kitas
ankstesnis
punktai

Straipsniai

Pakeisti kalbą
Straipsniai
Menu
Interviu. EAA nagrinėja bisfenolio A poveikį visuomenei

Sintetinė cheminė medžiaga bisfenolis A (BPA) naudojama daugelyje plastikinių ir metalinių maisto talpyklų ir kitų vartojimo produktų. Šios medžiagos naudojimas ir poveikis yra vis didesnė problema daugeliui žmonių visoje Europoje. Su EAA cheminių medžiagų, aplinkos ir sveikatos klausimų ekspertu Magnus Løfstedt susėdome pasikalbėti apie neseniai paskelbtą EAA informacinį pranešimą apie bisfenolio A keliamą riziką.

Skaityti daugiau

Įžanginis straipsnis „Parengti Europą kintančioms klimato sąlygoms“

Pradedant gamtos gaisrais, baigiant pražūtingais potvyniais Pietų Europoje – 2023 m. vasarą prisiminsime dėl ekstremalių oro sąlygų. Kaip gerai esame pasirengę tokiems reiškiniams ir jų padariniams? Nesiliaujančios karščio bangos, sekinančios milijonus europiečių visame žemyne, gamtos gaisrai ir staiga užklumpantys potvyniai, nuo kurių kenčia daugelis bendruomenių, skatina imtis dar ambicingesnių veiksmų, kad būtų pasiruošta naujajai tikrovei ir sparčiau pereita prie tvarumo.

Skaityti daugiau

Kaip užtikrinti tvaresnį tekstilės naudojimą ir gamybą?

Žmonės vis geriau suvokia apie mūsų vartojimo poveikį gamtai ir klimatui. Viena iš pagrindinių vartojimo kategorijų yra drabužiai ir kiti tekstilės gaminiai. Kalbėjome su EAA žiedinės ekonomikos, vartojimo ir gamybos specialistu Lars Mortensen, kuris atliko keletą tekstilės gaminių ir jų poveikio aplinkai vertinimų.

Skaityti daugiau

Ryžtas ir siekis užtikrinti Europos tvarumą

1972 m. Atsimenu, kaip su tėvu ėjome namo iš Antverpeno knygų mugės nešini daugybe knygų. Tris iš jų turiu iki šiol – knygą apie nykstančias rūšis, „Times“ pasaulio atlasą ir „Limits to Growth“. Bėgant metams tėvas ir toliau skatino mane domėtis gamta – daug už mūsų artimiausią aplinką didesniu pasauliu, ir mokslu, kuris atvėrė duris svarbioms diskusijoms apie visuomenės ateitį.

Skaityti daugiau

Klimatas, gamta ir žmonės – bendra mūsų planetos ateitis

Grėsmė dar niekada nebuvo tokia didelė. Mūsų planeta šyla ir rūšys nyksta nerimą keliančiu tempu. Per pastaruosius du mėnesius dviejose pasaulinėse konferencijose susirinkę asmenys iš viso pasaulio aptarė visiems bendrą klimato ir biologinės įvairovės temą. Abiejų sričių iššūkiai kyla iš bendros problemos: mūsų netvarios gamybos ir vartojimo. Nors derybos ir sudėtingos, tačiau jos labai svarbios, siekiant visuotinio informuotumo, konsensuso ir skubių veiksmų.

Skaityti daugiau

Pokalbis. Gaminantys vartotojai ir energetikos krizė. Piliečiai prisideda prie Europos energetikos pertvarkos

Kas yra energiją gaminantys vartotojai ir koks jų vaidmuo skatinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą visoje Europoje? Apie tai, kaip piliečiai, institucijos ir įmonės, tapdami atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminančiais vartotojais, gali padėti įveikti dabartinę energetikos krizę, kalbėjomės su EAA energetikos ir aplinkos ekspertu Javier Esparrago. Šį mėnesį EAA paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiamas energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminančių vartotojų vaidmuo ir tokios gamybos plėtra, kurią skatina geresnės ir pigesnės technologijos ir atitinkama politika.

Skaityti daugiau

2022 m. vasara. Gyvenimas daugelio krizių akivaizdoje

Atrodo, lyg išgyvename vieną krizę po kitos – pandemija, ekstremalios karščio bangos ir sausra, kilusi dėl klimato kaitos, infliacija, karas ir energetikos krizė. Tikėtina, kad ši žiema pasižymės besitęsiančiomis abejonėmis , dideliu svyravymu pasaulinėse rinkose, kaip kad energijos ir maisto srityse; visa tai kai kurias šalis ir grupes paveiks labiau nei kitas. Norint įveikti šias krizes, ypač ilgalaikėje perspektyvoje, reikia tvirto politinio įsipareigojimo ir investicijų į tvarumą tam, kad būtų sustiprintas mūsų visuomenės atsparumas.

Skaityti daugiau

Tvaresnis transportas Europoje

Transportas padeda susisiekti žmonėms, vietovėms, kultūroms ir šalių ūkiams, tačiau kartu daro didelį poveikį aplinkai ir klimatui. Apie tvaresnės Europos transporto sistemos kūrimo problemas ir galimybes ir neseniai mūsų paskelbtą ataskaitą kalbėjomės su dviem Europos aplinkos agentūros (EAA) transporto ir aplinkos specialistais – Rasa Narkevičiūte ir Tommaso Selleri.

Skaityti daugiau

Dėmesys sveikatai. Pasiekę nulinės taršos lygį Europoje gyvensime sveikiau

Aplinkos tarša daro poveikį mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Europos aplinkos agentūros vertinimuose atkreipiame dėmesį į šį poveikį ir naudą, kurią galėtume gauti iš švaresnės aplinkos. Visais veiksmais, kurių imamės siekdami nulinės taršos Europoje, galime padėti išvengti kai kurių vėžinių susirgimų ir pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Skaityti daugiau

Interviu. Kaip Europa siekia nulinės taršos?

Europos Sąjunga ėmėsi plataus užmojo planų per artimiausius dešimtmečius smarkiai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir taršą. Jie apima ir neseniai paskelbtą Nulinės taršos veiksmų planą, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama oro, vandens ir dirvožemio taršos mažinimui iki tokio lygio, kuris nebūtų laikomas kenksmingu žmonių sveikatai ir aplinkai. Susitikome su EAA aplinkos, žmonių sveikatos ir gerovės klausimų ekspertu Ian Marnane. Šiuo metu jis rengia būsimą EAA ataskaitą dėl nulinės taršos, kurią tikimasi paskelbti vėliau šiais metais.

Skaityti daugiau

Solidarumas Europoje karo metu

Rusijos karinė agresija Ukrainoje sulig kiekviena diena vis labiau keičia ukrainiečių gyvenimą. Šio nepateisinamo karo poveikis jaučiamas ne tik Ukrainoje, bet ir gerokai už šios šalies ribų. Jo padarinius ilgus metus jausime ir mes visi, ir netgi būsimos kartos.

Skaityti daugiau

Solidarumas – raktas į atsigavimą po Covid-19 pandemijos ir geresnę, tvarią ateitį

2021 m. mes patyrėme Covid-19 ir klimato kaitos poveikį. Kadangi elektros energijos kainos augo ir iškilo sveikatos problemų, kad Europa atsigautų 2022 m. reikės priimti sudėtingus sprendimus. Jei delsime veikti ir neturėsime didelių siekių, ilgalaikėje perspektyvoje patirsime didesnes socialines ir ekonomines sąnaudas. Reikia spręsti socialinės nelygybės klausimą šiame tvariame pereinamajame laikotarpyje. Tai labai svarbu, kad mūsų visų ateitis būtų geresnė.

Skaityti daugiau

Vakarų Balkanų šalys atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaudamos su EAA siekiant įveikti su aplinkos būkle ir klimatu susijusius iššūkius

Europos aplinkos agentūra bendradarbiauja su daugeliu šalių, įskaitant Vakarų Balkanų šalis. Kaip šiuo bendradarbiavimu prisidedama prie ES darbo gerinant aplinkos būklę ir kuo tai naudinga Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Šiaurės Makedonijai, Serbijai ir Kosovui? Pokalbyje su koordinavimo, tinklų ir strategijos programos vadovu Luc Bas aptarėme, kaip EAA dirba su šiomis šalimis, kad pagerintų aplinkos būklę.

