kitas
ankstesnis
punktai

Article

Bendros pastangos gerinti informuotumą apie jūrų transportą ir aplinką

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2021-11-22 Paskutinį kartą keista 2023-02-09
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) neseniai paskelbė Europos jūrų transporto aplinkosaugos ataskaitą (EMTER), kurioje bendromis pastangomis įvertintas jūrų transporto poveikis aplinkai Europoje. Uždavėme kelis klausimus EAA vandens ir jūrų klausimais dirbančios grupės vadovui Stéphane Isoard, kuris vadovavo ataskaitą rengiančiai EAA komandai.

Koks buvo EMTER ataskaitos rengimo tikslas?

Pagrindinis ataskaitos tikslas buvo pateikti faktinę aplinkosaugos klausimų, susijusių su jūrų transporto sektoriumi, apžvalgą ir nurodyti pagrindinius iššūkius ir galimybes. EMTER ataskaitoje buvo pirmą kartą analizuojamas Europos jūrų sektorius, esantis pagrindine pasaulinės prekybos bei mūsų ekonomikos dalimi ir susijęs su kasdieniais žmonių poreikiais. Bendras darbas su EMSA ir ataskaita tapo ypač svarbiu pasiekimu, siekiant užpildyti informacijos spragas šioje srityje.

Kokios buvo pagrindinės ataskaitos išvados?

Jūrų transportas yra ypač svarbus Europos ekonomikai. Tačiau sektoriaus veikla taip pat daro poveikį aplinkai, klimatui ir ES piliečių sveikatai ir gerovei. Laivai išmeta daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, kelia povandeninį triukšmą; o papildomų rūpesčių kelia ir nevietinių rūšių paplitimas ir vandens tarša.

Jūrų sektoriuje imtasi priemonių, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai. Tačiau siekiant tvarumo dar reikia nuveikti daug daugiau, ypač dėl to, jog numatoma, kad per ateinančius dešimtmečius sektorius sparčiai augs.

Kodėl rengdami ataskaitą nusprendėte bendradarbiauti su EMSA ir kaip sekėsi bendradarbiauti?

Jautėme, kad bus labai naudinga kartu dirbti šioje srityje, sujungiant savo pajėgumus, kadangi EMSA turi didžiulę praktinę patirtį jūrų sektoriuje, o EAA gali gerai atlikti aplinkos ir klimato analizę.  Asmeniškai manau, kad bendradarbiavimas buvo puikus ir labai veiksmingas, nes abiejų agentūrų įgūdžių ir patirties indėlis, bendromis pastangomis rengiant ataskaitą, buvo labai svarbus, o bendradarbiavimą palankiai įvertino pagrindiniai suinteresuotieji subjektai.

Kokių veiksmų imamasi Europoje, siekiant spręsti šioje ataskaitoje nustatytas problemas?

Žmonių sveikata ir gerovė, o taip pat aplinkos ir klimato apsauga yra pagrindiniai Europos žaliojo kurso tikslai. Šiuos tikslus remia kelios teisės aktų sistemos ir iniciatyvos, tokios kaip Nulinės taršos veiksmų planas, iniciatyva „FuelEU Maritime“ ir integruota jūrų politika.

Tuo pačiu metu labai svarbu vystyti tarptautines partnerystes, kadangi sektorius yra neatsiejama pasaulinės prekybos dalis. Galiausiai tai yra galimybė Europai tapti lydere vystant tvarų ir išmanų jūrų transporto sektorių.

Kokią dar su jūrų sektoriumi susijusią veiklą vykdo EAA?

EAA turi sukaupusi daug žinių ir praktinės patirties jūrų aplinkosaugos klausimais. Praėjusiais metais išleidome ataskaitą „II-asis pranešimas apie jūrų būklę“, kurioje pateikiama išsami Europos jūrų aplinkos būklės apžvalga, kartu apžvelgiamas ir Europos jūrų naudojimas ir jo bendras poveikis jūrų ekosistemoms. Renkame duomenis apie jūrą teršiančias šiukšles ir analizuojame Europos maudyklų vandens būklę.

Visus šiuos šaltinius ir kitas temines analizes galite rasti „WISE-Marine“ ir EAA svetainėje.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Vandens ir jūrų grupės vadovas
Europos aplinkos agentūra

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai