sonraki
önceki
öğeler

Article

İklim, doğa ve insanlar için harekete geçme zamanı

Dili değiştir
Article Yayınlandı 11.02.2020 Son değiştirilme 11.05.2021
5 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
2019 yılı, Avrupa'da iklim ve çevre eylemleri için bir dönüm noktası olarak hatırlanacak. Milyonlarca Avrupalı ve dünya genelinde insanlar, politika yapıcıların harekete geçmesi için gösteriler yapmaya devam ettiler. Avrupa Çevre Ajansı'nın çevrenin durumu raporu (SOER 2020) dahil olmak üzere kanıta dayalı bilimsel değerlendirmeler, önümüzdeki zorlukların büyüklüğünü ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrılar artık bir politika yol haritasına dönüşüyor. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Anlaşması, önümüzdeki on yıl için umut verici bir başlangıç.

Öğrenciler ve ailelerden şehirlere ve bölgelere kadar, Avrupa'da birçok insan bu doğrultuda çalışmaya başladı. Ancak şimdi Avrupa Yeşil Anlaşması eşi görülmemiş bir fırsat sunuyor: tüm kıta için ortak ve tutarlı bir vizyon ortaya koyuyor. 

Hans Bruyninckx, AÇA İcra Direktörü

Avrupa’da çevrenin durumu: önümüzdeki zorluk

Her beş yılda bir, Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa’da çevrenin durumu ve görünümü hakkında kapsamlı bir rapor hazırlamaktadır. Yakın zamanda yayınlanmış olan altıncı sürüm - “Avrupa’nın çevresi - durum ve görünüm 2020”, cesur, kararlı ve acil eylem çağrılarını güçlendiriyor. SOER 2020, Avrupa mevzuatı ve politika hedeflerinin birçok cephede başarılı olduğunu göstermektedir. Hava kirletici emisyonların düştüğünü, sera gazı emisyonlarının azaldığını, Avrupa'nın kara ve deniz alanlarının daha büyük bir kısmının korunduğunu görüyoruz. Avrupa, kentsel atıkların gittikçe artan bir bölümünü geri dönüştürmektedir. Bu kazanımların hızı önemli olmasına rağmen,, önümüzdeki zorluklar karşısında yetersizdir.

SOER 2020, üretim ve tüketim sistemlerimizin doğadan daha fazla kaynak çıkarmaya ve bunu doğanın belirli bir dönem içerisinde yenilenebileceğinden daha yüksek bir hızda gerçekleştirmeye devam ettiğini savunmaktadır. Ayrıca, mal ve hizmetleri üretme ve tüketme şeklimiz çevreye kirletici maddeler salmaktadır. Bu kirleticiler, ekosistemleri ve insan sağlığını etkileyen şekillerde karışıp birikmektedirler. İklim krizinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının etkileri ile birleştiğinde, geleceğimiz gittikçe daha kırılgan bir görünüm arz etmekte. Avrupa'daki birçok topluluk ve grup halihazırda bu durumdan etkilendiler. Çiftçiler öngörülemeyen hava koşulları ile karşı karşıyadır. Milyonlarca Avrupalı zararlı düzeylerde hava kirliliğine maruz kalmaya devam etmekte veya daha sık su baskınları yaşamaktadır. Kentsel alanlar verimli ekilebilir arazilere doğru yayılmaya ve altyapı gelişimi peyzaj işlerini parçalara ayırmaya devam etmektedir. Bu endişe verici eğilimlerin bazılarını tersine çevirmek için Avrupa'nın diğer bölgelerle ve küresel ortaklarla çalışması gerekmektedir.

Daha iyi uygulama ve kilit sistemleri hedeflemek

Avrupa ülkeleri, hali hazırda üzerinde anlaşmış oldukları mevzuatı tam olarak uygulamalıdır. Bu kesinlikle daha fazla düzelmeye neden olacaktır. Bununla birlikte, SOER 2020 bulguları, daha verimli otomobiller veya daha temiz yakıtlar gibi artan verimlilik kazanımlarının sistemsel bir değişimi başarmak için yeterli olmayacağını da doğrulamaktadır. Bu tür adımlar temiz bir hareketlilik sistemi ile sonuçlanmayacaktır. Kentsel atıkların ayrıştırılması döngüsel bir ekonomiyle sonuçlanmayacaktır. Ürünler ve üretim süreçleri, çıkarılan kaynakları ekonomi içinde tutacak şekilde tasarlanmalıdır. Karbon nötrlüğü, döngüsel ekonomi, sıfır kirlilik ve adil bir toplum hedeflerine ulaşmak için; enerji, gıda ve hareketlilik sistemlerinden başlayarak ekonomilerimizi ve günlük yaşamımızı destekleyen kilit sistemleri yeniden düşünmeli, yeniden tasarlamalı ve yeniden kurmalıyız. Bu değişiklikler, etkilenecek grupları desteklemeden başarılı olamaz. Sağlıklı ve adil bir gıda sisteminin; çiftçiler için yüksek verimlilik ve daha iyi geçim kaynağı sağlarken, tarımda kimyasalların kullanımını azaltması ve daha iyi bir peyzaj yönetimini sağlaması gerekmektedir.

Bu dönüştürücü değişiklikler, sürdürülebilir çözümlerin arttırılması ve hızlandırılması için doğru yatırımların yapılmasını ve sürdürülemez ve kirletici uygulamaların aşamalı olarak kaldırılmasını veya durdurulmasını gerektirmektedir. İnsanlara, yeniliklere ve temiz endüstrilere yapılacak doğru yatırımlar, herkes için daha iyi fırsatlar ve daha yüksek bir yaşam kalitesi yaratmaya yardımcı olabilir.

Karbon nötrlüğü, döngüsel ekonomi, sıfır kirlilik ve adil bir toplum hedeflerine ulaşmak için; enerji, gıda ve hareketlilik sistemlerinden başlayarak ekonomilerimizi ve günlük yaşamımızı destekleyen kilit sistemleri yeniden düşünmeli, yeniden tasarlamalı ve yeniden kurmalıyız.

Karbon nötrlüğü, döngüsel ekonomi, sıfır kirlilik ve adil bir toplum hedeflerine ulaşmak için; enerji, gıda ve hareketlilik sistemlerinden başlayarak ekonomilerimizi ve günlük yaşamımızı destekleyen kilit sistemleri yeniden düşünmeli, yeniden tasarlamalı ve yeniden kurmalıyız.

Gelecek vaat eden bir politika: Avrupa Yeşil Anlaşması

SOER 2020 raporumuzdan elde edilen bu önemli sonuçlar, Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta yayınlanan Avrupa Yeşil Anlaşması Bildiriminde de yansıtılmıştır. Bu bildirim, önümüzdeki beş yıl için von der Leyen Komisyonu'nun bir takım teklifler sunacağı bir eylem planını ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Bunlar arasında, AB fonlarıyla desteklenen Avrupa'nın iklimle ilgili girişimlerinde önemli bir artış, bir biyolojik çeşitlilik stratejisi, temiz hareketlilik ve sürdürülebilir finans, ve bu geçişten etkilenen insanları desteklemek için Adil Geçiş Mekanizması bulunuyor. Anlaşma, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamındaki hedefler de dahil olmak üzere, Avrupa'nın küresel hedeflere katkılarını sağlamada etkili olacaktır.

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Yeşil Anlaşması ve Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi'nde aldığı geniş destek, Avrupa'nın sürdürülebilir ve adil bir topluma doğru yeni bir rota çizme vizyonunun ve kararlılığının somut işaretleridir. Anlaşma, artan sayıda Avrupalı tarafından dile getirilen cesur eylem çağrılarına yönelik bir Avrupa politika yanıtından oluşmaktadır.Aslında, öğrenciler ve ailelerden şehirlere ve bölgelere kadar, Avrupa'da birçok insan hali hazırda bu doğrultuda çalışmaktaydı. Ancak şimdi Avrupa Yeşil Anlaşması eşi görülmemiş bir fırsat sunuyor: tüm kıta için ortak ve tutarlı bir vizyon ortaya koyuyor.

Avrupa Yeşil Anlaşması'nda belirtilen vizyona ulaşmak kolay olmayacak. Geçen hafta yayınlanan bildirim uzun bir sürecin sadece başlangıcı. Bu zorlu ama heyecan verici yolculukta, Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa'daki çevre ve iklim tartışmalarını desteklemek için mevcut en iyi bilgileri sağlamaya kararlıdır.

Hans Bruyninckx

AÇA İcra Direktörü

Bu yazı AÇA Bülteni 04/2019Aralık 2019 sayısında yayınlanmıştır.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Belge İşlemleri