następne
poprzednie
pozycje

Article

Zdeterminowani i zaangażowani w zrównoważony rozwój Europy

Zmień język:
Article Opublikowane 2023-06-28 Ostatnio modyfikowane 2023-07-06
3 min read
Rok 1972: Pamiętam, jak wracałem z moim ojcem z targów książki w Antwerpii, dźwigając stosy książek. Zostały mi trzy z nich: książka o zagrożonych gatunkach, „Atlas Świata” wydania the Times oraz „Granice wzrostu”. Na przestrzeni lat ojciec w dalszym ciągu podsycał moją ciekawość przyrody, świata wykraczającego poza nasze bezpośrednie otoczenie i gałęzi nauki, które podejmują polemikę na temat przyszłości społeczeństwa.

Zagrożenia, przed którymi obecnie stoimy 

Dziś, pięćdziesiąt lat później, stoimy w obliczu najbardziejpalących zagrożeń dla współczesnego społeczeństwazmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności, postępującego zanieczyszczenia i uszczuplenia zasobów Ziemi w połączeniu z ekstremalnie nieetycznymi nierównościami na całym świecie. Niemal w każdym obszarze uregulowaliśmy i zinstytucjonalizowaliśmy politykę ochrony środowiska, rozwinęliśmy wiedzę naukową i technologię, zwiększyliśmy świadomość oraz stworzyliśmy rozległą infrastrukturę globalnego zarządzania. Nie udało nam się jednak rozwiązać problemufundamentalnego braku zrównoważenianaszego dominującego modelu gospodarczego wraz z jego systemami produkcji i konsumpcji.

Jak twierdzi wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji EuropejskiejFrans Timmermans : „ten model przestał działać; potrzebujemy nowego modelu”. 

Trzy generacje globalnych celów – od Agendy 21 po milenijne cele rozwoju i cele zrównoważonego rozwoju – nie zmieniły zasadniczo tej sytuacji. Będziemy musieli skupić się nie tylko na usprawnieniu naszych działań, ale przede wszystkim na zmianie sposobu, w jaki działamy. 


Odpowiedź UE: Europejski Zielony Ład 

Unia Europejska przejęła wiodącą rolę w reagowaniu na te kryzysy, tworząc Europejski Zielony Ład. Jest to bez wątpienia najbardziej ambitna, zintegrowana, systemowa i przyszłościowa strategia polityczna i organizacyjna, jaką kiedykolwiek sformułowano – nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. To przełom Łączy cele środowiskowe i klimatyczne z wymiarem społecznym i gospodarczym, w tym również z rolą świata finansów i przemysłową przyszłością Europy, w sposób, który do niedawna był nie do pomyślenia w UE. 

Należy również zauważyć, że Europejski Zielony Ład nie traci na znaczeniu w obliczukryzysu związanego z COVID-19, wojny w Ukrainie, silnej presji na naszą gospodarkę i finanse publiczne oraz napięć społecznych w Europie. W niektórych obszarach kryzysy te zwiększyły nawet potrzebę pilnych zmian, tak jak miało to miejsce w przypadku transformacji energetycznej, ukierunkowania europejskich budżetów i finansowania oraz procesu sprawiedliwej transformacji. W naszych inwestycjach w rozwój wiedzy można dostrzec konsekwencje życia w świecie VUCA (zmiennym, niepewnym, złożonym, niejednoznacznym). Więcej uwagi poświęca się badaniom systemowym i tworzeniu wiedzy ukierunkowanej na działania i wiedzy prognostycznej. Coraz większy nacisk kładzie się również na współpracę nauki i polityki w obliczu konieczności reagowania na sytuacje kryzysowe. Kryzysy te zapoczątkowały także szerszą debatę na temat roli Europy na świecie i zewnętrznych wymiarów naszego modelu zrównoważonego rozwoju. 

Jednocześnie pojawiły się różne argumentyumniejszające znaczenie proekologicznych ambicji Europy. W argumentach tych nie uwzględniono podstawowej pilnej potrzeby podjęcia działań w związku ze zmianą klimatu, utratą bioróżnorodności i brakiem zrównoważenia w zakresie wykorzystywania zasobów. Plan prac Komisji Europejskiej na 2023 r. jest w tej kwestii wyjątkowo jasny: musimy przyspieszyć systemową transformacjęnaszych społeczeństw! 

Spowolnienie przemian lub ograniczenie ambicji oznacza dalsze pogorszenie sytuacji, a tym samym stanowi nieodpowiedzialne rozwiązanie, które jedynie przenosi ciężar na przyszłe pokolenia. 

 

Nasza wizja, nasza determinacja 

Wróćmy do mojego ojcaBył zdeklarowanym Europejczykiem. Wierzył w wyjątkowy projekt politycznypolegający na zjednoczeniu kontynentu, który przez wieki był świadkiem nieskończonej liczby wojen. Europa stanowiła dla niego znacznie więcej niż wolny rynek. Byłby entuzjastycznie nastawiony do Europejskiego Zielonego Ładu - nie tylko dlatego, że wymienia on sztandarowe sprawozdanie AgencjiSOER 2020jako podstawę wiedzy. Byłby jednak równie zaniepokojonyczasem, który już straciliśmy,  krótkoterminowym i wąskim podejściemosób próbujących ograniczać ambicje lub trwających w przekonaniu, że możemy zbudować przyszłość na planecie, którą wyjaławiamy, zanieczyszczamy i niszczymy. 

Można w tym miejscu użyć słówJeana Monneta w odpowiedzi na pytanie,czy jest optymistą: „nie jestem ani pesymistą, ani optymistą. Jestem zdeterminowany”.  Wdrożenie idei Europejskiego Zielonego Ładubędzie prawdopodobnie wymagać od nas jeszczewiększej determinacji w najbliższych dziesięcioleciach, niż było to konieczne w poprzednich czterech latach formułowania i stanowienia prawa. 

W ciąguostatnich dziesięciu lat miałem ogromną przyjemność pracować w EEA z najbardziej zaangażowanymi współpracownikami i równie zaangażowanymi partnerami w naszej sieci i innych europejskich sieciach czołowych specjalistów. Z całego serca dziękuję wam za ten przywilej. 

Życzę nam wszystkim determinacji osobistej i zbiorowej! 

 

Hans Bruyninckx 

Hans Bruyninckx
Dyrektor wykonawczy EEA

Artykuł opublikowany w biuletynie EEA, wydanie z marca, nr 1/2023.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: eea newsletter, editorial
Akcje Dokumentu