următorul
anteriorul
articole

Article

Eforturi comune pentru îmbogățirea cunoștințelor despre transportul maritim și mediu

Schimba limba
Article Publicată 2021-11-16 Data ultimei modificări 2023-02-09
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) au publicat recent raportul EMTER (European Maritime Transport Environmental Report – Raport de mediu privind transportul maritim european), care constituie o evaluare comună a efectelor transportului maritim asupra mediului din Europa. I-am luat un interviu lui Stéphane Isoard, șeful grupului pe teme legate de apă și mediul marin din cadrul AEM, care a condus echipa AEM însărcinată cu elaborarea raportului.

Care a fost obiectivul elaborării raportului EMTER?

Principalul scop al raportului a fost prezentarea factuală a problemelor de mediu asociate cu sectorul transportului maritim și identificarea principalelor provocări și oportunități. Raportul EMTER este prima analiză la nivel european a sectorului maritim, care reprezintă o parte esențială a comerțului mondial și a economiei noastre și care satisface nevoile oamenilor în fiecare zi. Colaborarea cu EMSA și raportul reprezintă un pas important în vederea completării cunoștințelor lipsă din acest domeniu.

Care au fost principalele constatări ale raportului?

Transportul maritim este esențial pentru economia Europei. În același timp, activitățile din acest sector afectează mediul și clima, precum și sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE. Navele emit cantități considerabile de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici și cauzează zgomot subacvatic; în plus, există motive de îngrijorare legate de răspândirea speciilor alogene și de poluarea apelor.

Sectorul maritim a luat măsuri pentru a-și reduce impactul asupra mediului, dar sunt necesare mult mai multe eforturi pentru a realiza sustenabilitatea, mai ales deoarece se preconizează o creștere puternică a sectorului în următoarele decenii.

De ce ați ales să realizați raportul în colaborare cu EMSA și cum a decurs colaborarea?

Am considerat că o colaborare și unirea forțelor noastre pe această temă are potențial ridicat, deoarece EMSA are o expertiză uriașă în sectorul maritim, iar în AEM suntem foarte pricepuți la analizele de mediu și climă. Personal, consider că a fost o colaborare excelentă și foarte eficientă, întrucât ambele agenții au putut să contribuie cu propriile competențe și experiențe la atingerea unei evaluări comune, iar colaborarea a fost apreciată de principalele părți interesate.

Ce măsuri se iau în Europa pentru a face față provocărilor identificate în raport?

Sănătatea și bunăstarea oamenilor, protejarea mediului și a climei sunt obiective majore ale Pactului verde european. Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost create mai multe cadre și inițiative legislative, de exemplu Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, FuelEU în domeniul maritim și politica maritimă integrată.

În același timp, este esențial să se clădească parteneriate internaționale, deoarece acest sector este o parte integrantă a comerțului mondial. Pe scurt, Europa are acum ocazia să fie deschizătoare de drumuri în crearea unui sector sustenabil și inteligent al transportului maritim.

Ce alte măsuri ia AEM pentru soluționarea problemelor marine?

AEM are expertiză și cunoștințe foarte vaste cu privire la problemele mediului marin. Anul trecut am publicat Marine messages II (Mesaje marine II), în care oferim o prezentare exhaustivă a stării mediului marin din Europa și trecem în revistă modurile în care sunt utilizate mările europene, indicând efectele combinate ale acestor utilizări asupra ecosistemelor marine. Culegem date despre deșeurile marine și analizăm starea apelor pentru scăldat din Europa.

Toate aceste resurse, precum și alte analize tematice, sunt disponibile pe platforma WISE-Marine și pe site-ul AEM.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Șeful grupului Apă și mediu marin
Agenția Europeană de Mediu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului