neste
forrige
elementer

Article

Felles innsats for bedre kunnskap om sjøtransport og miljø

Endre språk
Article Publisert 16.11.2021 Sist endret 09.02.2023
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) har nylig publisert European Maritime Transport Environmental Report (EMTER), som er en felles vurdering av miljøvirkningene av sjøtransport i Europa. Vi intervjuet Stéphane Isoard, leder for gruppen for vann og marine emner ved EEA, som ledet EEA-teamet som jobbet med rapporten.

Hva var målet med å lage EMTER-rapporten?

Hovedmålet med rapporten var å gi en saklig oversikt over miljøspørsmålene som er knyttet til sjøtransportsektoren og peke på hvor de viktigste utfordringene og mulighetene er.EMTER-rapporten er den første europeiske analysen av maritim sektor som er en sentral del av den globale handelen, økonomien vår, og i å ivareta folks behov daglig. Det felles arbeidet med EMSA og rapporten er et viktig skritt for å fylle kunnskapshull på dette området.

Hva er de viktigste funnene i rapporten?

Sjøtransport er avgjørende for Europas økonomi. Samtidig har sektorens virksomhet innvirkning på miljøet, klimaet og EU-borgeres helse og velvære. Skip slipper ut betydelige mengder klimagasser, luftforurensning og undervannsstøy; spredning av ikke-innfødte arter og vannforurensning er ytterligere bekymringer.

Den maritime sektoren har gjennomført betydelige tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. Det er imidlertid mye mer som trengs for å oppnå bærekraft, særlig siden sektoren forventes å vokse sterkt de neste tiårene.

Hvorfor valgte dere å lage rapporten i samarbeid med EMSA og hvordan fungerte samarbeidet?

Vi følte at det var stort potensial for å jobbe med dette emnet sammen og slå oss sammen, ettersom EMSA har enorm kompetanse innen maritim sektor mens vi i EEA er sterke på miljø- og klimaanalyser. Jeg føler personlig at samarbeidet var utmerket og svært effektivt, der begge byråer kunne bidra med sitt sett av ferdigheter og erfaring mot en felles vurdering, og samarbeidet er blitt hyllet av viktige interessenter.

Hva gjør Europa for å løse utfordringene som er identifisert i rapporten?

Folks helse og velvære og beskyttelse av miljø og klima er sentrale mål for European Green Deal. For å støtte disse målene er det flere lovgivningsmessige rammer og initiativer, for eksempel handlingsplanen for null forurensning, Fuel EU Maritime og den integrerte havpolitikken.

Samtidig er det viktig å bygge internasjonale partnerskap siden sektoren er en integrert del av global handel. Alt i alt er det en mulighet for Europa å gå foran i utviklingen av en bærekraftig og smart sjøtransportsektor.

Hvilket annet arbeid gjør EEA med marine spørsmål?

EEA har meget bred kunnskap og kompetanse innen marine miljøspørsmål. I fjor publiserte vi Marine messages II, som gir en uttømmende oversikt over tilstanden til havmiljøet i Europa sammen med en oversikt over bruken av Europas hav og dens samlede effekt på marine økosystemer. Vi samler inn data om søppel til havs og analyserer tilstanden til Europas badevann.

Alle disse ressursene og andre tematiske analyser er tilgjengelige via WISE-Marine og EEAs nettsted.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Gruppeleder – vann og sjø
Det europeiske miljøbyrået


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumenter handlinger