neste
forrige
elementer

Article

Lederartikkel – Vi forbereder Europa på et klima i endring

Endre språk
Article Publisert 05.03.2024 Sist endret 05.03.2024
3 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
Sommeren 2023 vil bli husket for sitt ekstremvær, med alt fra skogbranner til ødeleggende oversvømmelser i Sør-Europa. Hvor forberedt er vi på slike hendelser og deres konsekvenser? Alvorlige hetebølger rammer millioner av europeere over hele kontinentet, og lokalsamfunn rammes av skogbranner og styrtflom. Dette krever enda mer ambisiøse tiltak for å forberede en ny virkelighet og fremskynde overgangen til bærekraft.

Denne sommeren var den varmeste som noen gang er registrert i verden, og var den femte varmeste sommeren registrert i Europa. Skogbranner har ødelagt 468 000 hektar land i EU så langt i år, og mange branner rammer turistdestinasjoner i Sør-Europa, med alvorlige konsekvenser for den lokale økonomien. Hele lokalsamfunn på Rhodos og Korfu og deres inntektskilder ble hardt rammet av intens varme og tørke.

Skogbrannene rammer også naturen. Mer enn 40 prosent av området som brant ned i år er Natura 2000-områder, og dette påvirker habitater og arter som er avhengige av økosystemene. Hetebølger sammenfalt med kraftig regn og flom i Bulgaria, Hellas, Slovenia og Tyrkia og førte til tap av liv og betydelige økonomiske kostnader.  Ekstremvær og klimaforhold har forårsaket økonomiske tap og skader til en samlet verdi av minst 560 milliarder euro de siste 42 årene. I 2021 og 2022 overskred de årlige tapene 50 milliarder euro. Vi kan forvente lignende tall for 2023.

Hvert år blir vi overrasket over at alvorlighetsgraden i slike hendelser øker, og det er trist å se ødeleggelsene de forårsaker. Men vi bør ikke lenger la oss overraske av ekstremvær. Vi lever dessverre i et klimascenario som forskere har advart oss mot i flere tiår.


En ny virkelighet: varmere, tørrere og våtere …

På starten av sommeren publiserte vi oversikten «Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared?» (Ekstrem sommervær med et klima i endring, er Europa forberedt?) som ser nærmere på sommerens ekstremvær og hvordan dette i økende grad rammer Europas innbyggere, økonomi og natur. Brukere kan utforske interaktive kart og diagrammer for å få informasjon om hetebølger, flom, tørke og skogbranner, samt klimasensitive sykdommer som denguefeber. I tillegg til å gi en oversikt over virkningene fra tidligere hendelser, gir oversikten et fremtidsbilde basert på de nyeste vitenskapelige funnene.

Budskapet er klart: Somrene forventes å bringe flere, sterkere og lengre hetebølger, hyppigere og mer ekstreme oversvømmelser samt mer alvorlig tørke og skogbranner og en økning i klimasensitive sykdommer. Som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa om EUs grønne vekststrategi i sin tale om Unionens tilstand: «Dette er virkeligheten på en kokende planet».

Europa har allerede iverksatt tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, men vår analyse fremhever områder der det haster og ytterligere tiltak er nødvendige. Vi må minimere virkningene av klimaendringer på samfunnet og økonomien, og vi må finne en løsning for mange utfordringer på en gang. Hvordan kan vi bedre beskytte de mest sårbare, deriblant eldre, mot alvorlige hetebølger? Hvordan kan vi forberede byene våre på flom, hetebølger eller tørke?

Vi vet også at landbrukssektoren må tilpasse seg. Hvordan kan vi sikre at landbruket fortsetter å produsere mat og sikre en stabil inntekt for bønder, samtidig som vi bidrar til Europas bærekraftsmål? Hvordan kan samfunnet forberede seg på denne nye virkeligheten?

 

Samfunnets beredskap

Klimaendringene og samfunnsberedskapsnivået varierer betydelig over hele Europa. Tiltakene lokalsamfunn må få på plass, må ta hensyn til lokale utfordringer og ressursene som er tilgjengelige. Kunnskap kommer til å spille en viktig rolle når det gjelder å forberede Europa. EUs plattform for klimatilpasning Climate-ADAPT har mer enn 100 case-studier og eksempler på mulige tilpasningsalternativer, samt verktøy som kan bidra i planleggingen.

EEA støtter tilpasningspolitikk og implementering i Europa gjennom en rekke indikatorer og vurderinger, inkludert den europeiske vurderingen av klimarisiko, som vi kommer til å publisere tidlig neste år. Denne vurderer nåværende og kommende konsekvenser av klimaendringer og risiko i forbindelse med Europas miljø, økonomi og samfunn.

Tilpasningstiltak må gå hånd i hånd med behovet for å redusere klimagassutslippene drastisk og raskt. Dette arbeidet må suppleres med like ambisiøse tiltak for å takle forurensning, tap av biologisk mangfold og uholdbar ressursbruk. Tiltakene må også implementeres på en rettferdig måte, slik at samfunnets mest vanskeligstilte ikke blir glemt.

EUs grønne vekststrategi gir et omfattende og sammenhengende politisk rammeverk for handling på alle disse områdene. Implementeringen av den grønne vekststrategien er avgjørende for å styrke EUs samlede samfunnsmessige motstandskraft. EEA jobber sammen med nettverket Eionet, for å levere nødvendige data og kunnskap som bidrar til implementeringen av EUs grønne vekststrategi.

 

Leena Ylä-Mononen
Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrået

Intervjuet ble publisert i septemberutgaven av EEAs nyhetsbrev nr. 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: extreme weather
Dokumenter handlinger