kitas
ankstesnis
punktai

Straipsniai

Pakeisti kalbą
Straipsniai
Menu
Bendros pastangos gerinti informuotumą apie jūrų transportą ir aplinką

Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) neseniai paskelbė Europos jūrų transporto aplinkosaugos ataskaitą (EMTER), kurioje bendromis pastangomis įvertintas jūrų transporto poveikis aplinkai Europoje. Uždavėme kelis klausimus EAA vandens ir jūrų klausimais dirbančios grupės vadovui Stéphane Isoard, kuris vadovavo ataskaitą rengiančiai EAA komandai.

Skaityti daugiau

Darnūs miestai. Europos miestų kraštovaizdžio transformacija

Nuo anglies dioksido poveikio neutralumo iki žiedinės ekonomikos, švaresnio oro ir mažiau taršaus transporto – Europa išsikėlė plataus užmojo aplinkos ir klimato tikslus. Miestuose, kuriuose gyvena didžioji dauguma europiečių, būtina imtis esminių veiksmų, siekiant Europos tvarumo tikslų. Kyla klausimas, kaip miestai gali tapti tvarūs?

Skaityti daugiau

Gyvename įvairių krizių – sveikatos, gamtos, klimato, ekonomikos – ar tiesiog sisteminio netvarumo laikotarpiu?

Visi – nuo politikos koridorių iki akademinių platformų – kalba apie pasaulio krizes: sveikatos krizę, ekonomikos ir finansų krizę, klimato krizę ir gamtos krizę. Visa tai – tos pačios problemos simptomai: tai mūsų netvari gamyba ir vartojimas. COVID-19 sukeltas šokas atskleidė sisteminį mūsų pasaulio ekonomikos ir visuomenės, kurioje esama daug nelygybės, pažeidžiamumą.

Skaityti daugiau

Aplinkosauginio veiksmingumo organizacijose gerinimas

Europos aplinkos agentūra (EAA) ne vien teikia patikimą informaciją apie mūsų aplinką ir klimatą, bet ir siekia pagerinti savo, kaip organizacijos, aplinkosauginį veiksmingumą. Mes kalbėjomės su Melanie Sporer, kuri koordinuoja šias EAA pastangas pasitelkus ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).

Skaityti daugiau

Kuriant sveikesnę, švaresnę ir atsparesnę 2050 m. Europą

Jau metus gyvendama su COVID-19 pandemija ir susidurdama su jos padariniais, Europa toliau rengia politikos priemonių paketus, siekdama ambicingų Europos žaliajame kurse nustatytų tikslų. Labai svarbu laikytis savo tikslų ir siekti, kad 2050 m. Europa būtų atspari solidarumu grindžiama visuomenė, kurioje užtikrinama sveika aplinka mums visiems.

Skaityti daugiau

EAA ir EIONET 2021–2030 m. strategija: duomenų ir žinių rinkimas siekiant Europos klimato srities ir aplinkos užmojų

Mūsų bendra strategija nurodo mūsų veiklos kryptį. Ja pristatomas naujas darbo kartu ir žinių kūrimo būdas – guvesnis, jautresnis, aktyvesnis, veiksmingesnis, padėsiantis įveikti išbandymus, su kuriais susidursime, ir įgyti žinių, kurių mums reikės ateinančiame dešimtmetyje.

Skaityti daugiau

Daugiau informacijos apie EAA veiklą sveikatos ir aplinkos, oro ir triukšmo taršos srityse

Europiečių sveikatai ir gerovei didžiausią pavojų kasdien kelia oro ir triukšmo tarša bei klimato kaitos padariniai. Kalbėjomės su Oro taršos, aplinkos ir sveikatos grupės vadove Catherine Ganzleben, EAA oro kokybės ekspertu Alberto Gonzálezu ir EAA triukšmo taršos eksperte Eulalia Peris; jie mums išsamiau papasakojo apie EAA veiklą šiose svarbiose srityse.

Skaityti daugiau

2030 m. Europa: atspari gamta, tvari ekonomika ir sveikas gyvenimas

COVID-19 pandemija mums akivaizdžiai parodė, kokia pažeidžiama gali būti mūsų visuomenė ir ekonomika, kai patiriamas didelis sukrėtimas. Tikėtina, kad dėl aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos tokie sukrėtimai taps dažnesni ir sunkesni. Susidūrę su netikrumu ir daugialypiais iššūkiais, galime pasinaudoti tik vienintele perspektyvia galimybe – užtikrinti, kad kiekvienas mūsų priimtas sprendimas šiuo kritiniu laikotarpiu padėtų įgyvendinti mūsų socialinius ir tvarumo tikslus.

