další
předchozí
položky

Article

Odhodlání dosáhnout udržitelnosti Evropy

Změnit jazyk
Article Publikováno 03.07.2023 Poslední změna 06.07.2023
4 min read
Vzpomínám si, jak jsem se v roce 1972 vracel s otcem domů z antverpského knižního veletrhu se spoustou knih. Tři z nich mám stále: Knihu ohrožených druhů, Atlas světa od Times a Meze růstu. Otec vždy povzbuzoval můj zájem o přírodu, o svět mnohem větší než naše bezprostřední okolí a o vědecký obor, který dal podnět k velmi důležitým diskusím o budoucnosti společnosti.

Aktuální hrozby 

Dnes, o padesát let později, zcela nepochybně čelíme nejzávažnějším existenčním hrozbám pro moderní společnost (změně klimatu, úbytku biologické rozmanitosti, rostoucímu znečištění a vyčerpání zdrojů Země), v kombinaci svysoce neetickou nerovností na celém světě. Téměř všude jsme přijali zákony a institucionalizovali politiku životního prostředí, zlepšili jsme naše vědecké poznatky a technologie, zvýšili povědomí o problematice životního prostředí a vytvořili rozsáhlou globální infrastrukturu řízení. Nepodařilo se nám však vyřešit zásadní neudržitelnost našeho převládajícího hospodářského modelu a souvisejících systémů výroby a spotřeby.

Jak prohlásil výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans: „Náš model již nefunguje, potřebujeme nový.“

Ani tři generace globálních cílů – Agenda 21, rozvojové cíle tisíciletí a cíle udržitelného rozvoje na této situaci zásadně nic nezměnily. Budeme se muset snažit nejenom dělat věci lépe, ale hlavně jinak. 


Reakce EU: Zelená dohoda pro Evropu 

Evropská unie se ujala vedení v reakci na uvedené krize a formulovala Zelenou dohodu pro Evropu. Jedná se bezpochyby o nejambicióznější, nejintegrovanější, nejsystémovější a na budoucnost nejzaměřenější politickou strategii, která kdy byla vytvořena, a to nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku. Představuje zásadní zlom. Propojuje environmentální a klimatické cíle se sociálními a ekonomickými rozměry, včetně propojení s úlohou světa financí a průmyslovou budoucností Evropy, a to způsobem, který byl v EU donedávna nemyslitelný. 

Je rovněž pozoruhodné, že Zelená dohoda pro Evropu významně udává směr i v době, kdy v Evropě čelíme krizi covidu-19, válce na Ukrajině, vážnému tlaku na naše hospodářství a veřejné finance a sociálnímu napětí. Uvedené krize v některých oblastech ještě více poukázaly na nutnost naléhavých změn, například v případě transformace energetiky, orientace evropských rozpočtů a financování a spravedlivé transformace. Při investování do znalostí jsme konfrontováni s důsledky života v nestabilním, nejistém, složitém a rozporuplném světě. Abychom byli schopni reagovat na krizové situace, soustředíme se více na systémový výzkum a získávání poznatků zaměřených na konkrétní kroky, přičemž čím dál více pozornosti věnujeme propojení vědy a politiky. Uvedené krize rovněž podnítily rozsáhlejší diskusi o úloze Evropy ve světě a o vnějších faktorech udržitelnosti našeho modelu. 

Současně se objevila řada argumentů proti zeleným cílům Evropy. Tyto argumenty neberou v potaz naléhavost, s jakou je zapotřebí řešit změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a neudržitelné využívání zdrojů. Pracovní plán Evropské komise na rok 2023 je v této otázce neobvykle jasný: je zapotřebí urychlit systémovou transformaci naší společnosti. 

Zpomalení změn nebo snižování ambicí v plnění cílů, situaci jen zhorší a pouze nezodpovědně přenáší břemeno na budoucí generace. 

 

Naše vize, naše odhodlání 

Vraťme se k mému otci. Byl to zapřisáhlý Evropan. Věřil v jedinečný politický projekt sjednocení kontinentu, který byl po celá staletí sužován nespočtem válek. Evropa pro mého otce znamenala mnohem víc než jen volný trh. Zelená dohoda pro Evropu by ho nadchla (a to nejenom proto, že čerpá poznatky ze stěžejní zprávy agentury SOER 2020). Byl by však znepokojený ztrátou času a krátkodobým a úzkoprsým přístupem k dané problematice těch, kdo se snaží snížit naše cíle, i těch, kdo si stále myslí, že můžeme mít budoucnost na planetě, kterou pleníme, znečišťujeme a ničíme. 

Použiji-li slova Jeana Monneta, když byl dotázán, zda je optimista: „Nejsem pesimista ani optimista. Jsem jen plný odhodlání.“ Vize Zelené dohody pro Evropu bude v nadcházejících desetiletích pravděpodobně vyžadovat více nasazení, než kolik ho v přechozích čtyřech letech vyžadovala její formulace a přijetí. 

V posledních deseti letech mi bylo obrovským potěšením pracovat v EEA s odhodlančými kolegy a zapálenými partnery z naší sítě a špičkovými odborníky zdalších evropských sítí . Za toto privilegium jsem velmi vděčný a z celého srdce všem děkuji. 

Dovolte mi, abych nám všem popřál dostatek osobního i kolektivního odhodlání. 

 

Hans Bruyninckx 

Hans Bruyninckx
výkonný ředitel EEA

Úvodník zveřejněný v březnovém zpravodaji (č. 1/2023) EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů