Transport

Skift sprog

Transporten er ansvarlig for omkring en tredjedel af det samlede, endelige energiforbrug i EEA’s medlemslande og for over en femtedel af udledningen af drivhusgasser. Dertil kommer en stor del af forureningen og støjgenerne i byområderne. Transporten har også en skadelig virkning på landskabet, idet opdelingen af naturområder i mindre stykker har alvorlige konsekvenser for dyr og planter. Yderligere

Browse katalog

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os