Skaityti daugiau

Kiek ekologiški yra dabar pradedami naudoti nauji biologiškai skaidūs, kompostuojami ir biologinės kilmės plastikiniai produktai?

Žinome, kad tarša plastiku ir plastiko atliekos yra didelė aplinkosaugos problema. Pastaraisiais metais rinkoje atsirado naujų plastikinių gaminių, kurie, kaip teigiama, mažiau kenksmingi aplinkai. Neseniai paskelbtame Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešime vertinamas jų ekologiškumas. Norėdami sužinoti daugiau, susėdome pasikalbėti su Almut Reichel, EAA tausaus išteklių naudojimo ir atliekų eksperte.

Skaityti daugiau

Perspektyviniai vertinimai, atliekami siekiant geriau suprasti darnaus vystymosi perspektyvas

Neseniai Europos aplinkos agentūra (EAA) paskelbė ataskaitą apie pokyčius lemiančius veiksnius, darančius poveikį Europos aplinkos ir darnaus vystymosi perspektyvoms. Kalbėjomės su ataskaitos rengimo projekto vadovu Lorenzo Beniniu, einančiu EAA sistemų vertinimo ir darnaus vystymosi eksperto pareigas.

Skaityti daugiau

Laikydamiesi kartu galime judėti pirmyn: pasibaigus sukrečiančiai koronaviruso krizei, kurkime tvarią planetą

Kaip sukurti tvaresnį ir atsparesnį pasaulį pasibaigus koronaviruso sukeltai krizei? Šiuo kritiniu laikotarpiu, kai bus priimami svarbūs ateitį lemsiantys įvairių sektorių gaivinimo sprendimai, Europos aplinkos agentūra, teikdama žinias apie koronavirusą ir aplinkos apsaugą, prisidės prie informatyvių diskusijų.

Skaityti daugiau

Svarstymai apie poveikio klimatui neutralizavimo užmojus Europoje Covid-19 plitimo laikotarpiu

Europos šalys imasi drastiškų priemonių, kad apribotų Covid-19 poveikį europiečių sveikatai ir ekonomikai. Tokios krizės paprastai daro tiesioginį ir didelį poveikį visiems gyventojams ir ekonomikai. Turint omeny, kad ji gali paveikti pagrindinius ekonomikos sektorius, tikimasi, kad koronaviruso krizė sumažins tam tikrą ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir klimatui. Tačiau dideli ir staigūs sukrėtimai, dėl kurių stipriai nukenčia visuomenė, yra visiškai ne tie metodai, kuriais Europos Sąjunga įsipareigojo pertvarkyti savo ekonomiką ir iki 2050 m. pasiekti neutralumą klimato kaitos atžvilgiu. Europos žaliajame kurse ir neseniai pasiūlytame Europos klimato teisės akte raginama negrįžtamai ir laipsniškai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kartu užtikrinant teisingą pertvarką, padedant jos paveiktiesiems.

Skaityti daugiau

Akustinė tarša yra didelė problema ir žmonių sveikatai, ir aplinkai

Akustinė tarša tampa vis didesnė problema visoje Europoje. Daugelis žmonių gali nežinoti apie jos poveikį savo sveikatai. Su Europos aplinkos agentūros aplinkos triukšmo eksperte Eulalia Peris aptarėme pagrindines šio mėnesio pradžioje paskelbtos EAA ataskaitos „Aplinkos triukšmas Europoje – 2020 m.“ išvadas.

Skaityti daugiau

EAA ataskaita „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ yra labai svarbi remiant Europos nuolatines pastangas užtikrinti tvarumą

Šį mėnesį Europos aplinkos agentūra paskelbė ataskaitą „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020). Ataskaitoje daroma išvada, kad Europa nepasieks savo 2030 m. tikslų, jei per ateinančius 10 metų skubiai nesiims veiksmų dėl nerimą keliančiu greičiu nykstančios biologinės įvairovės, didėjančio klimato kaitos poveikio ir gamtos išteklių pereikvojimo. Joje taip pat pasiūlyta keletas esminių sprendimų, padėsiančių Europai vėl imtis veiksmų, kad šie tikslai būtų įgyvendinti. Kartu su EAA SOER koordinavimo ir vertinimo ekspertu Tobiasu Lungu aptarėme SOER 2020 ataskaitos svarbą.