Skaityti daugiau

Bendros pastangos gerinti informuotumą apie jūrų transportą ir aplinką

Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) neseniai paskelbė Europos jūrų transporto aplinkosaugos ataskaitą (EMTER), kurioje bendromis pastangomis įvertintas jūrų transporto poveikis aplinkai Europoje. Uždavėme kelis klausimus EAA vandens ir jūrų klausimais dirbančios grupės vadovui Stéphane Isoard, kuris vadovavo ataskaitą rengiančiai EAA komandai.

Skaityti daugiau

Darnūs miestai. Europos miestų kraštovaizdžio transformacija

Nuo anglies dioksido poveikio neutralumo iki žiedinės ekonomikos, švaresnio oro ir mažiau taršaus transporto – Europa išsikėlė plataus užmojo aplinkos ir klimato tikslus. Miestuose, kuriuose gyvena didžioji dauguma europiečių, būtina imtis esminių veiksmų, siekiant Europos tvarumo tikslų. Kyla klausimas, kaip miestai gali tapti tvarūs?

Skaityti daugiau

Gyvename įvairių krizių – sveikatos, gamtos, klimato, ekonomikos – ar tiesiog sisteminio netvarumo laikotarpiu?

Visi – nuo politikos koridorių iki akademinių platformų – kalba apie pasaulio krizes: sveikatos krizę, ekonomikos ir finansų krizę, klimato krizę ir gamtos krizę. Visa tai – tos pačios problemos simptomai: tai mūsų netvari gamyba ir vartojimas. COVID-19 sukeltas šokas atskleidė sisteminį mūsų pasaulio ekonomikos ir visuomenės, kurioje esama daug nelygybės, pažeidžiamumą.

Skaityti daugiau

Aplinkosauginio veiksmingumo organizacijose gerinimas

Europos aplinkos agentūra (EAA) ne vien teikia patikimą informaciją apie mūsų aplinką ir klimatą, bet ir siekia pagerinti savo, kaip organizacijos, aplinkosauginį veiksmingumą. Mes kalbėjomės su Melanie Sporer, kuri koordinuoja šias EAA pastangas pasitelkus ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).

Skaityti daugiau

Kuriant sveikesnę, švaresnę ir atsparesnę 2050 m. Europą

Jau metus gyvendama su COVID-19 pandemija ir susidurdama su jos padariniais, Europa toliau rengia politikos priemonių paketus, siekdama ambicingų Europos žaliajame kurse nustatytų tikslų. Labai svarbu laikytis savo tikslų ir siekti, kad 2050 m. Europa būtų atspari solidarumu grindžiama visuomenė, kurioje užtikrinama sveika aplinka mums visiems.

Skaityti daugiau

EAA ir EIONET 2021–2030 m. strategija: duomenų ir žinių rinkimas siekiant Europos klimato srities ir aplinkos užmojų

Mūsų bendra strategija nurodo mūsų veiklos kryptį. Ja pristatomas naujas darbo kartu ir žinių kūrimo būdas – guvesnis, jautresnis, aktyvesnis, veiksmingesnis, padėsiantis įveikti išbandymus, su kuriais susidursime, ir įgyti žinių, kurių mums reikės ateinančiame dešimtmetyje.

Skaityti daugiau

Daugiau informacijos apie EAA veiklą sveikatos ir aplinkos, oro ir triukšmo taršos srityse

Europiečių sveikatai ir gerovei didžiausią pavojų kasdien kelia oro ir triukšmo tarša bei klimato kaitos padariniai. Kalbėjomės su Oro taršos, aplinkos ir sveikatos grupės vadove Catherine Ganzleben, EAA oro kokybės ekspertu Alberto Gonzálezu ir EAA triukšmo taršos eksperte Eulalia Peris; jie mums išsamiau papasakojo apie EAA veiklą šiose svarbiose srityse.

Skaityti daugiau

Permalinks

Dokumento veiksmai