seuraava
edellinen
kohdat

Article

Pääkirjoitus – Eurooppa valmistautuu muuttuvaan ilmastoon

Vaihda kieli
Article Julkaistu 05.03.2024 Viimeksi muokattu 05.03.2024
3 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
Kesä 2023 muistetaan eteläisen Euroopan äärimmäisistä sääilmiöistä, jotka käsittivät niin maastopaloja kuin katastrofaalisia tulvia. Kuinka valmiita olemme kohtaamaan tällaisia tapahtumia ja niiden vaikutuksia? Jatkuvat helleaallot vaikuttavat miljooniin eurooppalaisiin eri puolilla maanosaa. Useita yhteisöjä koettelevat maastopalot ja äkkitulvat vaativat vieläkin kunnianhimoisempia toimia, jotta voidaan toimia uusien realiteettien mukaisesti ja nopeuttaa siirtymistä kohti kestävää kehitystä.

Viime kesä oli maailmanlaajuisesti kaikkien aikojen kuumin  ja viidenneksi kuumin Euroopassa. Maastopaloissa on tuhoutunut EU:ssa kuluvana vuonna tähän mennessä yli 468 000 hehtaaria maata. Useat maastopalot piinasivat matkailukohteita etelässä ja heikensivät siellä paikallisia elinkeinoja. Pitkään jatkuneen voimakkaan lämpimän ja kuivan jakson jälkeen kokonaiset yhteisöt ja niissä harjoitetut elinkeinot kokivat muutamassa tunnissa pahan takaiskun Rodoksella ja Korfussa.

Vaikutukset kohdistuivat myös luontoon. Yli 40 prosenttia tänä vuonna palaneesta alueesta kuului Natura 2000 -alueisiin, joten palot vaikuttivat ekosysteemeistä riippuvaisiin elinympäristöihin ja lajeihin. Helleaallot osuivat yhteen rankkasateiden ja äkkitulvien kanssa Bulgariassa, Kreikassa, Sloveniassa ja Turkissa, mikä johti kuolemantapauksiin ja merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Äärimmäisten sää- ja ilmasto-olosuhteiden aiheuttamat taloudelliset menetykset ja vahingot ovat olleet viimeisten 42 vuoden aikana yhteensä vähintään 560 miljardia euroa, kun tappiot vuosina 2021 ja 2022 olivat yli 50 miljardia euroa. Samanlaisia arvioita tappioista on odotettavissa myös vuonna 2023.

Vuosi toisensa jälkeen yllätymme siitä, että nämä tapahtumat muuttuvat entistä vakavammiksi, ja järkytymme menetysten laajuudesta, vaikka äärimmäisten sääilmiöiden ei pitäisi enää olla yllätys. Valitettavasti elämme parhaillaan ilmastoskenaariota, josta tutkijat ovat varoitellet jo vuosikymmeniä.


Kuumempaa, kuivempaa ja kosteampaa

Euroopan ympäristökeskus julkaisi kesän alussa verkkotuotteen kesäsään ääri-ilmiöistä ilmastonmuutoksen yhteydessä ja siitä, miten valmis Eurooppa on niihin. Tuote auttaa perehtymään keskeisimpiin kesäsään ääri-ilmiöihin, jotka vaikuttavat entistä enemmän väestöön, talouteen ja luontoon Euroopassa. Lukijat voivat tutustua vuorovaikutteisiin karttoihin ja kaavioihin ja etsiä tietoa helleaalloista, tulvista, kuivuudesta ja maastopaloista sekä ilmastoherkistä taudeista, kuten denguekuumeesta. Aiempien tapahtumien vaikutuksista tehtyjen koosteiden lisäksi tuote tarjoaa tulevaisuudennäkymiä, jotka perustuvat uusimpaan tieteelliseen tietoon.

Viesti on selvä: kesien odotetaan tuovan mukanaan voimakkaampia ja pitkäkestoisempia helleaaltoja, useammin esiintyviä suuria tulvia, ankarampaa kuivuutta ja mittavampia metsäpaloja sekä ilmastoherkkiä tauteja. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi tällä viikolla Euroopan vihreää sopimusta käsitelleessä EU:n tila -puheessaan, että tätä on ”kiehuvan planeetan” todellisuus.

Eurooppa toteuttaa jo toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, mutta analyysissamme tuodaan esiin aloja, joilla tarvitaan kiireellisiä ja täydentäviä toimia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen on minimoitava, ja edessä on vielä monia käsittelyä vaativia haasteita. Miten kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, kuten vanhuksia, voidaan suojella paremmin vakavilta helleaalloilta? Miten kaupungit voivat varautua tulviin, helleaaltoihin tai kuivuuteen?

Tiedossa on, että myös maatalouden on sopeuduttava. Miten voidaan varmistaa, että maatalous tuottaa jatkossakin elintarvikkeita ja antaa toimeentulon viljelijöille edistäen samalla Euroopan kestävyystavoitteita? Miten yhteiskunta voi valmistautua kohtaamaan tällaisen todellisuuden?

 

Yhteiskunnallinen valmius

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan valmiudet siihen vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Eurooppaa. Yhteiskunnallisissa toimenpiteissä on otettava huomioon paikallisen tason haasteet ja käytettävissä olevat resurssit. Valmistautumisessa tieto on keskeisellä sijalla. Ilmastonmuutokseen sopeutumista Euroopassa käsittelevä foorumi Climate-ADAPT tarjoaa yli 100 tapaustutkimusta sekä esimerkkejä mahdollisista sopeutumisvaihtoehdoista sekä välineitä, joilla tuetaan sopeutumisen suunnittelua.

Euroopan ympäristökeskus tukee sopeutumisen toimintalinjoja ja niiden täytäntöönpanoa Euroopassa erilaisiin indikaattoreihin ja arviointeihin tukeutuen. Esimerkkinä mainittakoon eurooppalainen ilmastoriskien arviointi, joka julkaistaan ensi vuoden alussa. Siinä arvioidaan ilmastonmuutoksen nykyisiä ja tulevia vaikutuksia ja riskejä ympäristön, talouden ja laajemmin yhteiskunnan kannalta Euroopassa.

Sopeuttavien toimien on kuljettava käsikkäin kasvihuonekaasupäästöjen merkittävän ja nopean vähentämisen kanssa. Näitä toimia on täydennettävä yhtä kunnianhimoisilla toimenpiteillä saastumisen, biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja luonnonvarojen kestämättömän käytön torjumiseksi. Lisäksi näitä toimenpiteitä on toteutettava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti samalla varmistaen, että yhteiskunnan huono-osaiset eivät jää muista jälkeen.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tarjoaa kattavan ja yhdenmukaisen toimintapoliittisen kehyksen kaikilla näillä aloilla. Vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää Euroopan yleisen yhteiskunnallisen selviytymiskyvyn vahvistamiseksi. Euroopan ympäristökeskuksessa olemme yhdessä Eionet-verkostomme kanssa sitoutuneet täysin siihen, että tarjoamme Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon tueksi tarvittavaa dataa ja tietämystä.

 

Leena Ylä-Mononen
Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Pääkirjoitus on julkaistu syyskuussa EEA:n uutiskirjeessä EEA Newsletter 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: extreme weather
tallenna toimenpiteet