næste
forrige
emner

Vand- og havmiljø

Søtransport spiller og vil fortsat spille en væsentlig rolle i den globale og europæiske handel og økonomi. I de seneste år har søtransportsektoren iværksat betydelige tiltag for at afbøde sin miljøpåvirkning. Mængden af gods, der transporteres ad søvejen, ventes at stige fremover. En ny rapport viser for første gang det fulde omfang af EU's søtransportsektors miljøpåvirkning og identificerer udfordringer for opnåelsen af bæredygtighed.

Den årlige badevandsrapport, der offentliggøres i dag, viser, at næsten 83 % af Europas badevandsområder i 2020 opfyldte EU's strengeste standarder for "fremragende" vandkvalitet. Den seneste vurdering, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har foretaget i samarbejde med EuropaKommissionen, er baseret på sidste års overvågning af 22 276 badeområder i Europa. Det omfatter EU-landene, Albanien og Schweiz i hele 2020.

Browse katalog

Handlinger