следващ
предишен
елементи

Article

Съвместни усилия за по-добро познаване на морския транспорт и околната среда

Смяна на език
Article Публикуван 08-11-2021 Последна промяна 09-02-2023
1 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) и Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) наскоро публикуваха „Доклад за въздействието на европейския морски транспорт върху околната среда“, съвместна оценка на въздействието на морския транспорт върху околната среда в Европа. Интервюирахме Стефан Изоар, ръководител на групата по въпросите на водите и морските въпроси в ЕАОС, който ръководи екипа на ЕАОС, работещ по доклада.

Каква беше целта на съставянето на доклада?

Основната цел беше да се направи фактически преглед на екологичните проблеми, свързани със сектора на морския транспорт и да се посочат основните предизвикателства и възможности. Докладът за въздействието на европейския морски транспорт върху околната среда е първият европейски анализ на сектора на морския транспорт, който има ключова роля в световната търговия, нашата икономика и удовлетворяването на ежедневните нужди на хората. Съвместната работа с ЕАМБ и докладът са стъпката към попълване на пропуските от знанията в тази област.

Какви са основните констатации от доклада?

Морският транспорт е жизненоважен за икономиката на Европа. Същевременно дейностите на сектора оказват въздействие върху околната среда, климата, здравето и благосъстоянието на гражданите на ЕС. Корабите отделят значителни количества парникови газове, замърсители на въздуха и подводен шум; разпространението на чужди видове и замърсяването на водите са допълнителни причини за притеснения.

В сектора на морския транспорт бяха предприети мерки за ограничаване на въздействието му върху околната среда. За постигането на устойчивост обаче е необходимо много повече, особено като се има предвид, че се очаква секторът да отбележи значителен растеж през следващите десетилетия.

Защо избрахте да работите по доклада съвместно с ЕАМБ и как протече работата ви?

Според нас съществува голям потенциал за съвместна работа по тази тема и обединяване на усилията, тъй като ЕАМБ разполага с огромен експертен опит в морския сектор, докато силната страна на ЕАОС е анализът на околната среда и климата.  Аз лично смятам, че сътрудничеството беше отлично и много ефикасно, като и двете агенции допринесоха със своя набор от умения и опит за постигането на съвместна оценка, а основните заинтересовани страни го оцениха високо. 

Какво ще предприеме Европа, за да се справи с изтъкнатите в доклада предизвикателства?

Здравето и благосъстоянието на хората и опазването на околната среда и климата са основните цели на Европейския зелен пакт. В тяхна подкрепа са приети редица законодателни рамки и инициативи, например Плана за действие за нулево замърсяване, инициативата Fuel EU Maritime и интегрираната морска политика.

Същевременно изграждането на международни партньорства е много важно, тъй като секторът е част от световната търговия. Като цяло това е възможност за Европа да бъде лидер в развитието на устойчив и интелигентен сектор на морския транспорт.

С какво друго се занимава ЕАОС по морските въпроси?

ЕАОС разполага с много широки познания и експертен опит по въпроси, свързани с морската среда. Миналата година публикувахме доклада „Послания за морето II“, който предлага изчерпателен преглед на състоянието на морската среда в Европа, както и преглед на използването на европейските морета и комбинираното въздействие върху морските екосистеми. Събираме данни за морските отпадъци и анализираме състоянието на водите за къпане в Европа.

Всички тези ресурси, както и други тематични анализи са достъпни чрез платформата WISE-Marine и уебсайта на ЕАОС.

 Stéphane Isoard

Стефан Изоар

Ръководител на група — Въпроси на водите и морски въпроси
Европейска агенция по околна среда

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