następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
Bezpieczne i zrównoważone chemikalia

Chemikalia są wszędzie. Skały, morza, powietrze, rośliny, zwierzęta i my, ludzie, zbudowani jesteśmy z pierwiastków chemicznych. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie chemikalia są toksyczne. Zła wiadomość jest taka, że niektóre z nich są. Na szczęście Europa stara się ograniczyć szkody powodowane przez niebezpieczne substancje chemiczne.

Czytaj więcej

Powietrze w Europie staje się coraz czystsze i poprawia stan zdrowia ludzi

Jakość powietrza w Europie poprawia się. Mimo to zanieczyszczone powietrze nadal pogarsza stan zdrowia i powoduje zgony, którym można zapobiec, zwłaszcza w miastach. Dobrą wiadomością jest, że pomóc mogą czystsze rozwiązania dla transportu, ogrzewania, przemysłu i rolnictwa.

Czytaj więcej

Czy zauważasz szkodliwy hałas wokół siebie?

Hałas jest wszędzie. Od głośnych syren po samochody na autostradzie i samoloty nad głową – hałas jest bardziej powszechny w naszym życiu niż kiedykolwiek wcześniej. Wiele osób może nie wiedzieć, że długotrwałe narażenie na hałas drogowy jest czymś więcej niż tylko dokuczliwością – szkodzi zarówno naszemu zdrowiu fizycznemu, jak i psychicznemu.

Czytaj więcej

Jakość i ilość wody są kluczowe dla dobrostanu

Czysta woda ma kluczowe znaczenie dla przyrody oraz zdrowia i dobrostanu ludzi. Jest to również kluczowy zasób dla wielu sektorów gospodarki. Ze względu na nadmierną eksploatację i zmiany klimatu w wielu obszarach w Europie coraz częściej występuje niedobór wody. Jednocześnie zanieczyszczenie środowiska wywiera dodatkową presję na ten ograniczony zasób.

Czytaj więcej

Artykuł wstępny – Dbanie o środowisko to dbanie o nas samych

Przyroda jest podstawą naszego zdrowia i dobrostanu. Daje nam czyste powietrze, wodę, żywność, surowce i przestrzeń do rekreacji. Spędzanie czasu w przyrodzie jest korzystne dla zdrowia psychicznego. A jeśli nie dbamy o naszą planetę, jej klimat i ekosystemy, podważamy funkcjonowanie naszych społeczeństw, pogarszamy jakość naszego życia i, być może najbardziej bezpośrednio, szkodzimy naszemu dobrostanowi.

Czytaj więcej

Fale upałów i inne ekstremalne zjawiska związane z klimatem zagrażają zdrowiu, zwłaszcza osób najbardziej wrażliwych

Fale upałów, susze, pożary i powodzie w zmieniającym się klimacie mają coraz większy wpływ na nasze zdrowie i nasz dobrostan. UE intensyfikuje działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej na szczeblu krajowym, miejskim i gminnym. Czy te środki pomogą nam w przyszłości przetrwać ekstremalne zdarzenia pogodowe?

Czytaj więcej

Wywiad – Inwestowanie w bezpieczniejsze chemikalia

Niebezpieczne chemikalia są wszędzie wokół nas. Bezpieczniejsze alternatywy, chemikalia w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz to, w jaki sposób wiedza i regulacje mogą pomóc w kształtowaniu decyzji konsumentów i inwestorów, to jedne z tematów, które omówiliśmy z Jerkerem Ligthartem z ChemSec, szwedzkiej organizacji pozarządowej, której celem jest przyspieszenie przejścia do świata wolnego od niebezpiecznych chemikaliów.

Czytaj więcej

Wywiad – Czym jest Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia?

Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia EEA to kompilacja danych i map, które przedstawiają kluczowe informacje na temat jakości środowiska i ryzyka środowiskowego w całej Europie. Przeprowadziliśmy wywiad z Gerardem Sanchezem, ekspertem EEA ds. środowiska, zdrowia i dobrostanu, na temat Atlasu i tego, kto może z niego skorzystać.

Czytaj więcej

Jak sprawić, by konsumpcja i produkcja wyrobów włókienniczych stały się bardziej zrównoważone?

Jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu, jaki nasza konsumpcja wywiera na przyrodę i klimat. Jedną z kluczowych kategorii dóbr konsumpcyjnych jest odzież i pozostałe wyroby włókiennicze. Rozmawiamy z Larsem Mortensenem, ekspertem EEA ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, konsumpcji i produkcji, który opracował wiele raportów dotyczących wyrobów włókienniczych i ich wpływu na środowisko.

Czytaj więcej

Zdeterminowani i zaangażowani w zrównoważony rozwój Europy

Rok 1972: Pamiętam, jak wracałem z moim ojcem z targów książki w Antwerpii, dźwigając stosy książek. Zostały mi trzy z nich: książka o zagrożonych gatunkach, „Atlas Świata” wydania the Times oraz „Granice wzrostu”. Na przestrzeni lat ojciec w dalszym ciągu podsycał moją ciekawość przyrody, świata wykraczającego poza nasze bezpośrednie otoczenie i gałęzi nauki, które podejmują polemikę na temat przyszłości społeczeństwa.

Czytaj więcej

Najwyższy czas na zmiany w sektorze transportu

Społeczeństwa są na wiele sposobów uzależnione od ekonomicznego i skutecznego przemieszczania ludzi i towarów z jednego miejsca do drugiego. Handel międzynarodowy daje nam dostęp do zagranicznych produktów i rynków. Ludzie potrzebują sposobów umożliwiających im uczęszczanie do szkoły, pracy i innych zajęć. Transport jest zasadniczą częścią naszego stylu życia, ale w obecnym stanie jest uzależniony od paliw kopalnych i wywiera poważną presję na środowisko i klimat.

Czytaj więcej

Stan prac: Energia stanowi podstawę ambicji Europy w dziedzinie klimatu

Europa zmierza w kierunku przyszłości energii niskoemisyjnej. Rok 2020 był ważnym kamieniem milowym, ponieważ UE osiągnęła pierwsze trzy cele w zakresie klimatu i energii, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%.

Czytaj więcej

Wywiad: Inwestując w zrównoważony rozwój

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest największą wielostronną instytucją finansową na świecie i jednym z najważniejszych źródeł finansowania działań w związku ze zmianą klimatu – w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Przeprowadziliśmy wywiad z Evą Mayerhofer, wiodącą specjalistką ds. różnorodności biologicznej i środowiska w EBI, na temat wyzwań i możliwości przyspieszenia transformacji ekologicznej Europy dzięki zrównoważonemu finansowaniu.

Czytaj więcej

Przyszłość oparta na energii odnawialnej

W obliczu zmiany klimatu, gwałtownego wzrostu cen energii i obaw dotyczących bezpieczeństwa dostaw odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, wydają się oczywistym rozwiązaniem. Co należałoby zrobić, aby przekształcić obecny system energetyczny Europy w taki, który opiera się na źródłach odnawialnych?

Czytaj więcej

Wywiad: System zrównoważonego finansowania – jaki ma cel?

Czym jest zrównoważone finansowanie i jaką rolę może ono odegrać w przechodzeniu Europy na neutralność emisyjną? Zwróciliśmy się do wiodącego eksperta EEA ds. zrównoważonego finansowania, Andreasa Barkmana, o wyjaśnienie, jakie działania podejmuje UE, aby sektor finansowy odgrywał swoją rolę w ekologizacji naszego systemu finansowego, wspierając zrównoważony wzrost gospodarczy.

Czytaj więcej

Od redakcji: Utrzymanie kursu na zrównoważoną Europę

Susze, fale upałów i pożary lasów latem 2022 r. dobitnie przypomniały, dlaczego łagodzenie zmiany klimatu jest nadrzędnym wyzwaniem XXI w. Zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest najbardziej ambitnym programem działań na rzecz klimatu na świecie. Osiągnięcie tego celu jest bardzo potrzebnym wzorem dla innych krajów i regionów.

Czytaj więcej

Bezpieczna, przystępna cenowo i czysta energia w czasach kryzysu?

Europa zaspokaja coraz większą część swoich potrzeb energetycznych, korzystając ze źródeł odnawialnych, ale nadal jest zależna od ropy naftowej i gazu. W obliczu szybko zmieniających się cen energii, obaw o utrzymanie ciepła w domach tej zimy oraz zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych istnieje konieczność oszczędzania energii, dywersyfikacji jej źródeł, przyspieszenia przejścia na odnawialne źródła oraz wspierania tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji.

Czytaj więcej

Wywiad: Jak zapewnić transformację sprawiedliwą społecznie

W Europejskim Zielonym Ładzie kładzie się nacisk na niepozostawianie nikogo w tyle, zapewnienie sprawiedliwej transformacji oraz tworzenie bardziej nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Co w praktyce oznacza transformacja sprawiedliwa społecznie? Rozmawialiśmy z Jorgem Cabritą, kierownikiem ds. badań Eurofoundu.

Czytaj więcej

Klimat, przyroda i ludzie: wspólna przyszłość dla naszej planety

Stawka nigdy nie była wyższa. Nasza planeta ociepla się i traci gatunki w zastraszającym tempie. Podczas dwóch światowych konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, uczestnicy z całego świata koncentrowali się na wspólnym zagadnieniu, jakim jest klimat i różnorodność biologiczna. Wyzwania w obu obszarach są przejawami tego samego problemu: naszej niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pomimo złożonego charakteru negocjacji mają one kluczowe znaczenie dla globalnej świadomości, osiągnięcia konsensusu i podjęcia pilnych działań.

Czytaj więcej

Wywiad: Prosumenci i kryzys energetyczny – jak obywatele przyczyniają się do transformacji energetycznej w Europie

Kim są „prosumenci” energii i jaką rolę mogą odegrać w zwiększaniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Europie? Spotkaliśmy się z ekspertem EEA ds. energii i środowiska, Javierem Esparrago, aby porozmawiać o tym, jak obywatele, instytucje i przedsiębiorstwa mogą pomóc w rozwiązaniu obecnego kryzysu energetycznego, stając się prosumentami, a więc tymi, którzy zarówno wytwarzają, jak i zużywają energię odnawialną. Na początku tego miesiąca EEA opublikowała sprawozdanie przedstawiające rolę prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i ich rosnące znaczenie w upowszechnianiu lepszych i tańszych technologii i strategii politycznych, które promują ten rodzaj energii.

Czytaj więcej