næste
forrige
emner

Article

Fælles indsats skal styrke vores viden om søtransport og miljø

Skift sprog
Article Udgivet 16/11 2021 Sidst ændret 09/02 2023
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) har for nylig offentliggjort European Maritime Transport Environmental Report (EMTER), der er en fælles vurdering af søtransportens virkninger på miljøet i Europa. Vi interviewede Stéphane Isoard, som er leder af EEA's gruppe vedrørende vand- og havspørgsmål og som har ledet EEA's team i arbejdet med rapporten.

Hvad var målsætningen for EMTER-rapporten?

Hovedformålet med rapporten var at give et faktuelt overblik over miljøspørgsmål knyttet til søtransportsektoren, og påpege, hvor de største udfordringer og muligheder ligger. EMTER-rapporten er den første europæiske analyse af den maritime sektor, som er en central del af den globale handel, vores økonomi og den daglige opfyldelse af folks behov. Samarbejdet med EMSA og rapporten er et afgørende skridt mod at udfylde huller i vores viden på området.

Hvad er hovedresultaterne af rapporten?

Søtransporten er af afgørende betydning for Europas økonomi. Samtidig har aktiviteterne i sektoren indvirkning på miljøet, klimaet og EU-borgernes sundhed og trivsel. Skibe afgiver betydelige mængder drivhusgasser, luftforurenende stoffer og undervandsstøj. Andre problemer er spredning af ikke-hjemmehørende arter og vandforurening.

Søtransportsektoren har iværksat tiltag til at mindske sine miljøvirkninger. Men for at opnå bæredygtighed skal der meget mere til, navnlig da sektoren ventes at vokse kraftigt i de kommende årtier.

Hvorfor valgte I at udarbejde rapporten i samarbejde med EMSA, og hvordan har samarbejdet fungeret?

Vi fornemmede, at der var et stort potentiale i at samarbejde om emnet og forene kræfterne, da EMSA har en enorm ekspertise inden for den maritime sektor, mens vi i EEA er stærke inden for miljø- og klimaanalyse. Personligt føler jeg, at samarbejdet mellem de to agenturer har været glimrende og meget effektivt, da begge agenturer har kunnet bidrage til det fælles mål med vores færdigheder og erfaring, og samarbejdet er blevet rost af centrale interessenter.

Hvad gør Europa for at tackle de udfordringer, der identificeres i rapporten?

Menneskers sundhed og trivsel, og beskyttelse af miljø og klima er centrale mål i Den europæiske grønne pagt. Til støtte for mål er der en række lovgivningsmæssige rammer og initiativer som Handlingsplanen for nulforurening, Fuel EU Maritime og Den integrerede havpolitik.

Samtidig er det vigtigt at opbygge internationale partnerskaber, da sektoren er en integreret del af den globale handel. Alt i alt giver det Europa mulighed for at gå forrest i udviklingen af en bæredygtig og intelligent søtransportsektor.

Hvad gør EEA ellers vedrørende havspørgsmål?

EEA har en meget omfattende viden og ekspertise inden for havmiljøet. Sidste år offentliggjorde vi Marine messages II, der giver et fuldstændigt overblik over havmiljøets tilstand i Europa, foruden en oversigt over udnyttelsen af Europas have og den samlede virkning, det har på de marine økosystemer. Vi indsamler data om havaffald og analyserer tilstanden af Europas badevand.

Alle disse ressourcer og andre tematiske analyser er tilgængelige via WISE-Marine og EEA's website.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Gruppeleder — vand og hav
Det Europæiske Miljøagentur

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics