kitas
ankstesnis
punktai

Article

Laikas imtis veiksmų klimato, gamtos ir žmonių labui

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2020-01-24 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
4 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
2019 m. prisiminsime kaip metus, kuriais Europoje buvo imtasi esminių veiksmų klimato kaitos ir aplinkosaugos srityse. Milijonai europiečių ir kitų pasaulio šalių piliečių rengė demonstracijas ir ragino politikus skubiai imtis veiksmų. Įrodymais pagrįstuose moksliniuose vertinimuose, įskaitant Europos aplinkos agentūros aplinkos būklės ataskaitą (SOER 2020), pažymima, kad būsimi uždaviniai yra labai dideli, ir raginama skubiai veikti. Dabar šie raginimai virsta politikos gairėmis. Europos Komisijos pristatytas Europos žaliasis kursas yra daug žadanti iniciatyva, kuri per artimiausią dešimtmetį turės ypatingą reikšmę.

Pradedant studentais ir šeimomis ir baigiant miestais ir regionais – daugybė žmonių visoje Europoje jau ėmėsi veiksmų šia kryptimi. Tačiau dabar Europos žaliasis kursas suteikia precedento neturinčią galimybę – juo nustatoma bendra ir nuosekli viso žemyno vizija.

Hans Bruyninckx, EAA vykdomasis direktorius

uropos aplinkos būklė ir ateities uždaviniai

Kas penkerius metus Europos aplinkos agentūra rengia išsamią Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą. Neseniai paskelbtame šeštajame leidime „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ pakartotinai raginama nedelsiant imtis drąsių ir ryžtingų veiksmų. Iš SOER 2020 ataskaitos matyti, kad daugelyje sričių pavyko sėkmingai įgyvendinti Europos teisės aktus ir pasiekti politinius tikslus. Sumažėjo išmetamųjų oro teršalų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, be to, dabar saugoma didesnė Europos sausumos ir jūrų teritorijų dalis. Europoje perdirbama vis daugiau komunalinių atliekų. Šie laimėjimai yra reikšmingi, tačiau jų tempas, atsižvelgiant į būsimus uždavinius, yra nepakankamas.

SOER 2020 ataskaitoje teigiama, kad mūsų gamybos ir vartojimo sistemose ir toliau išgaunama daugiau išteklių iš gamtos ir tai daroma greičiau nei gamta gali atkurti šiuos išteklius per tą patį  laikotarpį. Be to, gaminant prekes ir teikiant paslaugas bei jas vartojant į aplinką išmetami teršalai. Šie teršalai paprastai susimaišo ir kaupiasi – taip jie daro poveikį ekosistemoms ir žmonių sveikatai. Turint omenyje dar ir klimato krizės poveikį bei biologinės įvairovės nykimą, ateityje tapsime vis pažeidžiamesni. Daugelis bendruomenių ir grupių visoje Europoje jau nukentėjo. Ūkininkai susiduria su nenuspėjamomis oro sąlygomis. Milijonams europiečių toliau poveikį daro pavojingi oro užterštumo lygiai arba jie vis dažniau nukenčia nuo potvynių. Miestų teritorijos ir toliau plečiasi derlingos ariamos žemės sąskaita, o dėl infrastruktūros plėtros toliau ardomas kraštovaizdis. Siekdama pakeisti kai kurias iš šių nerimą keliančių tendencijų, Europa turi bendradarbiauti su kitais regionais ir pasauliniais partneriais.

