Водна и морска среда

Смяна на език

Целият живот на нашата планета — включително екосистемите, обществото и икономиката ни — зависи от водата. Морските и сладководните екосистеми имат многобройни жизненоважни функции: филтриране, разтваряне и съхранение на водата; предотвратяване на наводнения; поддържане на климатичното равновесие на местно и глобално равнище; защита на биологичното разнообразие. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни