Водна и морска среда

Според последния годишен европейски доклад за качеството на водите за къпане, малко над 85 % от наблюдаваните през миналата година места за къпане в Европа са отговаряли на най-високите и най-строгите стандарти на Европейския съюз за „ отлично“ качество по отношение на чистотата на водата. Публикуваните днес резултати дават добра представа къде би могло да има най-висококачествени води за къпане през това лято.

Публикуван: 23-11-2018

Европейските реки, езера и морета са подложени на натиск от замърсяване, прекомерна експлоатация и изменение на климата. Как можем да осигурим устойчиво използване на този жизненоважен ресурс?

Преглед на каталог