Skaityti daugiau

Laikas imtis veiksmų klimato, gamtos ir žmonių labui

2019 m. prisiminsime kaip metus, kuriais Europoje buvo imtasi esminių veiksmų klimato kaitos ir aplinkosaugos srityse. Milijonai europiečių ir kitų pasaulio šalių piliečių rengė demonstracijas ir ragino politikus skubiai imtis veiksmų. Įrodymais pagrįstuose moksliniuose vertinimuose, įskaitant Europos aplinkos agentūros aplinkos būklės ataskaitą (SOER 2020), pažymima, kad būsimi uždaviniai yra labai dideli, ir raginama skubiai veikti. Dabar šie raginimai virsta politikos gairėmis. Europos Komisijos pristatytas Europos žaliasis kursas yra daug žadanti iniciatyva, kuri per artimiausią dešimtmetį turės ypatingą reikšmę.

Skaityti daugiau

Ūkininkavimo ateitis Europoje priklausys nuo to, kaip prisitaikysime prie klimato kaitos

Praėjusią vasarą per Europą nuvilnijusios karščio bangos ir ekstremalūs oro reiškiniai pasiekė naujus rekordus, taip dar kartą išryškindami, kaip svarbu prisitaikyti prie klimato kaitos. Su Europos aplinkos agentūros (EAA) klimato kaitos poveikio ir prisitaikymo prie jos ekspertu Blazu Kurniku kalbėjomės apie šio mėnesio pradžioje pasirodžiusią naują EAA ataskaitą apie tai, kaip klimato kaita veikia Europos žemės ūkį.

Skaityti daugiau

Naujoji Europos politika suteikia unikalią galimybę įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus

Išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nubrėžė savo komandos artimiausių penkerių metų politikos prioritetus. Svarbiausią vietą darbotvarkėje užima Europos žaliasis kursas, kurį sudaro platesnių užmojų kovos su klimato ir biologinės įvairovės krizėmis veiksmai. Europos politikos priemonėmis aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos problemas bandoma spręsti jau seniai. Kartais randami sėkmingi sprendimai, o kartais – jie neveiksmingi. Atsižvelgiant į visuomenės palaikymą ir vis garsesnius raginimus imtis veiksmų, ši nauja politinė kadencija – ir naujajai Europos Komisijai, ir Parlamentui – yra unikali galimybė užsimoti plačiau ir paspartinti žaliąsias ir teisingas Europos permainas.

Skaityti daugiau

Europos aplinkos agentūrai (EAA) sukanka 25-eri. Patirtis padeda siekti tvarumo Europoje

Kaip Europos aplinka atrodys po 25 metų? Ar įgyvendinsime savo bendrą viziją „gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“? Ar sugebėsime pristabdyti visuotinį atšilimą ir pastatyti klimato kaitai atsparius miestus, kuriuos suptų sveikatai palanki gamta? Kaip parodė neseniai įvykę Europos Parlamento rinkimai, europiečiai dėl to nerimauja vis labiau. Naujoji Europos karta taip pat ragina skubiai imtis veiksmų, tačiau kaip jų reikalavimai užtikrinti tvarią ateitį paveiks Europos aplinkos apsaugos bei socialinę ir ekonominę politiką? Minėdami 25-ąją veiklos sukaktį, pasvarstykime, kaip išsiplėtojo Europos aplinkosaugos žinios ir politika per pastaruosius 25 metus ir kaip mes, EAA kartu su savo tinklais, galime padėti siekti tvarumo per ateinančius 25 metus.

Skaityti daugiau

Siekiant pažaboti plastiko atliekų krizę itin svarbi prevencija

Plastiko atliekos tebėra didžiulė ir vis didėjanti problema. Ko imasi Europos Sąjunga siekdama išspręsti šią problemą? Europos aplinkos agentūros (EAA) atliekų prevencijos ekspertas Ioannis Bakas trumpai apžvelgia kiek anksčiau šį mėnesį paskelbtą EAA plastiko atliekų prevencijos Europoje ataskaitą.

Skaityti daugiau

Kokį pavojaus aplinkai poveikį patiria pažeidžiamos grupės Europoje?

Siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamiausias Europos gyventojų grupes, įskaitant nepasiturinčiuosius, pagyvenusius žmones ir vaikus, nuo pavojaus aplinkai, pavyzdžiui, oro ir triukšmo taršos, taip pat ekstremalių temperatūros pokyčių, reikia imtis tikslinių veiksmų. Europos aplinkos agentūros (EAA) prisitaikymo prie klimato kaitos ekspertė Aleksandra Kazmierczak paaiškino pagrindines naujos EAA ataskaitos, kurioje vertinamos socialinių ir demografinių skirtumų ir oro taršos, triukšmo, taip pat ekstremalios temperatūros poveikio sąsajos, išvadas.

Skaityti daugiau

Permalinks

Dokumento veiksmai