Водна и морска среда

Смяна на език

Целият живот на нашата планета — включително екосистемите, обществото и икономиката ни — зависи от водата. Морските и сладководните екосистеми имат многобройни жизненоважни функции: филтриране, разтваряне и съхранение на водата; предотвратяване на наводнения; поддържане на климатичното равновесие на местно и глобално равнище; защита на биологичното разнообразие. Повече

Key facts and messages

Преглед на каталог

Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100