Transport

Hvordan vi producerer og forbruger fødevarer og energi, og hvordan vi transporterer mennesker og varer, har indflydelse på vores miljø, klima og sundhed. Det Europæiske Miljøagenturs nye fotokonkurrence "Sustainably Yours" (Med bæredygtig hilsen) opfordrer europæerne til at indsende billeder af udfordringerne ved og mulighederne for mere bæredygtige valg af fødevarer, energi og mobilitet.

Browse katalog