επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Article

Κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και το περιβάλλον

Αλλαγή γλώσσας
Article Δημοσίευση 08/11/2021 Τελευταία τροποποίηση : 09/02/2023
1 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) δημοσίευσαν πρόσφατα την περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές (EMTER), η οποία αποτελεί μια κοινή εκτίμηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών. Πήραμε συνέντευξη από τον Stéphane Isoard, επικεφαλής της ομάδας του ΕΟΠ για θέματα υδάτων και θάλασσας, ο οποίος ηγείτο της ομάδας εργασίας του ΕΟΠ που συνέταξε την έκθεση.

Ποιος στόχος επιδιώχθηκε με την κατάρτιση της έκθεσης EMTER;

Κύριος στόχος της έκθεσης ήταν να παράσχει μια τεκμηριωμένη επισκόπηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που συνδέονται με τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και να επισημάνει πού βρίσκονται οι κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η έκθεση EMTER είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ανάλυση του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομίας μας και της καθημερινής αντιμετώπισης των αναγκών των πολιτών. Η συνεργασία με τον EMSA και η έκθεση αποτελούν κρίσιμο βήμα για την κάλυψη των κενών γνώσης στον τομέα αυτό.

Ποια ήταν τα κύρια πορίσματα της έκθεσης;

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες του κλάδου έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ. Τα πλοία εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρικούς ρύπους και υποθαλάσσιο θόρυβο. Πρόσθετους παράγοντες ανησυχίας αποτελούν η εξάπλωση των μη αυτόχθονων ειδών και η ρύπανση των υδάτων.

Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών έχει λάβει μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη της βιωσιμότητας, δεδομένου ότι ο τομέας αναμένεται να αναπτυχθεί έντονα τις επόμενες δεκαετίες.

Γιατί επιλέξατε να καταρτίσετε την έκθεση σε συνεργασία με τον EMSA και πόσο απέδωσε αυτή η συνεργασία;

Θεωρήσαμε ότι υπήρχαν πολλές δυνατότητες συνεργασίας στο συγκεκριμένο θέμα και ενώσαμε τις δυνάμεις μας, καθώς ο EMSA διαθέτει τεράστια εμπειρογνωσία στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ενώ ο ΕΟΠ διακρίνεται στον τομέα της περιβαλλοντικής και κλιματικής ανάλυσης. Προσωπικά θεωρώ ότι η συνεργασία υπήρξε εξαιρετική και πολύ αποδοτική, καθώς αμφότεροι οι οργανισμοί είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν το σύνολο των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωσίας τους για την επιδίωξη κοινής αξιολόγησης. Εξάλλου, η συνεργασία επαινέθηκε από σημαντικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες. 

Τι κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εντόπισε η έκθεση;

Η υγεία και η ευημερία των πολιτών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, είναι η οι κύριοι στόχοι της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Για την υποστήριξη των στόχων αυτών υπάρχουν πολλά νομοθετικά πλαίσια και πρωτοβουλίες, όπως το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, η πρωτοβουλία «Fuel EU Maritime», και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη διεθνών εταιρικών σχέσεων είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς ο κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς εμπορίου. Γενικά, πρόκειται για μια ευκαιρία που παρέχει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου και έξυπνου κλάδου θαλάσσιων μεταφορών.

Τι άλλο έργο επιτελεί ο ΕΟΠ σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα;

Ο ΕΟΠ διαθέτει ευρύτατες γνώσεις και εμπειρογνωσία σε θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Πέρυσι, δημοσιεύσαμε την έκθεση Θαλάσσια μηνύματα II, η οποία παρέχει πλήρη επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη, καθώς και επισκόπηση της χρήσης των ευρωπαϊκών θαλασσών και των συνδυασμένων επιπτώσεών της στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα και αναλύουμε την κατάσταση των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης.

Όλοι αυτοί οι πόροι και άλλες θεματικές αναλύσεις διατίθενται μέσω της πύλης WISE-Marine και του διαδικτυακού τόπου του ΕΟΠ.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Επικεφαλής Ομάδας — Ύδατα και θάλασσα
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Ενέργειες Εγγράφων