Вода

Смяна на език

Водата е от съществено значение за живота на нашата планета. Нашите екосистеми, обществото и икономиката ни — те всички се нуждаят от чиста прясна вода в достатъчни количества, за да се развиват нормално. Водните ресурси обаче се намират под все по-голям натиск в много части на света, като Европа не прави изключение. Трябва да подобрим начина, то който употребяваме и управляваме водните си ресурси, ако искаме да продължим да се ползваме от жизненоважните услуги, предоставени от нашите водни екосистеми. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100