Geresnis įgyvendinimas ir pagrindinės sistemos

Europos šalys turi visapusiškai įgyvendinti teisės aktus, dėl kurių jau susitarta. Neabejotina, kad tai padės pagerinti padėtį. Vis dėlto, SOER 2020 ataskaitos išvadose taip pat patvirtinama, kad didesnio efektyvumo rezultatų, pvz., efektyvesni automobiliai ar švaresnis kuras, nepakaks sisteminiams pokyčiams pasiekti. Tokios priemonės nepadės sukurti netaršaus judumo sistemos. Komunalinių atliekų rūšiavimas nesudarys sąlygų žiedinei ekonomikai. Produktai ir gamybos procesai turi būti kuriami taip, kad išgauti ištekliai toliau būtų naudojami ekonomikos sektoriuose. Siekdami neutralizuoti anglies dioksido poveikį, sukurti žiedinę ekonomiką, nulinės taršos siekį ir sąžiningą visuomenę, turime persvarstyti, pertvarkyti ir atkurti pagrindines sistemas, kuriomis grindžiama mūsų ekonomika ir kasdienis gyvenimas, ir pradėti reikia nuo energetikos, maisto ir judumo sistemų. Šie pokyčiai negali būti sėkmingi, jeigu nebus remiamos grupės, kurioms tokie pokyčiai turės įtakos. Sveika ir sąžininga maisto sistema reiškia, kad turime sumažinti cheminių medžiagų naudojimą žemės ūkyje, geriau tvarkyti kraštovaizdį ir tuo pat metu užtikrinti didelį našumą bei geresnius ūkininkų pragyvenimo šaltinius.

Šiems esminiams pokyčiams reikalingos teisingos investicijos, kad būtų padidinti ir paspartinti tvarūs sprendimo būdai ir tuo pat metu atsisakoma arba sustabdoma netvari ir tarši praktika. Teisingos investicijos į žmones, inovacijas ir švarią pramonę gali padėti sukurti geresnes galimybes ir kokybiškesnio gyvenimo sąlygas kiekvienam.

Siekdami neutralizuoti anglies dioksido poveikį, sukurti žiedinę ekonomiką, nulinės taršos siekį ir sąžiningą visuomenę, turime persvarstyti, pertvarkyti ir atkurti pagrindines sistemas, kuriomis grindžiama mūsų ekonomika ir kasdienis gyvenimas, ir pradėti reikia nuo energetikos, maisto ir judumo sistemų.

Siekdami neutralizuoti anglies dioksido poveikį, sukurti žiedinę ekonomiką, nulinės taršos siekį ir sąžiningą visuomenę, turime persvarstyti, pertvarkyti ir atkurti pagrindines sistemas, kuriomis grindžiama mūsų ekonomika ir kasdienis gyvenimas, ir pradėti reikia nuo energetikos, maisto ir judumo sistemų.

Daug žadantis politinis atsakas: Europos žaliasis kursas

Šios pagrindinės mūsų SOER 2020 ataskaitos išvados visapusiškai perteikiamos praėjusią savaitę Europos Komisijos paskelbtame Komunikate dėl Europos žaliojo kurso. Komunikate išdėstomas ateinančių penkerių metų veiksmų planas, kuriame Ursulos von der Leyen vadovaujama Komisija pateiks keletą pasiūlymų. Tai apima gerokai didesnius Europos užmojus klimato srityje, biologinės įvairovės strategiją, netaršų judumą ir tvarų finansavimą, kurie remiami kruopščiai suplanuotomis ES lėšomis, įskaitant teisingo perėjimo mechanizmą, skirtą nuo šio perėjimo nukentėjusiems žmonėms remti. Europos žaliasis kursas bus ypač svarbus Europai prisidedant prie pasaulinių tikslų, įskaitant JT darnaus vystymosi tikslusį, gyvendinimo.

Europos Komisijos Europos žaliasis kursas ir visapusiška parama, kurios jis sulaukė Europos Parlamente ir Europos Taryboje, yra konkretūs ženklai, rodantys, kad Europa turi savo viziją ir yra pasiryžusi žengti nauju keliu, siekdama tvarios ir sąžiningos visuomenės. Tai yra Europos politinis atsakas į vis dažnesnius daugybės europiečių raginimus imtis ryžtingų veiksmų. Tiesą sakant, pradedant studentais ir šeimomis ir baigiant miestais ir regionais – daugybė žmonių visoje Europoje jau ėmėsi veiksmų šia kryptimi. Tačiau dabar Europos žaliasis kursas suteikia precedento neturinčią galimybę – juo nustatoma bendra ir nuosekli viso žemyno vizija.

Europos žaliajame kurse aprašytą viziją nebus lengva įgyvendinti. Praėjusią savaitę pateiktas komunikatas yra tik ilgo proceso pradžia. Šiame sudėtingame, bet įdomiame procese Europos aplinkos agentūra yra įsipareigojusi teikti geriausias turimas žinias, kad paremtų diskusijas aplinkos ir klimato klausimais Europoje.

Hans Bruyninckx

EAA vykdomasis direktorius

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumento veiksmai