kitas
ankstesnis
punktai

Article

Ryžtas ir siekis užtikrinti Europos tvarumą

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2023-06-28 Paskutinį kartą keista 2023-07-06
3 min read
1972 m. Atsimenu, kaip su tėvu ėjome namo iš Antverpeno knygų mugės nešini daugybe knygų. Tris iš jų turiu iki šiol – knygą apie nykstančias rūšis, „Times“ pasaulio atlasą ir „Limits to Growth“. Bėgant metams tėvas ir toliau skatino mane domėtis gamta – daug už mūsų artimiausią aplinką didesniu pasauliu, ir mokslu, kuris atvėrė duris svarbioms diskusijoms apie visuomenės ateitį.

Grėsmės, su kuriomis susiduriame šiandien 

Šiandien, praėjus penkiasdešimčiai metų, dabartinei visuomenei kyla ko gero didžiausios egzistencinės grėsmės  – klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, vis didesnė tarša ir planetos išteklių eikvojimas kartu su įsišaknijusią neetiška nelygybe visame pasaulyje. Beveik visur teisės aktais įteisinome ir oficialiai įtvirtinome aplinkos politiką, praplėtėme mokslinį supratimą ir patobulinome technologijas, padidinome informuotumą ir sukūrėme didelę pasaulinio valdymo infrastruktūrą. Tačiau mums nepavyko panaikinti mūsų vyraujančio ekonomikos modelio ir jo gamybos bei vartojimo sistemų esminio netvarumo.

Kaip teigia Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans: „Šis modelis negeras, reikia naujo modelio.“ 

Per tris pasaulinių tikslų kartasnuo Darbotvarkės 21 iki Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir Tvaraus vystymosi tikslųtai esmės nepasikeitė. Privalėsime atkreipti dėmesį ne vien į tai, kaip viską daryti geriau, bet ir pirmiausiakitaip. 


ES atsakymas: Europos žaliasis kursas 

Europos Sąjunga ėmėsi iniciatyvos reaguodama į šias krizes ir šiuo tikslu parengė Europos žaliąjį kursą. Be jokios abejonės, tai ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje iki šiol suformuluota plačiausio užmojo, labiausiai integruota, sisteminė ir į ateitį orientuota  politikos strategija. Ji padėtį keičia esmės. Šioje strategijoje aplinkos ir klimato tikslai susiejami su socialiniais ir ekonominiais aspektais, įskaitant sąsają su finansų pasaulio vaidmeniu ir Europos pramonės ateitimi taip, kaip ES iki šiol nebuvo įmanoma įsivaizduoti. 

Be to, labai džiugu, kad iki šiol atkakliai laikomės Europos žaliojo kurso, nors Europa patyrė COVID-19 krizę, Ukrainos karą, didelį spaudimą mūsų ekonomikai ir viešiesiems finansams bei socialinę įtampą. Kai kuriose srityse šios krizės stipriau paskatino skubius pokyčius; taip buvo ir su energetikos pertvarka, Europos biudžeto ir finansavimo nukreipimu ir Teisinga pertvarka. Pasikliaudami savo žiniomis matome gyvenimo pasaulyje, kuris yra nestabilus, neapibrėžtas, sudėtingas ir dviprasmiškas, pasekmes. Daugiau dėmesio skiriama sisteminiams tyrimams ir į veiksmus orientuotam žinių kaupimui, prognozavimo žinioms. Dar daugiau dėmesiomokslo ir politikos sąsajai, kad būtų galima reaguoti į krizines situacijas. Šios krizės taip pat paskatino platesnes diskusijas dėl Europos vaidmens pasaulyje ir mūsų modelio išorės tvarumo srities aspektų. 

Tuo pat metu atsirado įvairių argumentų, kuriais prieštaraujama Europos žaliesiems užmojams. Šiais argumentais užmirštama, kad būtina itin skubiai reaguoti į klimato kaitą, biologinės įvairovės nykimą ir netvarų išteklių naudojimą. Europos Komisijos 2023 m. metiniame darbo plane kaip reta aiškiai nurodyta, kad privalome paspartinti sisteminę mūsų visuomenių pertvarką! 

Dėl sulėtėjusio pereinamojo laikotarpio ar sumažintų užmojų reikalai ima krypti į blogąją pusę, taip elgtis neatsakinga, nes našta perkeliama ateinančioms kartoms. 

 

Mūsų vizijamūsų ryžtas 

Grįžtu prie savo tėvo. Jis buvo tikras Europos pilietis. Jis tikėjo šiuo unikaliu politiniu projektu suvienyti žemyną, kuris per šimtmečius patyrė daugybę karų. Jo nuomone, Europa – tai kur kas daugiau nei laisva rinka. Jis būtų džiaugęsis ir įgavęs vilties matydamas Europos žaliąjį kursą (ir ne tik dėl to, kad jame žinių baze nurodyta pagrindinė Agentūros ataskaita SOER 2020). Tačiau jis taip pat būtų sunerimęs dėl prarasto laiko, trumparegiškumo ir siauro požiūrio , kurie bando sumažinti užmojus, arba vis dar mano, kad galime kurti ateitį planetoje, kurią eikvojame, teršiame ir naikiname. 

Pacituosiu Jean Monnet žodžius, kai jo paklausė, ar jis optimistas: „Nesu nei pesimistas, nei optimistas. ryžtingas.“ Europos žaliojo kurso vizijai įgyvendinti artimiausiais dešimtmečiais tikriausiai reikės daugiau ryžto, nei jo reikėjo per pastaruosius ketverius metus šiam kursui parengti ir priimti su tuo susijusius teisės aktus. 

Per pastaruosius dešimt metų man buvo labai malonu dirbti EAA su darbui visas jėgas skiriančiais bendradarbiais ir lygiai tokiais pačiais partneriais mūsų tinklo ir kitų aukščiausio lygio specialistų Europos tinklų. Nuoširdžiai Jums visiems dėkoju, buvo labai malonu. 

Noriu palinkėti mums visiems asmeniškai ir kolektyviai tapti ryžtingais! 

 

Hans Bruyninckx 

Hans Bruyninckx
EAA vykdomasis direktorius

Įžanginis straipsnis, paskelbtas kovo mėnesio EAA informaciniame biuletenyje Nr. 1/2023.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: eea newsletter, editorial
Dokumento veiksmai