dalje
prethodno
stavke

Article

Zajedničko djelovanje usmjereno na stjecanje boljeg znanja o pomorskom prometu i okolišu

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2021-11-08 Zadnja izmjena 2023-02-09
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Europska agencija za okoliš (EEA) i Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) nedavno su objavile Izvješće o utjecaju europskog pomorskog prometa na okoliš (European Maritime Transport Environmental Report (EMTER)), koje sadržava zajedničku procjenu utjecaja pomorskog prometa na okoliš u Europi. Razgovarali smo sa Stéphaneom Isoardom, voditeljem skupine za teme povezane s vodama i morem u EEA-u, koji je predvodio tim EEA zadužen za izradu tog izvješća.

Koji je bio cilj izrade Izvješća o utjecaju europskog pomorskog prometa na okoliš?

Glavna svrha izvješća bila je pružiti pregled činjenica u području zaštite okoliša koja se mogu povezati sa sektorom pomorskog prometa te istaknuti glavne probleme i mogućnosti. Izvješće o utjecaju europskog pomorskog prometa na okoliš obuhvaća prvu analizu pomorskog sektora na razini Europe, a riječ je o sektoru koji je ključan dio svjetske trgovine, našeg gospodarstva i svakodnevnog odgovaranja na potrebe građana. Suradnja s EMSA-om i izrada izvješća ključni su elementi koji vode popunjavanju praznina fonda znanja u tom području.

Koji su glavni zaključci izvješća?

Pomorski promet ključan je za europsko gospodarstvo. Međutim, aktivnosti tog sektora istodobno utječu na okoliš, klimu te zdravlje i dobrobit građana EU. Brodovi ispuštaju znatne količine stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zrak te su izvor znatne količine podvodne buke. Dodatan je razlog za zabrinutost njihova uloga u širenju neautohtonih vrsta i onečišćavanju vode.

Pomorski sektor poduzeo je mjere za smanjenje utjecaja na okoliš. Međutim, za postizanje održivosti potrebno je poduzeti mnogo više, posebno s obzirom na činjenicu da se očekuje kako će taj sektor u narednim desetljećima znatno rasti.

Kako to da ste odlučili izraditi izvješće u suradnji s EMSA-om i kako je suradnja funkcionirala?

Smatrali smo da je ta tema dobra prilika za suradnju i zajedničko djelovanje, s obzirom na impresivno znanje i iskustvo EMSA-e u području pomorskog sektora te stručnost EEA u području analize okoliša i klime. Osobno smatram da je naša suradnja bila izvrsna i vrlo učinkovita te da su obje agencije svojim vještinama i iskustvom mogle pridonijeti ostvarenju zajedničke procjene, a suradnju su pohvalili i ključni dionici.

Što Europa poduzima kako bi odgovorila na izazove utvrđene u izvješću?

Osiguravanje zdravlja i dobrobiti građana te zaštita okoliša i klime ključni su ciljevi Europskog zelenog plana. Kako bi se pružila potpora ostvarenju tih ciljeva, uspostavljeno je više zakonodavnih okvira i pokrenut je niz inicijativa, kao što su Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja, inicijativa za upotrebu održivih alternativnih goriva u pomorskom sektoru FuelEU Maritime i integrirana pomorska politika.

Izgradnja međunarodnih partnerstava također je od ključne važnosti s obzirom na to da je riječ o sektoru koji je sastavni dio svjetske trgovine. Sve u svemu, pred nama je prilika da Europa bude predvodnik u razvoju održivog i pametnog sektora pomorskog prometa.

Koje druge aktivnosti EEA provodi u području zaštite morskog okoliša?

Europska agencija za okoliš ima vrlo široko znanje i stručno iskustvo kad je riječ o pitanjima morskog okoliša. Prošle smo godine objavili izvješće Poruke iz mora II. (Marine Messages II), u kojem se pruža iscrpan pregled stanja morskog okoliša u Europi zajedno s pregledom iskorištavanja europskih mora te kombiniranih učinaka koje isto ima na morske ekosustave. Prikupljamo podatke o morskom otpadu i analiziramo stanje voda za kupanje u Europi.

Svi ti resursi i druge tematske analize dostupni su na portalu WISE-Marine i mrežnom mjestu EEA-a.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Voditelj skupine – Vode i more
Europska agencija za okoliš

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument