următorul
anteriorul
articole

Article

Este timpul să acționăm pentru climă, natură și cetățeni

Schimba limba
Article Publicată 2020-02-03 Data ultimei modificări 2021-05-11
5 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
Anul 2019 va rămâne în memoria noastră ca un moment de cotitură pentru măsurile în domeniul climei și al mediului în Europa. Milioane de europeni și de cetățeni din lumea întreagă au participat la demonstrații și au cerut insistent factorilor de decizie politică să ia măsuri. Evaluările științifice bazate pe dovezi, printre care se numără și raportul privind starea mediului al Agenției Europene de Mediu (SOER 2020), au subliniat magnitudinea provocărilor care ne așteaptă și nevoia de a acționa urgent. Toate aceste chemări la acțiune iau acum forma unei foi de parcurs strategice: Pactul ecologic european, prezentat de Comisia Europeană, este un început promițător pentru deceniul critic care ne așteaptă.

De la elevi și familii până la orașe și regiuni, un număr mare de oameni din toate colțurile Europei iau deja măsuri în acest sens. Acum însă, Pactul ecologic european ne oferă o ocazie fără precedent, deoarece stabilește o viziune comună și coerentă pentru un continent întreg.

Hans Bruyninckx, Directorul executiv al AEM

Starea mediului în Europa: provocarea care ne așteaptă

O dată la cinci ani, Agenția Europeană de Mediu realizează un raport cuprinzător privind situația actuală și perspectivele mediului din Europa. A șasea ediție a raportului, „Mediul european — starea și perspectiva 2020”, publicată recent, se alătură vocilor tot mai numeroase care cer măsuri curajoase, decisive și imediate. Raportul SOER 2020 arată că legislația europeană și obiectivele de politică au avut succes pe multe fronturi. Emisiile de poluanți atmosferici și emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut,  iar proporția de zone terestre și maritime protejate ale Europei a crescut. Europa reciclează un procent tot mai mare de deșeuri municipale. Însă ritmul acestor îmbunătățiri, deși semnificativ, nu este suficient de alert pentru a face față provocărilor aflate la orizont.

În raportul SOER 2020 se afirmă că sistemele noastre de producție și de consum continuă să extragă resurse din natură într-o cantitate mai mare și într-un ritm mai rapid decât poate natura să regenereze într-o anumită perioadă de timp. Mai mult, modul în care producem și consumăm bunuri și servicii duce la degajarea de poluanți în mediu. Acești poluanți tind să se amestece și să se acumuleze, afectând ecosistemele și sănătatea umană. În combinație cu impactul crizei climatice și al declinului biodiversității, viitorul nostru arată din ce în ce mai fragil. Numeroase comunități și grupuri de oameni din întreaga Europă sunt deja afectate. Fermierii trebuie să facă față unor condiții meteorologice imprevizibile. Milioane de europeni continuă să fie expuși la niveluri nocive de poluare atmosferică sau se confruntă cu inundații mai frecvente. Zonele urbane continuă să înghită terenuri arabile productive, iar dezvoltarea infrastructurii continuă să fragmenteze peisajul. Pentru a inversa unele dintre aceste tendințe îngrijorătoare, Europa trebuie să colaboreze cu alte regiuni și parteneri de pe mapamond.

Concentrarea pe o mai bună implementare și modificarea sistemelor-cheie

Este necesar ca țările Europei să aplice pe deplin legislația deja convenită, acest lucru putând duce în mod cert la mai multe îmbunătățiri. Concluziile SOER 2020 confirmă totuși că sporirea treptată a eficienței, de exemplu prin mașini mai eficiente sau combustibili mai puțin poluanți, nu va fi suficientă pentru a realiza o schimbare la nivel de sistem. Demersurile de acest tip nu vor crea un sistem de mobilitate curat. Sortarea deșeurilor municipale nu va crea o economie circulară. Produsele și procesele de producție trebuie concepute astfel încât să ruleze resursele deja extrase în cadrul economiei. Pentru a obține neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, o economie circulară și o societate echitabilă și pentru a ne îndeplini ambiția de a reduce poluarea la zero, trebuie să regândim, să reconfigurăm și să reconstruim sistemele-cheie care stau la baza economiei și a vieții noastre cotidiene, începând cu sistemul energetic, cu cel alimentar și cu cel al mobilității. Aceste schimbări nu pot avea însă succes fără sprijinirea grupurilor care vor avea de suferit. Un sistem alimentar sănătos și echitabil trebuie să reducă utilizarea substanțelor chimice în agricultură și să realizeze o planificare mai bună a peisajului, asigurând totodată o productivitate crescută și o viață mai bună pentru fermieri.

Aceste schimbări revoluționare necesită efectuarea de investiții potrivite pentru a extinde și a accelera soluțiile sustenabile, eliminând treptat sau stopând practicile nesustenabile și poluante. Investițiile potrivite — în oameni, în inovare și în industrii curate — pot contribui la crearea unor șanse mai bune și la creșterea calității vieții tuturor.

Pentru a obține neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, o economie circulară și o societate echitabilă și pentru a ne îndeplini ambiția de a reduce poluarea la zero, trebuie să regândim, să reconfigurăm și să reconstruim sistemele-cheie care stau la baza economiei și a vieții noastre cotidiene, începând cu sistemul energetic, cu cel alimentar și cu cel al mobilității.

Un răspuns politic promițător: Pactul ecologic european

Aceste concluzii de importanță majoră ale raportului nostru SOER 2020 sunt oglindite fidel de Comisia Europeană în Comunicarea privind Pactul ecologic european, publicată săptămâna trecută. Comunicarea conturează un plan de acțiune pentru următorii cinci ani, în care Comisia von der Leyen va înainta o serie de propuneri. Printre acestea se numără aspirații mai ambițioase pentru Europa în ceea ce privește clima, o strategie privind biodiversitatea, o mobilitate curată și o finanțare sustenabilă, susținute de fonduri UE adaptate în acest sens, cum ar fi Mecanismul pentru o tranziție justă, menit să vină în ajutorul persoanelor afectate de această tranziție. Pactul va fi un instrument determinant prin care Europa va participa efectiv la obiectivele globale, inclusiv la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Pactul ecologic european al Comisiei Europene și sprijinul larg pe care l-a primit în Parlamentul European și în Consiliul European reprezintă semne concrete ale viziunii și hotărârii Europei de a porni pe un nou drum, în direcția unei societăți sustenabile și echitabile. Acesta este răspunsul politicii europene la apelurile tot mai frecvente de a întreprinde acțiuni curajoase, venite din partea a tot mai mulți cetățeni europeni. De altfel, de la elevi și familii până la orașe și regiuni, un număr mare de oameni din toate colțurile Europei iau deja măsuri în acest sens. Acum însă, Pactul ecologic european ne oferă o ocazie fără precedent, deoarece stabilește o viziune comună și coerentă pentru un continent întreg.

Realizarea viziunii conturate în Pactul ecologic european nu va fi o sarcină ușoară. Comunicarea prezentată săptămâna trecută este doar începutul unui proces îndelungat. În această misiune dificilă, dar palpitantă, Agenția Europeană de Mediu și-a luat angajamentul de a pune la dispoziție cele mai bune cunoștințe în domeniu, pentru a sprijini dezbaterea privind mediul și clima în Europa.

Hans Bruyninckx

Directorul executiv al AEM

Editorial publicat în ediția din decembrie 2019 a Buletinului informativ AEM 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului