następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
Poprawa efektywności środowiskowej w organizacjach

Europejska Agencja Środowiska (EEA), poza dostarczaniem wiarygodnych informacji na temat naszego środowiska i klimatu, pracuje nad poprawą swojej własnej efektywności środowiskowej jako organizacji. Przeprowadziliśmy wywiad z Melanie Sporer, która koordynuje w EEA starania w tym zakresie, korzystając z unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Czytaj więcej

Kształtowanie Europy do 2050 r.: zdrowsza, czystsza i bardziej odporna

Po roku trwania pandemii COVID-19 i jej skutków Europa przedstawia kolejne pakiety polityczne służące osiąganiu ambitnych celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Ważne jest, aby Europa nadal podążała drogą prowadzącą do osiągnięcia zakładanych celów i zadbała o to, by Europa w 2050 r. była odpornym społeczeństwem opartym na solidarności, zapewniającym zdrowe środowisko dla nas wszystkich.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie hałasem jest nadal powszechne w całej Europie, ale istnieją sposoby na jego zmniejszenie

Wiele osób na co dzień coraz częściej boryka się z hałasem. Głośne samochody na ulicy, nisko lecący samolot lub pobliski pociąg nierzadko niosą ze sobą irytację i frustrację. Ich wpływ na nasze zdrowie i środowisko może być jednak znacznie gorszy, niż nam się wydaje.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie gruntów i gleb — powszechne, rosnące i szkodliwe

Co wspólnego mają liczne winnice rozsiane po idyllicznych krajobrazach, tereny przemysłowe i wysypiska śmieci? Odpowiedzią może być obecność chemikaliów. Od metali ciężkich po zanieczyszczenia organiczne i mikroplastiki – gleba, na której uprawiamy żywność, i ziemia, na której budujemy domy, mogą być skażone różnymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia są rozpowszechnione i gromadzą się na gruntach i w glebach w Europie. Jak możemy rozwiązać ten problem?

Czytaj więcej

Zapewnienie czystych wód ludziom i przyrodzie

Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi i jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom na naszej planecie. 96,5% zasobów wód na Ziemi znajduje się w oceanach w postaci wody słonej, podczas gdy pozostałe 3,5% to woda słodka – jeziora, rzeki, wody podziemne i lód. Dobre zarządzanie tym ograniczonym i cennym zasobem jest konieczne do osiągnięcia dobrej jakości życia ludzi i równowagi w przyrodzie.

Czytaj więcej

Poprawa jakości powietrza przekłada się na lepszy stan zdrowia i lepszą produktywność

W ostatnich dekadach jakość powietrza w Europie znacznie się poprawiła, ale zanieczyszczenia nadal szkodzą naszemu zdrowiu i środowisku. Działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia poprawiłyby jakość naszego życia, przyniosłyby oszczędności w ochronie zdrowia, zwiększyłyby produktywność pracowników i chroniłyby środowisko.

Czytaj więcej

Wywiad - Radzenie sobie z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi ze złego stanu środowiska

Zdaniem WHO zanieczyszczenie środowiska odpowiada rocznie za 1,4 miliona zgonów w Europie, którym można było zapobiec. Widać jednak poprawę tej sytuacji, a Europejski Zielony Ład może być okazją do przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju. O zanieczyszczeniach i zdrowiu rozmawialiśmy z Francescą Racioppi, przewodniczącą Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia WHO.

Czytaj więcej

Wyzwanie związane z redukcją zanieczyszczeń przemysłowych

Zanieczyszczenie przemysłowe w Europie spada dzięki połączeniu regulacji, rozwoju produkcji i inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska. Przemysł nadal jednak zanieczyszcza środowisko, a dążenie do eliminacji emisji zanieczyszczeń w tym sektorze jest ambitnym wyzwaniem.

Czytaj więcej

Wywiad - Czy zanieczyszczający płaci?

U podstaw przepisów o ochronie środowiska w UE leży prosty, ale niezawodny pomysł: zasada „zanieczyszczający płaci”. Została ona wprowadzona w formie podatków, grzywien i innych środków, takich jak kwoty emisji zanieczyszczeń i dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko. O tej zasadzie, jej zaletach i wadach rozmawialiśmy z profesorem Geertem van Calsterem.

Czytaj więcej

Zdrowe życie w chemicznym świecie

Możemy podzielić zanieczyszczenia na kategorie według tego, gdzie się znajdują – w glebie, wodzie czy powietrzu – lub możemy spojrzeć na różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak chemikalia. Syntetyczne substancje chemiczne są wszędzie wokół nas. Niektóre z nich mogą być jednak bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Jak możemy ograniczyć negatywny wpływ chemikaliów, które stały się częścią naszego obecnego stylu życia?

Czytaj więcej

W kierunku całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Europie

Minionej wiosny w ciągu kilku tygodni koronawirus zmienił świat. To, co uznawaliśmy za oczywiste, nagle stało się dla nas niedostępne. Pandemia zaskoczyła świat, ale gdybyśmy spytali naukowca zajmującego się chorobami zakaźnymi, odpowiedziałby, że była to tylko kwestia czasu.

Czytaj więcej

Strategia EEA-Eionet na lata 2021-2030: Udostępnianie danych i wiedzy, aby osiągnąć europejskie cele w zakresie klimatu i środowiska

Nasza wspólna strategia wskazuje kierunek podejmowanych działań. Wprowadza nowy sposób współpracy i tworzenia wiedzy —sprawniejszy, bardziej elastyczny, bardziej proaktywny i bardziej wykonalny — odpowiadający wyzwaniom, którym będziemy musieli stawić czoła, oraz wiedzy, jakiej będziemy potrzebować w ciągu kolejnych dziesięciu lat.

Czytaj więcej

Zdrowie i środowisko, w tym zanieczyszczenie powietrza i hałas – działania EEA w centrum uwagi

Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie hałasem i wpływ zmian klimatu to kluczowe zagrożenia dla codziennego zdrowia i dobrego samopoczucia Europejczyków. Rozmawialiśmy z Catherine Ganzleben, kierowniczką grupy ds. zanieczyszczenia powietrza, środowiska i zdrowia, Albertem Gonzálezem, ekspertem EEA ds. jakości powietrza, oraz Eulalią Peris, ekspertką EEA ds. zanieczyszczenia hałasem, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co Europejska Agencja Środowiska robi, aby pogłębić wiedzę w tej ważnej dziedzinie.

Czytaj więcej

W stronę Europy 2030: odporna natura, zrównoważona gospodarka i zdrowe życie

Pandemia COVID-19 stanowi wyraźny przykład tego, jak kruche w świetle poważnego wstrząsu są nasze społeczeństwa i gospodarki. Przewiduje się, że na skutek degradacji środowiska i zmiany klimatu takie wstrząsy będą jeszcze częstsze i bardziej dotkliwe. Wobec niepewności i wielu wyzwań naszą jedyną słuszną możliwością jest zapewnienie, że każda decyzja podjęta w tym krytycznym okresie zbliża nas do ustanowionych celów społecznych i jest związana ze zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej

W jakim stopniu nowo wprowadzane produkty z biodegradowalnych, kompostowalnych i biopochodnych tworzyw sztucznych są ekologiczne?

Mamy świadomość, że zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i odpady tworzyw sztucznych stanowią duży problem dla środowiska. W ostatnich latach na rynek wprowadzono nowe produkty z tworzyw sztucznych, rzekomo lepsze dla środowiska. Niedawno opublikowany briefing Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ocenia ich korzyści dla środowiska. Aby dowiedzieć się więcej, przeprowadziliśmy rozmowę z Almut Reichel, ekspertką ds. zrównoważonego wykorzystania zasobów i odpadów w EEA.

Czytaj więcej

Prospektywne oceny w celu lepszego zrozumienia perspektyw zrównoważonego rozwoju

Europejska Agencja Środowiska (EEA) niedawno opublikowała raport o czynnikach napędzających zmiany, wpływających na europejskie perspektywy w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadziliśmy wywiad z kierownikiem projektu odpowiedzialnym za ten raport — Lorenzem Beninim, który pracuje w EEA jako ekspert ds. ocen systemowych i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Razem możemy iść naprzód: w kierunku zrównoważonej planety po kryzysie związanym z koronawirusem

Jak możemy budować bardziej zrównoważony i odporny świat w świetle kryzysu wywołanego przez koronawirusa? W tym niezwykle istotnym okresie, kiedy to podejmowane będą kluczowe, kształtujące naszą przyszłość decyzje o odbudowie, Europejska Agencja Środowiska (EEA) dokona zestawienia wiedzy o koronawirusie i informacji dotyczących środowiska, co będzie stanowić jej wkład w merytoryczną debatę.

Czytaj więcej

Refleksja nad ambicjami w zakresie neutralności klimatycznej w Europie w czasach Covid-19

Państwa europejskie podejmują drastyczne środki w celu ograniczenia wpływu Covid-19 na zdrowie Europejczyków i gospodarkę. Kryzysy takie jak ten mają zwykle natychmiastowy i poważny wpływ na całe społeczności i gospodarkę. Biorąc pod uwagę wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na kluczowe sektory gospodarki, można się spodziewać, że zmniejszy on niektóre negatywne skutki działalności gospodarczej dla środowiska i klimatu. Ale to nie przez gwałtowne i nagłe wstrząsy, których ogromne koszty ponosi społeczeństwo, Unia Europejska pragnie przekształcić gospodarkę, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Europejski Zielony Ład i niedawno opublikowana propozycja Europejskiego prawa o klimacie wzywają do nieodwracalnego i stopniowego ograniczania emisji przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej transformacji i wspieraniu tych, którzy mogą ucierpieć na w tym procesie.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie hałasem stanowi poważny problem zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska

Zanieczyszczenie hałasem stanowi coraz poważniejszy problem w całej Europie, a wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jaki wpływ ma ono na ich zdrowie. Podczas spotkania z Eulalią Peris, ekspertem Europejskiej Agencji Środowiska do spraw zanieczyszczenia hałasem, omówiliśmy najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu EEA zatytułowanym „Environmental noise in Europe — 2020” („Hałas w środowisku w Europie — 2020”), opublikowanym na początku marca.

Czytaj więcej

Czas na działania dla klimatu, natury i ludzi

Rok 2019 zostanie zapamiętany jako przełomowy dla działań na rzecz klimatu i środowiska w Europie. Miliony Europejczyków i ludzi na całym świecie uczestniczyły w demonstracjach i wzywały polityków do podjęcia odpowiednich działań. Sprawdzone empirycznie oceny naukowe, w tym raport Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska (SOER 2020), podkreślają skalę nadchodzących wyzwań i pilną potrzebę działania. Wyzwania te stają się teraz planem działań politycznych. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu, zaprezentowana przez Komisję Europejską, to obiecujący wstęp do działań w nadchodzącej krytycznej dekadzie.

Czytaj więcej