil blive husket for sine ekstreme vejrforhold. Hvor forberedte er vi på sådanne begivenheder og deres konsekvenser? Ekstreme hedebølger, der rammer millioner af europæere over hele kontinentet, naturbrande og pludselige oversvømmelser i mange samfund kræver en endnu mere ambitiøs indsats for at forberede os på en ny realitet og samtidig fremskynde overgangen til bæredygtighed.

Denne sommer var på globalt plan den varmeste sommer, der nogensinde er målt, og den femte varmeste i Europa. Naturbrande i EU har indtil videre brændt over 468 000 hektar i år og har påvirket mange turistdestinationer i syden og ramt den lokale økonomi. Efter lange perioder med kraftig varme og tørke blev hele lokalsamfund på Rhodos og Korfu hårdt ramt på deres levebrød i løbet af bare få timer.

Naturen blev også påvirket. Mere end 40 % af det afbrændte areal i år var Natura 2000-områder, hvilket påvirkede levesteder og arter, der er afhængige af disse økosystemer. Hedebølgerne faldt sammen med skybrud og pludselige oversvømmelser i Bulgarien, Grækenland, Slovenien og Tyrkiet og medførte tab af menneskeliv og betydelige økonomiske tab. I løbet af de seneste 42 år har de samlede økonomiske tab og skader forårsaget af ekstreme vejr- og klimaforhold beløbet sig til mindst 560 mia. EUR, med årlige tab på over 50 mia. EUR i 2021 og 2022. Vi kan forvente lignende tabsestimater i 2023.

År efter år bliver vi overraskede over de stadig mere alvorlige begivenheder og forfærdede over de tab, de fører med sig. Men disse ekstreme vejrfænomener kan ikke blive ved med komme bag på os. Desværre oplever vi nu et klimascenarie, som videnskabsfolk har advaret om i årtier.


En ny virkelighed: varmere, tørrere, vådere ...

I begyndelsen af sommeren offentliggjorde vi webproduktet "Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared?" (Ekstremt sommervejr i et klimaforandringsscenarie: Er Europa klar?), som stiller skarpt på situationen med ekstremt sommervejr, der i stigende grad påvirker den europæiske befolkning, økonomi og natur. Brugerne kan udforske interaktive kort og diagrammer for at få oplysninger om hedebølger, oversvømmelser, tørke og naturbrande og klimafølsomme sygdomme, som f.eks. denguefeber. Ud over at gøre status over virkningerne af tidligere begivenheder anlægger produktet et fremtidsperspektiv baseret på den seneste videnskabelige viden.

Budskabet er klart: Somrene forventes at blive præget af flere, stærkere og længere hedebølger, hyppigere og mere ekstreme oversvømmelser samt kraftigere tørkeperioder og naturbrande og en større forekomst af klimafølsomme sygdomme. Som Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde i sin tale om EU's tilstand i denne uge vedrørende den europæiske grønne pagt: "Det er virkeligheden på en kogende planet".

EU træffer allerede foranstaltninger for at tilpasse sig klimaændringerne, men vores analyse fremhæver områder, hvor der er behov for hurtigere og større indsats. Vi er nødt til at mindske klimaændringernes indvirkning på vores samfund og økonomi, og der er mange udfordringer, vi er nødt til at tage fat på. Hvordan kan vi bedre beskytte de mest sårbare i samfundet, f.eks. de ældre, mod kraftige hedebølger? Hvordan kan vi forberede vores byer – på oversvømmelser, hedebølger eller tørke?

Vi ved, at landbruget også bliver nødt til at tilpasse sig. Hvordan sikrer vi, at landbruget fortsat kan levere fødevarer og stabil indkomst til landmændene og samtidig bidrage til EU's bæredygtighedsmål? Hvordan kan samfundet forberede sig på denne nye virkelighed?

 

Samfundsmæssigt beredskab

Virkningerne af klimaændringerne og samfundenes beredskabsniveau varierer betydeligt i EU. De foranstaltninger, der skal træffes ude i samfundene, skal tage højde for de lokale udfordringer, de står over for, og de ressourcer, de har til rådighed. Viden vil spille en afgørende rolle i Europas forberedelse. På den europæiske klimatilpasningsplatform Climate-ADAPT findes der over 100 casestudier og eksempler på potentielle tilpasningsmuligheder samt værktøjer til støtte for tilpasningsplanlægningen.

EEA støtter tilpasningspolitikker og deres gennemførelse i Europa gennem en række indikatorer og vurderinger, herunder EU's klimarisikovurdering, som vi offentliggør i begyndelsen af næste år. Den vil vurdere nuværende og fremtidige virkninger af klimaændringerne og risici for miljøet, økonomien og det bredere samfund i Europa.

Tilpasningsforanstaltningerne skal gå hånd i hånd med behovet for at reducere drivhusgasemissionerne drastisk og hurtigt. Disse bestræbelser skal suppleres med lige så ambitiøse foranstaltninger til at tackle forurening, tab af biodiversitet og ubæredygtig ressourceudnyttelse. Og disse foranstaltninger skal indføres på en retfærdig og rimelig måde, så det sikres, at de dårligst stillede i vores samfund ikke lades i stikken.

Den europæiske grønne pagt tilbyder en omfattende og sammenhængende politisk ramme for indsats på alle disse fronter. Gennemførelsen af den grønne pagt er afgørende for at styrke Europas generelle samfundsmæssige modstandsdygtighed. Og hos EEA, sammen med vores netværk Eionet, er vi fuldt engagerede i at levere de data og den viden, der er påkrævet for at støtte gennemførelsen af den europæiske grønne pagt.

 

Leena Ylä-Mononen
Administrerende direktør for EEA

Leder offentliggjort i septemberudgaven af EEA's nyhedsbrev nr. 03/2023.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under extreme weather
Handlinger