næste
forrige
emner

Transport

Ca. 18 millioner mennesker i Den Europæiske Union lider af langvarige gener fra trafikstøj. Europa-Kommissionens handlingsplan for nulforurening skal være med til at reducere antallet af personer, der udsættes for kronisk trafikstøj, med 30 % inden 2030, sammenlignet med 2017-niveauet. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs vurdering, der offentliggøres i dag, kan dette mål sandsynligvis ikke nås uden mere regulering eller yderligere ændringer i lovgivningen. Det skyldes hovedsagelig vanskelighederne med at nedbringe det store antal personer, der lever med støj fra vejtrafik.

Browse katalog

Handlinger