kitas
ankstesnis
punktai

Politikos priemonės

Remiantis šiandien paskelbta Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaita, daugiau kaip 10 % visų Europoje nustatomų vėžio atvejų sukelia oro taršos, pasyvaus rūkymo, radono ir ultravioletinės spinduliuotės, asbesto, tam tikrų cheminių medžiagų ir kitų teršalų poveikis. Gera žinia yra tai, kad dėl šių rizikos veiksnių galima imtis prevencinių priemonių.

Šiandien paskelbtos metinės maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis, 2021 m. beveik 85 proc. Europos maudyklų atitiko griežčiausius Europos Sąjungos reikalavimus, kuriais užtikrinama puiki vandens kokybė. Iš vertinimo aiškiai matyti, kuriose Europos maudyklose šią vasarą geriausia maudytis. Vertinimas, kurį atliko Europos aplinkos agentūra (EAA), bendradarbiaudama su Europos Komisija, grindžiamas 21 859 Europos maudyklų stebėsena. Vertinta ES valstybių narių, taip pat Albanijos ir Šveicarijos maudyklų būklė 2021 m.

Daugumoje Europos šalių ir visoje ES atliekų susidarymas auga, tačiau lėčiau nei ekonomika. Tačiau, kaip teigiama neseniai paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, nėra jokių požymių, kad būtų esama arti bendro tikslo sumažinti bendrą susidarančių atliekų kiekį. Ataskaitos išvadose pabrėžiamos veiksmingesnės galimybės atliekų prevencijai, daugiausia dėmesio skiriant tekstilei.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai