επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Άρθρα

Αλλαγή γλώσσας
άρθρα
Menu
Συνέντευξη — Αναζήτηση λύσεων για την κλιματική αλλαγή: η προσαρμογή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνίες μας μπορούν να αντιμετωπίσουν και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις απειλές και τους κινδύνους που απειλούν την υγεία και την ευημερία μας αποτέλεσαν βασικούς τομείς εργασίας του ΕΟΠ τη χρονιά που διανύουμε. Συνομιλήσαμε με τρεις εμπειρογνώμονες, την Ine Vandecasteele, την Aleksandra Kazmierczak και την Eline Vanuytrecht, οι οποίες εξέτασαν συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την προσαρμογή μας και να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα στις πόλεις, καθώς και να εντοπίσουμε τους αναδυόμενους κλιματικούς κινδύνους για την υγεία που θέτουν οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και η ποιότητα των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατεύθυνση της Ευρώπης

Οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη πρόκειται να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καθορίσουν την πορεία των πολιτικών της ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ρωτήσαμε τη Leena Ylä-Mononen, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με τη σημασία αυτών των εκλογών, καθώς και τις μελλοντικές περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη — Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων της Ευρώπης

Ο ΕΟΠ μόλις δημοσίευσε την ευρωπαϊκή αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων (EUCRA), μια σημαντική έκθεση που αναμένεται να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με τους συναδέλφους μας Julie Berckmans, Marianne Dons Tychsen και Hans-Martin Füssel, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά τα τελευταία δύο χρόνια για τη σύνταξη της έκθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριο άρθρο - Από τον φιλόδοξο στόχο πολιτικής στη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα στην Ευρώπη

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν όλους μας — την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία μας. Για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων και επιπτώσεων, η Ευρώπη έχει καθορίσει φιλόδοξες πολιτικές και στόχους. Ο απολογισμός της προόδου δείχνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως οι πολιτικές για το περιβάλλον και το κλίμα και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, εφόσον απαιτείται, καθώς και να ενσωματωθούν τα μέτρα αυτά σε άλλους τομείς πολιτικής, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να πετύχει τους στόχους της. Η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης θα είναι καίριας σημασίας για να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδος.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα — Καθαρότερος αέρας, σταθερό κλίμα και υγιέστερη ζωή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα με τη θέσπιση και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων από τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμα υψηλότερος όταν συνδυάζεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που πλήττουν περισσότερο τις ευάλωτες ομάδες, όπως τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη - Τι ρόλο διαδραματίζει η βιομάζα στις φιλοδοξίες βιωσιμότητας της Ευρώπης;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη βιομάζα και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να στηρίξει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Συζητήσαμε με την κ. Katarzyna Kowalczewska, εμπειρογνώμονα του ΕΟΠ σε θέματα γεωργίας και ενσωμάτωσης του τομέα LULUCF (Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία), σχετικά με την πρόσφατη δημοσίευση του ΕΟΠ με τίτλο «Το ευρωπαϊκό παζλ της βιομάζας» και την ρωτήσαμε τους λόγους για τους οποίους το θέμα απαιτεί προσεκτική εξέταση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη — Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διερευνά την έκθεση του πληθυσμού στη δισφαινόλη Α

Η χρήση και η έκθεση του πληθυσμού στη συνθετική χημική ουσία δισφαινόλη Α (BPA), η οποία χρησιμοποιείται σε πολλά πλαστικά και μεταλλικά δοχεία τροφίμων και άλλα καταναλωτικά προϊόντα, προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία σε πολλούς Ευρωπαίους. Συναντηθήκαμε με τον Magnus Løfstedt, εμπειρογνώμονα του ΕΟΠ σε θέματα χημικών ουσιών, περιβάλλοντος και υγείας, για να συζητήσουμε το πρόσφατα δημοσιευθέν ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η δισφαινόλη Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριο άρθρο - Προετοιμάζοντας την Ευρώπη για την κλιματική αλλαγή

Το καλοκαίρι του 2023 θα παραμείνει στη μνήμη λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων: από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έως καταστροφικές πλημμύρες σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για τα γεγονότα αυτά και τις επιπτώσεις τους; Οι συνεχείς καύσωνες που πλήττουν εκατομμύρια Ευρωπαίους σε ολόκληρη την ήπειρο, οι δασικές πυρκαγιές και οι αιφνίδιες πλημμύρες που προκάλεσαν ζημιές σε πολλούς δήμους, απαιτούν ακόμη πιο φιλόδοξη δράση για την προετοιμασία μας για μια νέα πραγματικότητα, επιταχύνοντας παράλληλα τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη η κατανάλωση και η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων;

Οι πολίτες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της ανθρώπινης κατανάλωσης στη φύση και το κλίμα. Μία από τις βασικές κατηγορίες καταναλωτικών ειδών είναι τα είδη ένδυσης και άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Μιλήσαμε με τον Lars Mortensen, εμπειρογνώμονα του ΕΟΠ σε θέματα κυκλικής οικονομίας, κατανάλωσης και παραγωγής, ο οποίος εργάστηκε πάνω σε διάφορες αξιολογήσεις σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασιστικότητα και προσήλωση στη βιωσιμότητα της Ευρώπης

Βρισκόμαστε στο 1972: θυμάμαι που επιστρέφαμε με τον πατέρα μου στο σπίτι με τα πόδια από την έκθεση βιβλίου της Αμβέρσας, φορτωμένοι με βιβλία. Τρία από αυτά έχω κρατήσει μέχρι και σήμερα: ένα βιβλίο σχετικά με τα απειλούμενα είδη, τον Παγκόσμιο Άτλαντα των Times και το Limits to Growth (Τα όρια της ανάπτυξης). Όλα αυτά τα χρόνια, ο πατέρας μου έχει εξάψει την περιέργειά μου για τη φύση, έναν κόσμο πολύ μεγαλύτερο από το άμεσο περιβάλλον μας, και για την επιστήμη που άνοιξε έναν κρίσιμο διάλογο σχετικά με το μέλλον της κοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμα, φύση και άνθρωπος: ένα κοινό μέλλον για τον πλανήτη μας

Ποτέ δεν διακυβεύονταν τόσα πολλά. Ο πλανήτης μας θερμαίνεται και χάνει είδη με ανησυχητικό ρυθμό. Στο πλαίσιο δυο παγκόσμιων διασκέψεων τους δύο προηγούμενους μήνες συγκεντρώθηκαν συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο για να συζητήσουν ένα κοινό θέμα –το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Οι προκλήσεις και στους δύο αυτούς τομείς αποτελούν συμπτώματα του ίδιου προβλήματος: της μη βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσής μας. Παρά την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων, αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για την ευαισθητοποίηση, τη συναίνεση και την επείγουσα δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη — Παραγωγοί-καταναλωτές και ενεργειακή κρίση: η συμβολή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης

Τι είναι οι παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας και ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη; Συναντηθήκαμε με τον Javier Esparrago, εμπειρογνώμονα του ΕΟΠ σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, και συζητήσαμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, τα θεσμικά όργανα και οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, μέσω της εξέλιξής τους σε παραγωγούς-καταναλωτές που παράγουν αλλά και καταναλώνουν ανανεώσιμη ενέργεια. Ο ΕΟΠ δημοσίευσε στις αρχές Σεπτεμβρίου έκθεση, η οποία παρέχει μια επισκόπηση του αυξανόμενου ρόλου των παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης καλύτερης και φθηνότερης τεχνολογίας και των πολιτικών που την προωθούν.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2022: Ζώντας σε μια κατάσταση πολλαπλών κρίσεων

Φαίνεται ότι βιώνουμε τη μία κρίση μετά την άλλη — πανδημία, ακραία κύματα καύσωνα και ξηρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, πληθωρισμός, πόλεμος και ενεργειακή κρίση. Ο χειμώνας εικάζεται ότι θα χαρακτηρίζεται από διαρκή αβεβαιότητα, υψηλή μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τροφίμων, η οποία θα πλήξει ορισμένες χώρες και ομάδες περισσότερο από άλλες. Η αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ιδίως μακροπρόθεσμα, απαιτεί σταθερή πολιτική δέσμευση και επενδύσεις στη βιωσιμότητα με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας.

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία στο επίκεντρο: Η πορεία προς την εκμηδένιση της ρύπανσης σημαίνει πιο υγιείς ζωές στην Ευρώπη

Η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Οι εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έχουν επισημάνει αυτές τις επιπτώσεις και τα δυνητικά οφέλη που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Μπορούμε να αποτρέψουμε ορισμένα περιστατικά καρκίνου· μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας με κάθε δράση που λαμβάνουμε προς την εκμηδένιση της ρύπανσης στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεταφορών στην Ευρώπη

Μπορεί μεν οι μεταφορές να συνδέουν ανθρώπους, περιοχές, κουλτούρες και οικονομίες, ασκούν όμως και μεγάλη πίεση στο περιβάλλον και το κλίμα. Συζητήσαμε με δύο εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος, τους Rasa Narkeviciute και Tommaso Selleri, σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ώστε το σύστημα μεταφορών της Ευρώπης να καταστεί πιο βιώσιμο, καθώς και σχετικά με την έκθεση που δημοσιεύσαμε πρόσφατα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη — Πώς θα επιτύχει η Ευρώπη μηδενικά επίπεδα ρύπανσης;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει φιλόδοξα σχέδια προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές ρύπων και γενικότερα η ρύπανση κατά τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτά περιλαμβάνεται το πρόσφατο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση το οποίο στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συναντηθήκαμε με τον Ian Marnane, εμπειρογνώμονα του ΕΟΠ σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ευημερίας. Ο Ian συμμετέχει στη σύνταξη της προσεχούς έκθεσης του ΕΟΠ σχετικά με τη μηδενική ρύπανση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεγγύη στην Ευρώπη σε καιρό πολέμου

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας άλλαξε τη ζωή των Ουκρανών από τη μία μέρα στην άλλη. Οι επιπτώσεις αυτού του αδικαιολόγητου πολέμου γίνονται αισθητές όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και πολύ πιο πέρα από τα σύνορά της, και θα συνεχίσουν να μας επηρεάζουν όλους για χρόνια, ακόμη και τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεγγύη είναι το κλειδί για την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον

Το έτος 2021 σημαδεύτηκε από την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και ανησυχίες για την υγεία. Για την ανάκαμψη της Ευρώπης, θα χρειαστεί να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις το 2022. Η καθυστερημένη ανάληψη δράσης ή λιγότερο φιλόδοξοι στόχοι είναι πιθανότερο να επιφέρουν υψηλότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος μακροπρόθεσμα. Η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων σε αυτήν τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο ως εταίροι του ΕΟΠ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό χωρών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Πώς συμβάλλει η συνεργασία αυτή στο έργο της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και ποια είναι τα οφέλη για την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο; Συζητήσαμε με τον Luc Bas, επικεφαλής του Προγράμματος Συντονισμού, Δικτύων και Στρατηγικής, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΠ συνεργάζεται με τις χώρες αυτές για τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και το περιβάλλον

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) δημοσίευσαν πρόσφατα την περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές (EMTER), η οποία αποτελεί μια κοινή εκτίμηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών. Πήραμε συνέντευξη από τον Stéphane Isoard, επικεφαλής της ομάδας του ΕΟΠ για θέματα υδάτων και θάλασσας, ο οποίος ηγείτο της ομάδας εργασίας του ΕΟΠ που συνέταξε την έκθεση.

Διαβάστε περισσότερα

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων